ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္ပါ ျမန္မာျပည္တလႊားမွ ရဟန္း၊ရွင္၊လူမ်ားက ဆရာေတာ္ရေ၀ထြန္း (အ႐ွင္တိေလာကသာရ) ထံသုိ႕ ဘာသာေရးႏွင္႕ ပက္သက္၍ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ျပန္ေျဖထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးႏွင္႕ပက္သက္၍ မိမိကိုယ္တုိင္ မရွင္းလင္းသည္ မ်ားကိုပါ သိရွိႏုိင္သည္႕အျပင္ မိမိမေတြးမိသည္႕ ေမးခြန္းမ်ားကိုပါ ေတြ႕ရႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင္႕ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႕ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား၊ ေမးျမန္းရမည္႕ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ အေ၀းတြင္ ေရာက္ရွိ ေနသူမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင္႕ ပက္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေမးျမန္းလာမႈကို ေျဖၾကားလုိသူမ်ား အထူး ေဆာင္ထားသင္႕ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေျဖၾကားရာတြင္ လုိရင္းတုိရွင္း၊ အေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္လုံလုံျဖင္႕ ေျဖၾကားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
701 " လူတုိ႔ဧ။္ အသက္ တုိရျခင္း အေၾကာင္း " 91
702 " သီ လ ဟူ သည္ ကုိယ္ က်င့္ တ ရား " 91
703 " ခ်ိန္ ခါ မ လင့္ က်င့္ ေစ မင္း " 75
704 " မ ဂၢ င္ ေဖာင္ ႀကီး တက္ ၍ စီး ျပည္ ႀကီး ျမတ္ နိ ဗၺာန္ " 78
705 " ဒါ န ျပဳ ရာ ေစ တ နာ မွန္ စြာ ထား ရွိ သင့္ " 141
706 " စိတ္ ညစ္ ႏြမ္း ျခင္း " ႏွင့္ " စိတ္ ျဖဴ စင္ ျခင္း " 80
707 " နိ ဗၺာန္ " ႏွင့္ " နိ ဗၺာန္ ေရာက္ ေၾကာင္း တ ရား " 97
708 " နက္ ျဖန္ ခါ နွင့္ ေနာက္ ဘဝ " 82
709 " ဝိပႆနာ ရႈပြားရမည့္ ' စိတ္ ' အေၾကာင္း " 2256
710 ပထမ အမွန္တရား ' ( ဒုကၡ သစၥာ ) 95
711 " လူ ကုိ ဖ်က္ ဆီး ေဒါ သ မီး " 97
712 " ျဗဟၼစုိရ္ တရား ေလးပါး ပြားမ်ားျခင္း " 100
713 " လက္ ေတြ႕ ေမ တၱာ ပြား မ်ား ျခင္း " 144
714 " ကံ , ကံ ဧ။္ အ က်ဳိး " 95
715 " သာသနာ႔ ေစ်းရုံမွာ ေစ်းဝယ္ၾကရေအာင္ " 77
716 " စုေတျခင္း အေၾကာင္း ႏွင့္ စုေတခါနီး အာရုံထင္လာပုံ " 121
717 " စိတ္ ကုိ ႏုိင္ လွ်င္ ၊ ျဖစ္ ပ်က္ ျမင္ ၊ မွန္ ပင္ မဂ္ ရ ေၾကာင္း " 111
718 တ ရား အ ရ သာ ခံ စား တာ မွန္ စြာ ျမင့္ ျမတ္ ေၾကာင္း 106
719 " ပ်က္ စီး ဆုတ္ ယုတ္ ေၾကာင္း တ ရား ( ၁၂ ) ပါး " 149
720 " ေလာက ႀကီးပြားေၾကာင္း တရား ႏွင့္ ပ်က္စီးေၾကာင္း တရား " 87
721 # ေပါ့ ပါး လြတ္ လပ္ ေသာ စိတ္ ( သုိ႔ မ ဟုတ္ ) ေအး ခ်မ္း တည္ ၿငိမ္ ေသာ စိတ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ 77
