ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္ပါ ျမန္မာျပည္တလႊားမွ ရဟန္း၊ရွင္၊လူမ်ားက ဆရာေတာ္ရေ၀ထြန္း (အ႐ွင္တိေလာကသာရ) ထံသုိ႕ ဘာသာေရးႏွင္႕ ပက္သက္၍ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ျပန္ေျဖထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးႏွင္႕ပက္သက္၍ မိမိကိုယ္တုိင္ မရွင္းလင္းသည္ မ်ားကိုပါ သိရွိႏုိင္သည္႕အျပင္ မိမိမေတြးမိသည္႕ ေမးခြန္းမ်ားကိုပါ ေတြ႕ရႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင္႕ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႕ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား၊ ေမးျမန္းရမည္႕ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ အေ၀းတြင္ ေရာက္ရွိ ေနသူမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင္႕ ပက္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေမးျမန္းလာမႈကို ေျဖၾကားလုိသူမ်ား အထူး ေဆာင္ထားသင္႕ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေျဖၾကားရာတြင္ လုိရင္းတုိရွင္း၊ အေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္လုံလုံျဖင္႕ ေျဖၾကားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
701 " ကုိယ္ စိတ္ ခ်မ္း သာ ေၾကာင္း အာ မ ခံ တ ရား " 96
702 " ကုိယ္ စိတ္ ခ်မ္း သာ ေၾကာင္း အာ မ ခံ တ ရား " 118
703 " အ ခ်ိန္ မ ေစ့ မီ အ ရ ယူ ပါ " 106
704 " တ ဏွာ မီး " ႏွင့္ " မ ဂၢင္ တ ရား " 221
705 " မ်က္ေမွာက္ေလာက ႀကီးပြားေၾကာင္း တရား ေလးပါး 111
706 " လူတုိ႔ဧ။္ အသက္ တုိရျခင္း အေၾကာင္း " 104
707 " သီ လ ဟူ သည္ ကုိယ္ က်င့္ တ ရား " 108
708 " ခ်ိန္ ခါ မ လင့္ က်င့္ ေစ မင္း " 84
709 " မ ဂၢ င္ ေဖာင္ ႀကီး တက္ ၍ စီး ျပည္ ႀကီး ျမတ္ နိ ဗၺာန္ " 92
710 " ဒါ န ျပဳ ရာ ေစ တ နာ မွန္ စြာ ထား ရွိ သင့္ " 157
711 " စိတ္ ညစ္ ႏြမ္း ျခင္း " ႏွင့္ " စိတ္ ျဖဴ စင္ ျခင္း " 91
712 " နိ ဗၺာန္ " ႏွင့္ " နိ ဗၺာန္ ေရာက္ ေၾကာင္း တ ရား " 112
713 " နက္ ျဖန္ ခါ နွင့္ ေနာက္ ဘဝ " 93
714 " ဝိပႆနာ ရႈပြားရမည့္ ' စိတ္ ' အေၾကာင္း " 2768
715 ပထမ အမွန္တရား ' ( ဒုကၡ သစၥာ ) 111
716 " လူ ကုိ ဖ်က္ ဆီး ေဒါ သ မီး " 108
717 " ျဗဟၼစုိရ္ တရား ေလးပါး ပြားမ်ားျခင္း " 118
718 " လက္ ေတြ႕ ေမ တၱာ ပြား မ်ား ျခင္း " 167
719 " ကံ , ကံ ဧ။္ အ က်ဳိး " 106
720 " သာသနာ႔ ေစ်းရုံမွာ ေစ်းဝယ္ၾကရေအာင္ " 90
721 " စုေတျခင္း အေၾကာင္း ႏွင့္ စုေတခါနီး အာရုံထင္လာပုံ " 138
722 " စိတ္ ကုိ ႏုိင္ လွ်င္ ၊ ျဖစ္ ပ်က္ ျမင္ ၊ မွန္ ပင္ မဂ္ ရ ေၾကာင္း " 132
