ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္ပါ ျမန္မာျပည္တလႊားမွ ရဟန္း၊ရွင္၊လူမ်ားက ဆရာေတာ္ရေ၀ထြန္း (အ႐ွင္တိေလာကသာရ) ထံသုိ႕ ဘာသာေရးႏွင္႕ ပက္သက္၍ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ျပန္ေျဖထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးႏွင္႕ပက္သက္၍ မိမိကိုယ္တုိင္ မရွင္းလင္းသည္ မ်ားကိုပါ သိရွိႏုိင္သည္႕အျပင္ မိမိမေတြးမိသည္႕ ေမးခြန္းမ်ားကိုပါ ေတြ႕ရႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင္႕ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႕ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား၊ ေမးျမန္းရမည္႕ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ အေ၀းတြင္ ေရာက္ရွိ ေနသူမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင္႕ ပက္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေမးျမန္းလာမႈကို ေျဖၾကားလုိသူမ်ား အထူး ေဆာင္ထားသင္႕ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေျဖၾကားရာတြင္ လုိရင္းတုိရွင္း၊ အေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္လုံလုံျဖင္႕ ေျဖၾကားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
701 " ကုိယ္ စိတ္ ခ်မ္း သာ ေၾကာင္း အာ မ ခံ တ ရား " 104
702 " အ ခ်ိန္ မ ေစ့ မီ အ ရ ယူ ပါ " 95
703 " တ ဏွာ မီး " ႏွင့္ " မ ဂၢင္ တ ရား " 189
704 " မ်က္ေမွာက္ေလာက ႀကီးပြားေၾကာင္း တရား ေလးပါး 91
705 " လူတုိ႔ဧ။္ အသက္ တုိရျခင္း အေၾကာင္း " 92
706 " သီ လ ဟူ သည္ ကုိယ္ က်င့္ တ ရား " 93
707 " ခ်ိန္ ခါ မ လင့္ က်င့္ ေစ မင္း " 76
708 " မ ဂၢ င္ ေဖာင္ ႀကီး တက္ ၍ စီး ျပည္ ႀကီး ျမတ္ နိ ဗၺာန္ " 79
709 " ဒါ န ျပဳ ရာ ေစ တ နာ မွန္ စြာ ထား ရွိ သင့္ " 144
710 " စိတ္ ညစ္ ႏြမ္း ျခင္း " ႏွင့္ " စိတ္ ျဖဴ စင္ ျခင္း " 81
711 " နိ ဗၺာန္ " ႏွင့္ " နိ ဗၺာန္ ေရာက္ ေၾကာင္း တ ရား " 100
712 " နက္ ျဖန္ ခါ နွင့္ ေနာက္ ဘဝ " 83
713 " ဝိပႆနာ ရႈပြားရမည့္ ' စိတ္ ' အေၾကာင္း " 2320
714 ပထမ အမွန္တရား ' ( ဒုကၡ သစၥာ ) 97
715 " လူ ကုိ ဖ်က္ ဆီး ေဒါ သ မီး " 99
716 " ျဗဟၼစုိရ္ တရား ေလးပါး ပြားမ်ားျခင္း " 102
717 " လက္ ေတြ႕ ေမ တၱာ ပြား မ်ား ျခင္း " 150
718 " ကံ , ကံ ဧ။္ အ က်ဳိး " 97
719 " သာသနာ႔ ေစ်းရုံမွာ ေစ်းဝယ္ၾကရေအာင္ " 79
720 " စုေတျခင္း အေၾကာင္း ႏွင့္ စုေတခါနီး အာရုံထင္လာပုံ " 126
721 " စိတ္ ကုိ ႏုိင္ လွ်င္ ၊ ျဖစ္ ပ်က္ ျမင္ ၊ မွန္ ပင္ မဂ္ ရ ေၾကာင္း " 113
722 တ ရား အ ရ သာ ခံ စား တာ မွန္ စြာ ျမင့္ ျမတ္ ေၾကာင္း 108
