ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္ပါ ျမန္မာျပည္တလႊားမွ ရဟန္း၊ရွင္၊လူမ်ားက ဆရာေတာ္ရေ၀ထြန္း (အ႐ွင္တိေလာကသာရ) ထံသုိ႕ ဘာသာေရးႏွင္႕ ပက္သက္၍ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ျပန္ေျဖထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးႏွင္႕ပက္သက္၍ မိမိကိုယ္တုိင္ မရွင္းလင္းသည္ မ်ားကိုပါ သိရွိႏုိင္သည္႕အျပင္ မိမိမေတြးမိသည္႕ ေမးခြန္းမ်ားကိုပါ ေတြ႕ရႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင္႕ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႕ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား၊ ေမးျမန္းရမည္႕ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ အေ၀းတြင္ ေရာက္ရွိ ေနသူမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင္႕ ပက္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေမးျမန္းလာမႈကို ေျဖၾကားလုိသူမ်ား အထူး ေဆာင္ထားသင္႕ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေျဖၾကားရာတြင္ လုိရင္းတုိရွင္း၊ အေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္လုံလုံျဖင္႕ ေျဖၾကားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
701 " ကုိယ္ စိတ္ ခ်မ္း သာ ေၾကာင္း အာ မ ခံ တ ရား " 105
702 " ကုိယ္ စိတ္ ခ်မ္း သာ ေၾကာင္း အာ မ ခံ တ ရား " 129
703 " အ ခ်ိန္ မ ေစ့ မီ အ ရ ယူ ပါ " 114
704 " တ ဏွာ မီး " ႏွင့္ " မ ဂၢင္ တ ရား " 241
705 " မ်က္ေမွာက္ေလာက ႀကီးပြားေၾကာင္း တရား ေလးပါး 122
706 " လူတုိ႔ဧ။္ အသက္ တုိရျခင္း အေၾကာင္း " 113
707 " သီ လ ဟူ သည္ ကုိယ္ က်င့္ တ ရား " 116
708 " ခ်ိန္ ခါ မ လင့္ က်င့္ ေစ မင္း " 92
709 " မ ဂၢ င္ ေဖာင္ ႀကီး တက္ ၍ စီး ျပည္ ႀကီး ျမတ္ နိ ဗၺာန္ " 99
710 " ဒါ န ျပဳ ရာ ေစ တ နာ မွန္ စြာ ထား ရွိ သင့္ " 168
711 " စိတ္ ညစ္ ႏြမ္း ျခင္း " ႏွင့္ " စိတ္ ျဖဴ စင္ ျခင္း " 98
712 " နိ ဗၺာန္ " ႏွင့္ " နိ ဗၺာန္ ေရာက္ ေၾကာင္း တ ရား " 124
713 " နက္ ျဖန္ ခါ နွင့္ ေနာက္ ဘဝ " 101
714 " ဝိပႆနာ ရႈပြားရမည့္ ' စိတ္ ' အေၾကာင္း " 3102
715 ပထမ အမွန္တရား ' ( ဒုကၡ သစၥာ ) 119
716 " လူ ကုိ ဖ်က္ ဆီး ေဒါ သ မီး " 115
717 " ျဗဟၼစုိရ္ တရား ေလးပါး ပြားမ်ားျခင္း " 129
718 " လက္ ေတြ႕ ေမ တၱာ ပြား မ်ား ျခင္း " 176
719 " ကံ , ကံ ဧ။္ အ က်ဳိး " 115
720 " သာသနာ႔ ေစ်းရုံမွာ ေစ်းဝယ္ၾကရေအာင္ " 96
721 " စုေတျခင္း အေၾကာင္း ႏွင့္ စုေတခါနီး အာရုံထင္လာပုံ " 149
722 " စိတ္ ကုိ ႏုိင္ လွ်င္ ၊ ျဖစ္ ပ်က္ ျမင္ ၊ မွန္ ပင္ မဂ္ ရ ေၾကာင္း " 143
