မိမိတုိ႔ လူ႔ဘ၀ကေလးဟာ အင္မတန္ရခဲပါတယ္ဆုိတဲ့ ဒုလႅဘတရားထဲမွာလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ရထားတာကေလးကုိလည္း အလဲြသုံးစားနဲ႔ သုံးၿပီး မျဖဳန္းဘဲနဲ႔ အဖုိးတန္တဲ့အလုပ္နဲ႔သုံးၿပီး အခ်ိန္ကုန္ေစခ်င္တယ္။ ရခဲတဲ့ဘ၀ထဲမွာ ဘ၀တဏွာခုိင္းတာနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ေတြအလကားျဖဳန္းၿပီး အုိျခင္းဆုိးတုိးေနတဲ့ဥစၥာ။ ေၾသာ္ ..... ငါတုိ႔သည္ မရစဖူး အရထူးတာႀကီးကုိ အလဲြသုံးစားသုံးေနပါကလားဆုိတာကေလးကုိလည္း သိေစခ်င္တယ္။ ဘ၀ႀကီးကုိ အလဲြသုံးစားနဲ႔ အခ်ိန္ေတြျဖဳန္းလုိက္တဲ့အတြက္ အနာႀကီးနာေနတယ္ဆုိတာ သိေအာင္လည္းလုပ္ၾကဖုိ႔လုိတယ္။
တစ္ေန႔တစ္ေန႔ အုိျခင္း ဆုိးျခင္းေတြတုိးၿပီး နာျခင္းဆုိးဘက္ေျပးသြားတဲ့ဥစၥာ။ ေသျခင္းဆုိးနဲ႔ နီးကပ္သြားတာကုိ မသိလုိက္တဲ့အခါ ရလာတဲ့ဘ၀ႀကီး အလဲြသုံးစားနဲ႔ ျဖဳန္းလုိက္တာ ေသခ်ာတယ္ဆုိတာ ဘာမွ်ေျပာစရာမလုိေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ကစၿပီး အလဲြသုံးစားဇာတ္ကုိ အသိမ္းႀကီးသိမ္း၍ အၿငိမ္းႀကီးၿငိမ္းတဲ့ နိဗၺာန္ကုိ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္ဆုိတဲ့ စိတ္သန္သန္ထြားထြားႀကီးေမြးရမယ္။ ၀ိပႆနာဆုိတာ နာမ္ခႏၶာဉာဏ္ကပ္၍ ကံျဖတ္တဲ့အလုပ္မုိ႔ သိ႐ုံႏွင့္မၿပီးဘူး၊ က်င့္မွရမယ္။ ကံကုိ ဉာဏ္က ျဖတ္မွ နိဗၺာန္ရမွာ။ ဉာဏ္မပါရင္ ကံက ျခယ္လွယ္သြားလိမ့္မယ္။ လူေျပာ၊ သူေျပာ၊ အရင္ကေျပာတာေတြကုိ မယုံပါႏွင့္။ ခႏၶာက ေျပာတာကုိ အယုံႀကီးယုံပါ။ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ စြမ္းရည္သတၱိ ပင္ကုိယ္သေဘာက ျဖစ္မႈ၊ ပ်က္မႈပဲရွိတယ္။

ရည္ၫႊန္း - “ဓမၼသံေ၀ဂႏွင့္ၾသ၀ါဒကထာမ်ား” မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦး၀ိမလ