723 " ပ်က္ စီး ဆုတ္ ယုတ္ ေၾကာင္း တ ရား ( ၁၂ ) ပါး " 159
724 " ေလာက ႀကီးပြားေၾကာင္း တရား ႏွင့္ ပ်က္စီးေၾကာင္း တရား " 89
725 # ေပါ့ ပါး လြတ္ လပ္ ေသာ စိတ္ ( သုိ႔ မ ဟုတ္ ) ေအး ခ်မ္း တည္ ၿငိမ္ ေသာ စိတ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ 78
726 " မွတ္ မိ ခဲ့ သ မွ် သူ ေတာ္ ေကာင္း တုိ႔ အ ယူ အ ဆ " 120
727 " ေယာဂီ မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း " 131
728 " ငါး ပါး သီ လ လြန္ က်ဴး သည့္ ျပစ္ ဒဏ္ မ်ား " 120
729 အ သု ဘ ျမင္ က ၊ သံ ေဝ ဂ ၊ လွ်င္ စြာ ရ ေလ ဧ။္ 128
730 ဝိ ပ ႆ နာ ရႈ မွတ္ ျခင္း ၊ အ နာ ေရာ ဂါ ကင္း 105
731 သၾကၤန္ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ 106
732 " လူသားတုိ႔အား အၿမဲတမ္း ေလာင္ကြၽမ္းေနေသာ " မီး ( ၁၁ ) ပါး " 294
733 " အ နီး အ ေဝး ဥာဏ္ ျဖင့္ ေတြး " 126
734 " ဝဋ္ သုံး ပါး " ႏွင့္ " ဝဋ္ လည္ ေန သည့္ အ ေၾကာင္း " 105
735 " အ ခ်စ္ " ႏွင့္ " ေမ တၲာ " 115
736 " ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ျခင္းဧ။္ အက်ဳိး " 133
737 " လူ ေတြ ဟာ အ ရူး ခ်ည္း ပဲ " 120
738 " ဓ မၼ ပ ဒ ပါ ဠိ ေတာ္ လာ ဥ ပ မာ မ်ား " 98
739 " ဓမၼ " ဆုိတဲ့ တရားသဘာဝဟာ 134
740 ** နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ *** 205
741 " ႀကီး ျမတ္ သူ တုိ႔ ဧ။္ ႏွ လုံး သား " 110
742 " မ ဟာ သ တိ ပ ဌာန္ ရွင္း တမ္း " 144
743 " အက်ဳိးရွိစြ ၊ အားထားရ ၊ ဓမၼတရားေတာ္ " 90
744 " အခ်စ္စစ္ နဲ႔ ခ်စ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကဳိးစားၾကပါစုိ႔ " 108
745 " လူ႔ ဘ ဝ ဧ။္ လူ႔ အ ခြင့္ အ ေရး " 98
746 " ေက်း ဇူး ျပဳ သူ ႏွင့္ ေက်း ဇူး သိ သူ " 142
747 " မ ျမင္ ဖူး ေသာ ခ်စ္ မိတ္ ေဆြ မ်ား " 123
748 " ဖ ခင္ မ်ား ကုိ ဂုဏ္ ျပဳ ျခင္း " 93
749 " နိ ဗၺာန္ ခ ရီး အ နီး အ ေဝး " 96
750 " ေပး တဲ့ ဆု နဲ႔ ျပည့္ စုံ ရ ပါ လုိ ဧ။္ - တဲ့ " 91
751 " ေဗာ ဓိ ပ ကၡိ ယ တ ရား ( ၃၇ ) ပါး " [ အ က်ဥ္း ] 161
752 " ယ မ မင္း စစ္ တမ္း (သုိ႔) င ရဲ မင္း ဧ။္ စစ္ ေဆး ခန္း " 80
753 " ေမ တၱာ စုန္ ေရ ႏွင့္ ကု သုိလ္ ဆန္ ေရ " 99
754 " သု တ အ သိ အ မွန္ ရွိ မွ ခ်မ္း သာ ရ ဧ။္ " 114
755 " မ ဂၢင္ ရွစ္ ပါး တ ရား ေတာ္ " 123
756 သတိ ေကာင္း လွ်င္ ဣ ေျႏၵ ရွင္ ေခၚ တြင္ သ မုတ္ ရ 122
757 " ဥာဏ္ ျဖစ္ ေစ ေၾကာင္း တရား " 99
758 " ဘယ္ သူ မ ျပဳ မိ မိ မႈ " 89
759 " ျပဳံး ေသ နဲ႔ မဲ့ ေသ " 1010
760 လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဘဝေရွ႕ေရး 87
761 သင္ ေသ သြား ေသာ္ 79