722 " မွတ္ မိ ခဲ့ သ မွ် သူ ေတာ္ ေကာင္း တုိ႔ အ ယူ အ ဆ " 119
723 " ေယာဂီ မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း " 127
724 " ငါး ပါး သီ လ လြန္ က်ဴး သည့္ ျပစ္ ဒဏ္ မ်ား " 117
725 အ သု ဘ ျမင္ က ၊ သံ ေဝ ဂ ၊ လွ်င္ စြာ ရ ေလ ဧ။္ 125
726 ဝိ ပ ႆ နာ ရႈ မွတ္ ျခင္း ၊ အ နာ ေရာ ဂါ ကင္း 102
727 သၾကၤန္ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ 104
728 " လူသားတုိ႔အား အၿမဲတမ္း ေလာင္ကြၽမ္းေနေသာ " မီး ( ၁၁ ) ပါး " 273
729 " အ နီး အ ေဝး ဥာဏ္ ျဖင့္ ေတြး " 121
730 " ဝဋ္ သုံး ပါး " ႏွင့္ " ဝဋ္ လည္ ေန သည့္ အ ေၾကာင္း " 103
731 " အ ခ်စ္ " ႏွင့္ " ေမ တၲာ " 113
732 " ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ျခင္းဧ။္ အက်ဳိး " 132
733 " လူ ေတြ ဟာ အ ရူး ခ်ည္း ပဲ " 117
734 " ဓ မၼ ပ ဒ ပါ ဠိ ေတာ္ လာ ဥ ပ မာ မ်ား " 96
735 " ဓမၼ " ဆုိတဲ့ တရားသဘာဝဟာ 130
736 ** နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ *** 193
737 " ႀကီး ျမတ္ သူ တုိ႔ ဧ။္ ႏွ လုံး သား " 108
738 " မ ဟာ သ တိ ပ ဌာန္ ရွင္း တမ္း " 139
739 " အက်ဳိးရွိစြ ၊ အားထားရ ၊ ဓမၼတရားေတာ္ " 89
740 " အခ်စ္စစ္ နဲ႔ ခ်စ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကဳိးစားၾကပါစုိ႔ " 107
741 " လူ႔ ဘ ဝ ဧ။္ လူ႔ အ ခြင့္ အ ေရး " 97
742 " ေက်း ဇူး ျပဳ သူ ႏွင့္ ေက်း ဇူး သိ သူ " 139
743 " မ ျမင္ ဖူး ေသာ ခ်စ္ မိတ္ ေဆြ မ်ား " 119
744 " ဖ ခင္ မ်ား ကုိ ဂုဏ္ ျပဳ ျခင္း " 92
745 " နိ ဗၺာန္ ခ ရီး အ နီး အ ေဝး " 94
746 " ေပး တဲ့ ဆု နဲ႔ ျပည့္ စုံ ရ ပါ လုိ ဧ။္ - တဲ့ " 90
747 " ေဗာ ဓိ ပ ကၡိ ယ တ ရား ( ၃၇ ) ပါး " [ အ က်ဥ္း ] 156
748 " ယ မ မင္း စစ္ တမ္း (သုိ႔) င ရဲ မင္း ဧ။္ စစ္ ေဆး ခန္း " 78
749 " ေမ တၱာ စုန္ ေရ ႏွင့္ ကု သုိလ္ ဆန္ ေရ " 94
750 " သု တ အ သိ အ မွန္ ရွိ မွ ခ်မ္း သာ ရ ဧ။္ " 113
751 " မ ဂၢင္ ရွစ္ ပါး တ ရား ေတာ္ " 119
752 သတိ ေကာင္း လွ်င္ ဣ ေျႏၵ ရွင္ ေခၚ တြင္ သ မုတ္ ရ 116
753 " ဥာဏ္ ျဖစ္ ေစ ေၾကာင္း တရား " 96
754 " ဘယ္ သူ မ ျပဳ မိ မိ မႈ " 88
755 " ျပဳံး ေသ နဲ႔ မဲ့ ေသ " 1002
756 လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဘဝေရွ႕ေရး 85
757 သင္ ေသ သြား ေသာ္ 77
758 " မင္းေျမႇာက္တန္ဆာမ်ား ဆင္ယင္ထားေသာ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား " 86
759 " ေမတၲာတရား အစဥ္ပြား စြမ္းအားပုိင္ရွင္ ျဖစ္ရသည္ " 106
760 " မုိး ေလး မ်ဳိး နဲ႔ လူ ေလး မ်ဳိး " 82
761 " သူ ေတာ္ ေကာင္း " ႏွင့္ " သူ ယုတ္ မာ " 111