723 တ ရား အ ရ သာ ခံ စား တာ မွန္ စြာ ျမင့္ ျမတ္ ေၾကာင္း 130
724 " ပ်က္ စီး ဆုတ္ ယုတ္ ေၾကာင္း တ ရား ( ၁၂ ) ပါး " 180
725 " ေလာက ႀကီးပြားေၾကာင္း တရား ႏွင့္ ပ်က္စီးေၾကာင္း တရား " 106
726 # ေပါ့ ပါး လြတ္ လပ္ ေသာ စိတ္ ( သုိ႔ မ ဟုတ္ ) ေအး ခ်မ္း တည္ ၿငိမ္ ေသာ စိတ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ 98
727 " မွတ္ မိ ခဲ့ သ မွ် သူ ေတာ္ ေကာင္း တုိ႔ အ ယူ အ ဆ " 139
728 " ေယာဂီ မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း " 159
729 " ငါး ပါး သီ လ လြန္ က်ဴး သည့္ ျပစ္ ဒဏ္ မ်ား " 139
730 အ သု ဘ ျမင္ က ၊ သံ ေဝ ဂ ၊ လွ်င္ စြာ ရ ေလ ဧ။္ 156
731 ဝိ ပ ႆ နာ ရႈ မွတ္ ျခင္း ၊ အ နာ ေရာ ဂါ ကင္း 125
732 သၾကၤန္ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ 120
733 " လူသားတုိ႔အား အၿမဲတမ္း ေလာင္ကြၽမ္းေနေသာ " မီး ( ၁၁ ) ပါး " 400
734 " အ နီး အ ေဝး ဥာဏ္ ျဖင့္ ေတြး " 146
735 " ဝဋ္ သုံး ပါး " ႏွင့္ " ဝဋ္ လည္ ေန သည့္ အ ေၾကာင္း " 126
736 " အ ခ်စ္ " ႏွင့္ " ေမ တၲာ " 131
737 " ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ျခင္းဧ။္ အက်ဳိး " 152
738 " လူ ေတြ ဟာ အ ရူး ခ်ည္း ပဲ " 136
739 " ဓ မၼ ပ ဒ ပါ ဠိ ေတာ္ လာ ဥ ပ မာ မ်ား " 121
740 " ဓမၼ " ဆုိတဲ့ တရားသဘာဝဟာ 165
741 ** နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ *** 238
742 " ႀကီး ျမတ္ သူ တုိ႔ ဧ။္ ႏွ လုံး သား " 123
743 " မ ဟာ သ တိ ပ ဌာန္ ရွင္း တမ္း " 176
744 " အက်ဳိးရွိစြ ၊ အားထားရ ၊ ဓမၼတရားေတာ္ " 104
745 " အခ်စ္စစ္ နဲ႔ ခ်စ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကဳိးစားၾကပါစုိ႔ " 128
746 " လူ႔ ဘ ဝ ဧ။္ လူ႔ အ ခြင့္ အ ေရး " 114
747 " ေက်း ဇူး ျပဳ သူ ႏွင့္ ေက်း ဇူး သိ သူ " 160
748 " မ ျမင္ ဖူး ေသာ ခ်စ္ မိတ္ ေဆြ မ်ား " 157
749 " ဖ ခင္ မ်ား ကုိ ဂုဏ္ ျပဳ ျခင္း " 104
750 " နိ ဗၺာန္ ခ ရီး အ နီး အ ေဝး " 117
751 " ေပး တဲ့ ဆု နဲ႔ ျပည့္ စုံ ရ ပါ လုိ ဧ။္ - တဲ့ " 106
752 " ေဗာ ဓိ ပ ကၡိ ယ တ ရား ( ၃၇ ) ပါး " [ အ က်ဥ္း ] 188
753 " ယ မ မင္း စစ္ တမ္း (သုိ႔) င ရဲ မင္း ဧ။္ စစ္ ေဆး ခန္း " 100
754 " ေမ တၱာ စုန္ ေရ ႏွင့္ ကု သုိလ္ ဆန္ ေရ " 115
755 " သု တ အ သိ အ မွန္ ရွိ မွ ခ်မ္း သာ ရ ဧ။္ " 135
756 " မ ဂၢင္ ရွစ္ ပါး တ ရား ေတာ္ " 151
757 သတိ ေကာင္း လွ်င္ ဣ ေျႏၵ ရွင္ ေခၚ တြင္ သ မုတ္ ရ 144
758 " ဥာဏ္ ျဖစ္ ေစ ေၾကာင္း တရား " 122
759 " ဘယ္ သူ မ ျပဳ မိ မိ မႈ " 108
760 " ျပဳံး ေသ နဲ႔ မဲ့ ေသ " 1185
761 လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဘဝေရွ႕ေရး 105