762 " မင္းေျမႇာက္တန္ဆာမ်ား ဆင္ယင္ထားေသာ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား " 88
763 " ေမတၲာတရား အစဥ္ပြား စြမ္းအားပုိင္ရွင္ ျဖစ္ရသည္ " 109
764 " မုိး ေလး မ်ဳိး နဲ႔ လူ ေလး မ်ဳိး " 84
765 " သူ ေတာ္ ေကာင္း " ႏွင့္ " သူ ယုတ္ မာ " 112
766 " အ က်င့္ ပါ မွ ၊ ခ်ီး မြမ္း ၾက " 85
767 " ကံ ရွိ သ ေလာက္ အ က်ဳိး ေရာက္ " 98
768 " ျမင္း ငါး မ်ဳိး နွင့္ လူ ငါး မ်ဳိး " 77
769 " သံ ေယာ ဇဥ္ ေႏွာင္ ၾကဳိး တစ္ မွ်င္ " 88
770 သကၠာယဒိ႒ိ 111
771 ** ေန႔စဥ္ ျပဳေနက် ' ကံ ' ႏွင့္ ေသခါနီး ျပဳႏုိင္ေသာ ' ကံ ' ** 109
772 "ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး ႏွင့္ ဗု ဒၶ တ ရား ေတာ္ " 101
773 "" သူမ်ားအလွဴ မၾကည္ျဖဴ ၊ ထုိသူဆင္းရဲ ေရာက္ရၿမဲ "" 111
774 " တန္ ဖုိး ရွိ ေသာ ဘ ဝ မ်ား ရ ယူ ႏုိင္ ၾက ေစ ရန္ " 94
775 သီလ ' ဟူသည္ ' ကုိယ္ခ်င္းစာ တရား 124
776 " ေရာင့္ ရဲ တင္း တိမ္ ျခင္း သည္ ျပည့္ စုံ ျခင္း မည္ ဧ။္ " 80
777 " ဆင္း ရဲ ျခင္း လြတ္ ကင္း ေအာင္ " 113
778 " တ ရား ဆုိ တာ မိ မိ က မ ဆုံး ျဖတ္ သင့္ ပါ " 120
779 အနာဂါမ္၏ ဂုဏ္ရည္မ်ား 85
780 " ခ ႏၶာ ႏြား ကုိ တန္ ေအာင္ ခုိင္း ၾက ရ ေအာင္ " 82
781 " စ ႀကၤ ံ အ က်ဳိး ( ၅ ) မ်ဳိး " 106
782 ၀ိသုဒၶိမဂ္ = စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေသာလမ္းစဥ္ 96
783 ဆိုးေနတဲ့ကံကို ျပဳျပင္နည္း 122
784 " ေဟ တု ပ စၥည္း ႏွင့္ ပု ဂၢဳိလ္ အ မ်ိး မ်ဳိး " 101
785 ေက်းဇူးရွင္ ေဝဘူဆရာေတာ္္ဘုရားႀကီး အစဥ္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဓမၼလမ္းစဥ္ တရားေတာ္မ်ား 90
786 တရားအားထုတ္မည့္သူ၌ ရွိရမည့္အဂၤ ါ ၅ ပါး။ 118
787 "ေရႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သတိေပးတပ္လွန္႔သံ" 116
788 ဘုရားကိုမျမင္ဘူးတရားကိုမသင္ဘူးဘဲ ပထမဆံုးေသာတာပန္ျဖစ္သူ 140
789 ဓမၼနဒီမွ ေမးခြန္းေလးတခု 103
790 ကုသိုလ္..အကုသိုလ္ 97
791 စိတ္*****ရဲ႕*****အေဖၚ 96
792 စကားကိုလြယ္လြယ္ေျပာတတ္ၾကတယ္ 108
793 သင္ဘာရည္ရြက္ခ်က္နဲ႔ လူျဖစ္ေနသလဲ 119
794 ဒိ႒ိ (၃)မ်ဳိး 108
795 အားရွိၿပီး တရားမရွိရင္ အားနဲ႔ အႏုိင္က်င့္တတ္တယ္" 120
796 "ေန႔စဥ္မျပတ္ ကုသုိလ္ဆက္ ဝတ္စဥ္မပ်က္ ၿမဲပါေစ" 119
797 ရတာမလုိ လုိတာမရ ဤေလာက 152
798 “ခံစားမႈကုိ ေဘးဖယ္၊ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ ေရြးခ်ယ္” 94
799 လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ 93
800 ဒါလည္း ဆင္းရဲပါပဲ 82
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 15