ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္ပါ ျမန္မာျပည္တလႊားမွ ရဟန္း၊ရွင္၊လူမ်ားက ဆရာေတာ္ရေ၀ထြန္း (အ႐ွင္တိေလာကသာရ) ထံသုိ႕ ဘာသာေရးႏွင္႕ ပက္သက္၍ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ျပန္ေျဖထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးႏွင္႕ပက္သက္၍ မိမိကိုယ္တုိင္ မရွင္းလင္းသည္ မ်ားကိုပါ သိရွိႏုိင္သည္႕အျပင္ မိမိမေတြးမိသည္႕ ေမးခြန္းမ်ားကိုပါ ေတြ႕ရႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင္႕ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႕ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား၊ ေမးျမန္းရမည္႕ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ အေ၀းတြင္ ေရာက္ရွိ ေနသူမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင္႕ ပက္သက္၍ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေမးျမန္းလာမႈကို ေျဖၾကားလုိသူမ်ား အထူး ေဆာင္ထားသင္႕ေသာ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ေျဖၾကားရာတြင္ လုိရင္းတုိရွင္း၊ အေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္လုံလုံျဖင္႕ ေျဖၾကားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
701 " ကုိယ္ စိတ္ ခ်မ္း သာ ေၾကာင္း အာ မ ခံ တ ရား " 115
702 " အ ခ်ိန္ မ ေစ့ မီ အ ရ ယူ ပါ " 103
703 " တ ဏွာ မီး " ႏွင့္ " မ ဂၢင္ တ ရား " 213
704 " မ်က္ေမွာက္ေလာက ႀကီးပြားေၾကာင္း တရား ေလးပါး 105
705 " လူတုိ႔ဧ။္ အသက္ တုိရျခင္း အေၾကာင္း " 100
706 " သီ လ ဟူ သည္ ကုိယ္ က်င့္ တ ရား " 103
707 " ခ်ိန္ ခါ မ လင့္ က်င့္ ေစ မင္း " 82
708 " မ ဂၢ င္ ေဖာင္ ႀကီး တက္ ၍ စီး ျပည္ ႀကီး ျမတ္ နိ ဗၺာန္ " 84
709 " ဒါ န ျပဳ ရာ ေစ တ နာ မွန္ စြာ ထား ရွိ သင့္ " 152
710 " စိတ္ ညစ္ ႏြမ္း ျခင္း " ႏွင့္ " စိတ္ ျဖဴ စင္ ျခင္း " 85
711 " နိ ဗၺာန္ " ႏွင့္ " နိ ဗၺာန္ ေရာက္ ေၾကာင္း တ ရား " 107
712 " နက္ ျဖန္ ခါ နွင့္ ေနာက္ ဘဝ " 90
713 " ဝိပႆနာ ရႈပြားရမည့္ ' စိတ္ ' အေၾကာင္း " 2561
714 ပထမ အမွန္တရား ' ( ဒုကၡ သစၥာ ) 103
715 " လူ ကုိ ဖ်က္ ဆီး ေဒါ သ မီး " 104
716 " ျဗဟၼစုိရ္ တရား ေလးပါး ပြားမ်ားျခင္း " 112
717 " လက္ ေတြ႕ ေမ တၱာ ပြား မ်ား ျခင္း " 159
718 " ကံ , ကံ ဧ။္ အ က်ဳိး " 101
719 " သာသနာ႔ ေစ်းရုံမွာ ေစ်းဝယ္ၾကရေအာင္ " 85
720 " စုေတျခင္း အေၾကာင္း ႏွင့္ စုေတခါနီး အာရုံထင္လာပုံ " 134
721 " စိတ္ ကုိ ႏုိင္ လွ်င္ ၊ ျဖစ္ ပ်က္ ျမင္ ၊ မွန္ ပင္ မဂ္ ရ ေၾကာင္း " 122
722 တ ရား အ ရ သာ ခံ စား တာ မွန္ စြာ ျမင့္ ျမတ္ ေၾကာင္း 113
