အေခြ(၁) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ျမင့္ျမတ္ေသာလူ႔ဘ၀ တရားေတာ္ Download
၂။ အလင္းေရာင္ တရားေတာ္ Download
၃။ အေမွာင္ႏွင့္အလင္း တရားေတာ္ Download
၄။ အေပ်ာ္ဆံုးေနရာ တရားေတာ္ Download
၅။ ျမားသံုးစင္းလြတ္ေအာင္ေျပး Download
၆။ စြန္႔လႊတ္ခ်မ္းသာေဘးကင္းကြာ Download
၇။ ရန္သူလက္မွရုန္းထြက္သူ Download
၈။ အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာစကား(၆)ခြန္း Download
၉။ ရတနာစိန္ေက်ာက္ရေအာင္ေကာက္ Download
၁၀။ အသီးကင္းမွခ်မ္းသာရ တရားေတာ္ Download