762 " အ က်င့္ ပါ မွ ၊ ခ်ီး မြမ္း ၾက " 83
763 " ကံ ရွိ သ ေလာက္ အ က်ဳိး ေရာက္ " 96
764 " ျမင္း ငါး မ်ဳိး နွင့္ လူ ငါး မ်ဳိး " 76
765 " သံ ေယာ ဇဥ္ ေႏွာင္ ၾကဳိး တစ္ မွ်င္ " 87
766 သကၠာယဒိ႒ိ 106
767 ** ေန႔စဥ္ ျပဳေနက် ' ကံ ' ႏွင့္ ေသခါနီး ျပဳႏုိင္ေသာ ' ကံ ' ** 104
768 "ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး ႏွင့္ ဗု ဒၶ တ ရား ေတာ္ " 99
769 "" သူမ်ားအလွဴ မၾကည္ျဖဴ ၊ ထုိသူဆင္းရဲ ေရာက္ရၿမဲ "" 107
770 " တန္ ဖုိး ရွိ ေသာ ဘ ဝ မ်ား ရ ယူ ႏုိင္ ၾက ေစ ရန္ " 92
771 သီလ ' ဟူသည္ ' ကုိယ္ခ်င္းစာ တရား 119
772 " ေရာင့္ ရဲ တင္း တိမ္ ျခင္း သည္ ျပည့္ စုံ ျခင္း မည္ ဧ။္ " 79
773 " ဆင္း ရဲ ျခင္း လြတ္ ကင္း ေအာင္ " 108
774 " တ ရား ဆုိ တာ မိ မိ က မ ဆုံး ျဖတ္ သင့္ ပါ " 117
775 အနာဂါမ္၏ ဂုဏ္ရည္မ်ား 82
776 " ခ ႏၶာ ႏြား ကုိ တန္ ေအာင္ ခုိင္း ၾက ရ ေအာင္ " 77
777 " စ ႀကၤ ံ အ က်ဳိး ( ၅ ) မ်ဳိး " 105
778 ၀ိသုဒၶိမဂ္ = စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေသာလမ္းစဥ္ 95
779 ဆိုးေနတဲ့ကံကို ျပဳျပင္နည္း 117
780 " ေဟ တု ပ စၥည္း ႏွင့္ ပု ဂၢဳိလ္ အ မ်ိး မ်ဳိး " 97
781 ေက်းဇူးရွင္ ေဝဘူဆရာေတာ္္ဘုရားႀကီး အစဥ္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဓမၼလမ္းစဥ္ တရားေတာ္မ်ား 87
782 တရားအားထုတ္မည့္သူ၌ ရွိရမည့္အဂၤ ါ ၅ ပါး။ 116
783 "ေရႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သတိေပးတပ္လွန္႔သံ" 111
784 ဘုရားကိုမျမင္ဘူးတရားကိုမသင္ဘူးဘဲ ပထမဆံုးေသာတာပန္ျဖစ္သူ 134
785 ဓမၼနဒီမွ ေမးခြန္းေလးတခု 100
786 ကုသိုလ္..အကုသိုလ္ 96
787 စိတ္*****ရဲ႕*****အေဖၚ 94
788 စကားကိုလြယ္လြယ္ေျပာတတ္ၾကတယ္ 107
789 သင္ဘာရည္ရြက္ခ်က္နဲ႔ လူျဖစ္ေနသလဲ 116
790 ဒိ႒ိ (၃)မ်ဳိး 105
791 အားရွိၿပီး တရားမရွိရင္ အားနဲ႔ အႏုိင္က်င့္တတ္တယ္" 117
792 "ေန႔စဥ္မျပတ္ ကုသုိလ္ဆက္ ဝတ္စဥ္မပ်က္ ၿမဲပါေစ" 118
793 ရတာမလုိ လုိတာမရ ဤေလာက 149
794 “ခံစားမႈကုိ ေဘးဖယ္၊ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ ေရြးခ်ယ္” 92
795 လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ 91
796 ဒါလည္း ဆင္းရဲပါပဲ 80
797 သိအပ္သည္ကို သိေစအပ္၏ 97
798 "ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ၏ ၾသဝါဒ" 104
799 အကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကစုိ႔… 104
800 ဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္ ျဖစ္ရန္အေျခခံ အခ်က္(၁၀)ခ်က္ 89
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 15