723 " ပ်က္ စီး ဆုတ္ ယုတ္ ေၾကာင္း တ ရား ( ၁၂ ) ပါး " 167
724 " ေလာက ႀကီးပြားေၾကာင္း တရား ႏွင့္ ပ်က္စီးေၾကာင္း တရား " 96
725 # ေပါ့ ပါး လြတ္ လပ္ ေသာ စိတ္ ( သုိ႔ မ ဟုတ္ ) ေအး ခ်မ္း တည္ ၿငိမ္ ေသာ စိတ္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ 83
726 " မွတ္ မိ ခဲ့ သ မွ် သူ ေတာ္ ေကာင္း တုိ႔ အ ယူ အ ဆ " 125
727 " ေယာဂီ မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း " 139
728 " ငါး ပါး သီ လ လြန္ က်ဴး သည့္ ျပစ္ ဒဏ္ မ်ား " 124
729 အ သု ဘ ျမင္ က ၊ သံ ေဝ ဂ ၊ လွ်င္ စြာ ရ ေလ ဧ။္ 135
730 ဝိ ပ ႆ နာ ရႈ မွတ္ ျခင္း ၊ အ နာ ေရာ ဂါ ကင္း 111
731 သၾကၤန္ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ 109
732 " လူသားတုိ႔အား အၿမဲတမ္း ေလာင္ကြၽမ္းေနေသာ " မီး ( ၁၁ ) ပါး " 324
733 " အ နီး အ ေဝး ဥာဏ္ ျဖင့္ ေတြး " 134
734 " ဝဋ္ သုံး ပါး " ႏွင့္ " ဝဋ္ လည္ ေန သည့္ အ ေၾကာင္း " 112
735 " အ ခ်စ္ " ႏွင့္ " ေမ တၲာ " 121
736 " ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ ကုိးကြယ္ပူေဇာ္ျခင္းဧ။္ အက်ဳိး " 138
737 " လူ ေတြ ဟာ အ ရူး ခ်ည္း ပဲ " 125
738 " ဓ မၼ ပ ဒ ပါ ဠိ ေတာ္ လာ ဥ ပ မာ မ်ား " 107
739 " ဓမၼ " ဆုိတဲ့ တရားသဘာဝဟာ 146
740 ** နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒၶႆ *** 214
741 " ႀကီး ျမတ္ သူ တုိ႔ ဧ။္ ႏွ လုံး သား " 112
742 " မ ဟာ သ တိ ပ ဌာန္ ရွင္း တမ္း " 152
743 " အက်ဳိးရွိစြ ၊ အားထားရ ၊ ဓမၼတရားေတာ္ " 93
744 " အခ်စ္စစ္ နဲ႔ ခ်စ္ႏုိင္ေအာင္ ၾကဳိးစားၾကပါစုိ႔ " 117
745 " လူ႔ ဘ ဝ ဧ။္ လူ႔ အ ခြင့္ အ ေရး " 103
746 " ေက်း ဇူး ျပဳ သူ ႏွင့္ ေက်း ဇူး သိ သူ " 152
747 " မ ျမင္ ဖူး ေသာ ခ်စ္ မိတ္ ေဆြ မ်ား " 134
748 " ဖ ခင္ မ်ား ကုိ ဂုဏ္ ျပဳ ျခင္း " 96
749 " နိ ဗၺာန္ ခ ရီး အ နီး အ ေဝး " 101
750 " ေပး တဲ့ ဆု နဲ႔ ျပည့္ စုံ ရ ပါ လုိ ဧ။္ - တဲ့ " 94
751 " ေဗာ ဓိ ပ ကၡိ ယ တ ရား ( ၃၇ ) ပါး " [ အ က်ဥ္း ] 173
752 " ယ မ မင္း စစ္ တမ္း (သုိ႔) င ရဲ မင္း ဧ။္ စစ္ ေဆး ခန္း " 84
753 " ေမ တၱာ စုန္ ေရ ႏွင့္ ကု သုိလ္ ဆန္ ေရ " 104
754 " သု တ အ သိ အ မွန္ ရွိ မွ ခ်မ္း သာ ရ ဧ။္ " 120
755 " မ ဂၢင္ ရွစ္ ပါး တ ရား ေတာ္ " 132
756 သတိ ေကာင္း လွ်င္ ဣ ေျႏၵ ရွင္ ေခၚ တြင္ သ မုတ္ ရ 134
757 " ဥာဏ္ ျဖစ္ ေစ ေၾကာင္း တရား " 106
758 " ဘယ္ သူ မ ျပဳ မိ မိ မႈ " 96
759 " ျပဳံး ေသ နဲ႔ မဲ့ ေသ " 1023
760 လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဘဝေရွ႕ေရး 91
761 သင္ ေသ သြား ေသာ္ 84