723 တ ရား အ ရ သာ ခံ စား တာ မွန္ စြာ ျမင့္ ျမတ္ ေၾကာင္း 122
724 " ပ်က္ စီး ဆုတ္ ယုတ္ ေၾကာင္း တ ရား ( ၁၂ ) ပါး " 172
725 " ေလာက ႀကီးပြားေၾကာင္း တရား ႏွင့္ ပ်က္စီးေၾကာင္း တရား " 99
726 # ေပါ့ ပါး လြတ္ လပ္ ေသာ စိတ္ ( သုိ႔ မ ဟုတ္ ) ေအး ခ်မ္း တည္ ၿငိမ္ ေသာ စိတ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ 91
727 " မွတ္ မိ ခဲ့ သ မွ် သူ ေတာ္ ေကာင္း တုိ႔ အ ယူ အ ဆ " 135
728 " ေယာဂီ မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း " 148
729 " ငါး ပါး သီ လ လြန္ က်ဴး သည့္ ျပစ္ ဒဏ္ မ်ား " 131
730 အ သု ဘ ျမင္ က ၊ သံ ေဝ ဂ ၊ လွ်င္ စြာ ရ ေလ ဧ။္ 145
731 ဝိ ပ ႆ နာ ရႈ မွတ္ ျခင္း ၊ အ နာ ေရာ ဂါ ကင္း 118
732 သၾကၤန္ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ 114
733 " လူသားတုိ႔အား အၿမဲတမ္း ေလာင္ကြၽမ္းေနေသာ " မီး ( ၁၁ ) ပါး " 348
734 " အ နီး အ ေဝး ဥာဏ္ ျဖင့္ ေတြး " 139
735 " ဝဋ္ သုံး ပါး " ႏွင့္ " ဝဋ္ လည္ ေန သည့္ အ ေၾကာင္း " 118
736 " အ ခ်စ္ " ႏွင့္ " ေမ တၲာ " 126
737 " ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ျခင္းဧ။္ အက်ဳိး " 144
738 " လူ ေတြ ဟာ အ ရူး ခ်ည္း ပဲ " 131
739 " ဓ မၼ ပ ဒ ပါ ဠိ ေတာ္ လာ ဥ ပ မာ မ်ား " 113
740 " ဓမၼ " ဆုိတဲ့ တရားသဘာဝဟာ 154
741 ** နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ *** 223
742 " ႀကီး ျမတ္ သူ တုိ႔ ဧ။္ ႏွ လုံး သား " 117
743 " မ ဟာ သ တိ ပ ဌာန္ ရွင္း တမ္း " 165
744 " အက်ဳိးရွိစြ ၊ အားထားရ ၊ ဓမၼတရားေတာ္ " 99
745 " အခ်စ္စစ္ နဲ႔ ခ်စ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကဳိးစားၾကပါစုိ႔ " 120
746 " လူ႔ ဘ ဝ ဧ။္ လူ႔ အ ခြင့္ အ ေရး " 108
747 " ေက်း ဇူး ျပဳ သူ ႏွင့္ ေက်း ဇူး သိ သူ " 155
748 " မ ျမင္ ဖူး ေသာ ခ်စ္ မိတ္ ေဆြ မ်ား " 144
749 " ဖ ခင္ မ်ား ကုိ ဂုဏ္ ျပဳ ျခင္း " 100
750 " နိ ဗၺာန္ ခ ရီး အ နီး အ ေဝး " 110
751 " ေပး တဲ့ ဆု နဲ႔ ျပည့္ စုံ ရ ပါ လုိ ဧ။္ - တဲ့ " 99
752 " ေဗာ ဓိ ပ ကၡိ ယ တ ရား ( ၃၇ ) ပါး " [ အ က်ဥ္း ] 179
753 " ယ မ မင္း စစ္ တမ္း (သုိ႔) င ရဲ မင္း ဧ။္ စစ္ ေဆး ခန္း " 93
754 " ေမ တၱာ စုန္ ေရ ႏွင့္ ကု သုိလ္ ဆန္ ေရ " 111
755 " သု တ အ သိ အ မွန္ ရွိ မွ ခ်မ္း သာ ရ ဧ။္ " 128
756 " မ ဂၢင္ ရွစ္ ပါး တ ရား ေတာ္ " 141
757 သတိ ေကာင္း လွ်င္ ဣ ေျႏၵ ရွင္ ေခၚ တြင္ သ မုတ္ ရ 138
758 " ဥာဏ္ ျဖစ္ ေစ ေၾကာင္း တရား " 115
759 " ဘယ္ သူ မ ျပဳ မိ မိ မႈ " 102
760 " ျပဳံး ေသ နဲ႔ မဲ့ ေသ " 1156
761 လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဘဝေရွ႕ေရး 100