762 သင္ ေသ သြား ေသာ္ 94
763 " မင္းေျမႇာက္တန္ဆာမ်ား ဆင္ယင္ထားေသာ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား " 105
764 " ေမတၲာတရား အစဥ္ပြား စြမ္းအားပုိင္ရွင္ ျဖစ္ရသည္ " 127
765 " မုိး ေလး မ်ဳိး နဲ႔ လူ ေလး မ်ဳိး " 106
766 " သူ ေတာ္ ေကာင္း " ႏွင့္ " သူ ယုတ္ မာ " 137
767 " အ က်င့္ ပါ မွ ၊ ခ်ီး မြမ္း ၾက " 99
768 " ကံ ရွိ သ ေလာက္ အ က်ဳိး ေရာက္ " 117
769 " ျမင္း ငါး မ်ဳိး နွင့္ လူ ငါး မ်ဳိး " 92
770 " သံ ေယာ ဇဥ္ ေႏွာင္ ၾကဳိး တစ္ မွ်င္ " 107
771 သကၠာယဒိ႒ိ 128
772 ** ေန႔စဥ္ ျပဳေနက် ' ကံ ' ႏွင့္ ေသခါနီး ျပဳႏုိင္ေသာ ' ကံ ' ** 132
773 "ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး ႏွင့္ ဗု ဒၶ တ ရား ေတာ္ " 119
774 "" သူမ်ားအလွဴ မၾကည္ျဖဴ ၊ ထုိသူဆင္းရဲ ေရာက္ရၿမဲ "" 133
775 " တန္ ဖုိး ရွိ ေသာ ဘ ဝ မ်ား ရ ယူ ႏုိင္ ၾက ေစ ရန္ " 115
776 သီလ ' ဟူသည္ ' ကုိယ္ခ်င္းစာ တရား 165
777 " ေရာင့္ ရဲ တင္း တိမ္ ျခင္း သည္ ျပည့္ စုံ ျခင္း မည္ ဧ။္ " 106
778 " ဆင္း ရဲ ျခင္း လြတ္ ကင္း ေအာင္ " 134
779 " တ ရား ဆုိ တာ မိ မိ က မ ဆုံး ျဖတ္ သင့္ ပါ " 144
780 အနာဂါမ္၏ ဂုဏ္ရည္မ်ား 108
781 " ခ ႏၶာ ႏြား ကုိ တန္ ေအာင္ ခုိင္း ၾက ရ ေအာင္ " 100
782 " စ ႀကၤ ံ အ က်ဳိး ( ၅ ) မ်ဳိး " 146
783 ၀ိသုဒၶိမဂ္ = စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေသာလမ္းစဥ္ 122
784 ဆိုးေနတဲ့ကံကို ျပဳျပင္နည္း 157
785 " ေဟ တု ပ စၥည္း ႏွင့္ ပု ဂၢဳိလ္ အ မ်ိး မ်ဳိး " 131
786 ေက်းဇူးရွင္ ေဝဘူဆရာေတာ္္ဘုရားႀကီး အစဥ္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဓမၼလမ္းစဥ္ တရားေတာ္မ်ား 109
787 တရားအားထုတ္မည့္သူ၌ ရွိရမည့္အဂၤ ါ ၅ ပါး။ 136
788 "ေရႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သတိေပးတပ္လွန္႔သံ" 146
789 ဘုရားကိုမျမင္ဘူးတရားကိုမသင္ဘူးဘဲ ပထမဆံုးေသာတာပန္ျဖစ္သူ 176
790 ဓမၼနဒီမွ ေမးခြန္းေလးတခု 120
791 ကုသိုလ္..အကုသိုလ္ 120
792 စိတ္*****ရဲ႕*****အေဖၚ 113
793 စကားကိုလြယ္လြယ္ေျပာတတ္ၾကတယ္ 126
794 သင္ဘာရည္ရြက္ခ်က္နဲ႔ လူျဖစ္ေနသလဲ 146
795 ဒိ႒ိ (၃)မ်ဳိး 132
796 အားရွိၿပီး တရားမရွိရင္ အားနဲ႔ အႏုိင္က်င့္တတ္တယ္" 136
797 "ေန႔စဥ္မျပတ္ ကုသုိလ္ဆက္ ဝတ္စဥ္မပ်က္ ၿမဲပါေစ" 136
798 ရတာမလုိ လုိတာမရ ဤေလာက 195
799 “ခံစားမႈကုိ ေဘးဖယ္၊ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ ေရြးခ်ယ္” 112
800 လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ 114
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 15