762 " မင္းေျမႇာက္တန္ဆာမ်ား ဆင္ယင္ထားေသာ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ား " 93
763 " ေမတၲာတရား အစဥ္ပြား စြမ္းအားပုိင္ရွင္ ျဖစ္ရသည္ " 115
764 " မုိး ေလး မ်ဳိး နဲ႔ လူ ေလး မ်ဳိး " 89
765 " သူ ေတာ္ ေကာင္း " ႏွင့္ " သူ ယုတ္ မာ " 120
766 " အ က်င့္ ပါ မွ ၊ ခ်ီး မြမ္း ၾက " 88
767 " ကံ ရွိ သ ေလာက္ အ က်ဳိး ေရာက္ " 106
768 " ျမင္း ငါး မ်ဳိး နွင့္ လူ ငါး မ်ဳိး " 81
769 " သံ ေယာ ဇဥ္ ေႏွာင္ ၾကဳိး တစ္ မွ်င္ " 95
770 သကၠာယဒိ႒ိ 118
771 ** ေန႔စဥ္ ျပဳေနက် ' ကံ ' ႏွင့္ ေသခါနီး ျပဳႏုိင္ေသာ ' ကံ ' ** 113
772 "ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး ႏွင့္ ဗု ဒၶ တ ရား ေတာ္ " 105
773 "" သူမ်ားအလွဴ မၾကည္ျဖဴ ၊ ထုိသူဆင္းရဲ ေရာက္ရၿမဲ "" 120
774 " တန္ ဖုိး ရွိ ေသာ ဘ ဝ မ်ား ရ ယူ ႏုိင္ ၾက ေစ ရန္ " 101
775 သီလ ' ဟူသည္ ' ကုိယ္ခ်င္းစာ တရား 137
776 " ေရာင့္ ရဲ တင္း တိမ္ ျခင္း သည္ ျပည့္ စုံ ျခင္း မည္ ဧ။္ " 91
777 " ဆင္း ရဲ ျခင္း လြတ္ ကင္း ေအာင္ " 122
778 " တ ရား ဆုိ တာ မိ မိ က မ ဆုံး ျဖတ္ သင့္ ပါ " 127
779 အနာဂါမ္၏ ဂုဏ္ရည္မ်ား 93
780 " ခ ႏၶာ ႏြား ကုိ တန္ ေအာင္ ခုိင္း ၾက ရ ေအာင္ " 87
781 " စ ႀကၤ ံ အ က်ဳိး ( ၅ ) မ်ဳိး " 114
782 ၀ိသုဒၶိမဂ္ = စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေသာလမ္းစဥ္ 105
783 ဆိုးေနတဲ့ကံကို ျပဳျပင္နည္း 133
784 " ေဟ တု ပ စၥည္း ႏွင့္ ပု ဂၢဳိလ္ အ မ်ိး မ်ဳိး " 110
785 ေက်းဇူးရွင္ ေဝဘူဆရာေတာ္္ဘုရားႀကီး အစဥ္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဓမၼလမ္းစဥ္ တရားေတာ္မ်ား 98
786 တရားအားထုတ္မည့္သူ၌ ရွိရမည့္အဂၤ ါ ၅ ပါး။ 124
787 "ေရႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သတိေပးတပ္လွန္႔သံ" 125
788 ဘုရားကိုမျမင္ဘူးတရားကိုမသင္ဘူးဘဲ ပထမဆံုးေသာတာပန္ျဖစ္သူ 155
789 ဓမၼနဒီမွ ေမးခြန္းေလးတခု 107
790 ကုသိုလ္..အကုသိုလ္ 104
791 စိတ္*****ရဲ႕*****အေဖၚ 101
792 စကားကိုလြယ္လြယ္ေျပာတတ္ၾကတယ္ 115
793 သင္ဘာရည္ရြက္ခ်က္နဲ႔ လူျဖစ္ေနသလဲ 131
794 ဒိ႒ိ (၃)မ်ဳိး 116
795 အားရွိၿပီး တရားမရွိရင္ အားနဲ႔ အႏုိင္က်င့္တတ္တယ္" 125
796 "ေန႔စဥ္မျပတ္ ကုသုိလ္ဆက္ ဝတ္စဥ္မပ်က္ ၿမဲပါေစ" 123
797 ရတာမလုိ လုိတာမရ ဤေလာက 168
798 “ခံစားမႈကုိ ေဘးဖယ္၊ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကုိ ေရြးခ်ယ္” 98
799 လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ 100
800 ဒါလည္း ဆင္းရဲပါပဲ 87
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 15