762 သင္ ေသ သြား ေသာ္ 88
763 " မင္းေျမႇာက္တန္ဆာမ်ား ဆင္ယင္ထားေသာ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား " 100
764 " ေမတၲာတရား အစဥ္ပြား စြမ္းအားပုိင္ရွင္ ျဖစ္ရသည္ " 118
765 " မုိး ေလး မ်ဳိး နဲ႔ လူ ေလး မ်ဳိး " 97
766 " သူ ေတာ္ ေကာင္း " ႏွင့္ " သူ ယုတ္ မာ " 130
767 " အ က်င့္ ပါ မွ ၊ ခ်ီး မြမ္း ၾက " 93
768 " ကံ ရွိ သ ေလာက္ အ က်ဳိး ေရာက္ " 112
769 " ျမင္း ငါး မ်ဳိး နွင့္ လူ ငါး မ်ဳိး " 86
770 " သံ ေယာ ဇဥ္ ေႏွာင္ ၾကဳိး တစ္ မွ်င္ " 102
771 သကၠာယဒိ႒ိ 123
772 ** ေန႔စဥ္ ျပဳေနက် ' ကံ ' ႏွင့္ ေသခါနီး ျပဳႏုိင္ေသာ ' ကံ ' ** 120
773 "ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး ႏွင့္ ဗု ဒၶ တ ရား ေတာ္ " 110
774 "" သူမ်ားအလွဴ မၾကည္ျဖဴ ၊ ထုိသူဆင္းရဲ ေရာက္ရၿမဲ "" 125
775 " တန္ ဖုိး ရွိ ေသာ ဘ ဝ မ်ား ရ ယူ ႏုိင္ ၾက ေစ ရန္ " 108
776 သီလ ' ဟူသည္ ' ကုိယ္ခ်င္းစာ တရား 149
777 " ေရာင့္ ရဲ တင္း တိမ္ ျခင္း သည္ ျပည့္ စုံ ျခင္း မည္ ဧ။္ " 100
778 " ဆင္း ရဲ ျခင္း လြတ္ ကင္း ေအာင္ " 128
779 " တ ရား ဆုိ တာ မိ မိ က မ ဆုံး ျဖတ္ သင့္ ပါ " 135
780 အနာဂါမ္၏ ဂုဏ္ရည္မ်ား 102
781 " ခ ႏၶာ ႏြား ကုိ တန္ ေအာင္ ခုိင္း ၾက ရ ေအာင္ " 92
782 " စ ႀကၤ ံ အ က်ဳိး ( ၅ ) မ်ဳိး " 133
783 ၀ိသုဒၶိမဂ္ = စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေသာလမ္းစဥ္ 116
784 ဆိုးေနတဲ့ကံကို ျပဳျပင္နည္း 142
785 " ေဟ တု ပ စၥည္း ႏွင့္ ပု ဂၢဳိလ္ အ မ်ိး မ်ဳိး " 121
786 ေက်းဇူးရွင္ ေဝဘူဆရာေတာ္္ဘုရားႀကီး အစဥ္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဓမၼလမ္းစဥ္ တရားေတာ္မ်ား 103
787 တရားအားထုတ္မည့္သူ၌ ရွိရမည့္အဂၤ ါ ၅ ပါး။ 129
788 "ေရႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သတိေပးတပ္လွန္႔သံ" 135
789 ဘုရားကိုမျမင္ဘူးတရားကိုမသင္ဘူးဘဲ ပထမဆံုးေသာတာပန္ျဖစ္သူ 167
790 ဓမၼနဒီမွ ေမးခြန္းေလးတခု 112
791 ကုသိုလ္..အကုသိုလ္ 110
792 စိတ္*****ရဲ႕*****အေဖၚ 107
793 စကားကိုလြယ္လြယ္ေျပာတတ္ၾကတယ္ 119
794 သင္ဘာရည္ရြက္ခ်က္နဲ႔ လူျဖစ္ေနသလဲ 138
795 ဒိ႒ိ (၃)မ်ဳိး 123
796 အားရွိၿပီး တရားမရွိရင္ အားနဲ႔ အႏုိင္က်င့္တတ္တယ္" 129
797 "ေန႔စဥ္မျပတ္ ကုသုိလ္ဆက္ ဝတ္စဥ္မပ်က္ ၿမဲပါေစ" 128
798 ရတာမလုိ လုိတာမရ ဤေလာက 180
799 “ခံစားမႈကုိ ေဘးဖယ္၊ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ ေရြးခ်ယ္” 103
800 လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ 105
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 15