ဓမၼဗြီဒီယိုမ်ားအပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္မ်ား၏တရားေတာ္မ်ား၊ ေထရုပတၱိမ်ား၊ ရွားပါးေသာ ရုပ္သံဖိုင္မ်ားကို စုေဆာင္းတင္ဆက္ထားပါသည္။ တရားမ်ားကိုမွ်ေ၀လိုပါလွ်င္ အီးေမးေပးပို႔ျပီးဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

Hits Filter     Display # 
# Article Title Hits
501 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၅) 1277
502 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၆) 1197
503 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၇) 1404
504 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၈) 1596
505 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၉) 1296
506 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၁၀) 1194
507 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၁၁) 1121
508 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၁၂) 1592
509 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၁၃) 1109
510 ဦးေဃာသိတ-ပဋိစသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၁၄) 1131
511 တိပိဋကဆရာေတာ္အရွင္သုနႏၵ-အျမတ္ဆံုးေသာ ဗုဒၶရတနာ 1420
512 တိပိဋကဆရာေတာ္အရွင္သုနႏၵ-အျမတ္ဆံုးေသာ ဓမၼရတနာ 1150
513 တိပိဋကဆရာေတာ္အရွင္သုနႏၵ-အျမတ္ဆံုးေသာ သံဃရတနာ 1085
514 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္ 1534
515 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ 1551
516 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ရႈကြက္ရႈခ်က္ပိုင္ပါေစ 1152
517 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ျပည္႕ဝစုံလင္ နိဗၺာန္ဝင္ 1046
518 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ပုဂၢိဳလ္ခင္မွ တရားမင္ 1022
519 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ အရိယာေရြးပြဲ 1102
520 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-နီးလွ်က္နဲ႕ေဝး 997
521 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-မိုက္သူခံ ထိုက္သူစံ 1310
522 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-မရဏလမ္းႏွင့္ အမတလမ္း 1073
523 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္- မျပဳမျဖစ္ ျပဳမွျဖစ္ 1150
524 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-မေမ့နဲ႕ေနာ္ 1112
525 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-လမ္းေပၚလူလား လမ္းေခ်ာ္လူလား 1146
526 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာၾကပါေစနဲ႕ 1180
527 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘဝ 1304
528 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အရိယာတို႔သေဘာ 1108
529 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ 1362
530 ေမာင္းေထာင္ေျမဇင္းေတာရဆရာေတာ္ၾကီး၏ဂုဏပူဇာ 1740
531 မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္-မဟာျမိဳင္ေတာၾကီးမိတ္ဆက္ 2002
532 ဆရာၾကီးဦးဘခင္အႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္မွတ္တမ္း 1486
533 ေဗာဓိ(၁၀၀၀)ဆရာေတာ္ေထရုပတၱိ 1845
534 သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ေထရုပတၱိ-အကာလိေကာ 2261
535 ခႏၱီးဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 1569
536 ကံုလံုဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 1798
537 မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 1731
538 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-စိတ္ကိုဆံုးမခ်မ္းသာရ(၃)+(၄) 1194
539 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-စိတ္ကိုဆံုးမခ်မ္းသာရ(၁)+(၂) 1183
540 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-လူ႔ဘ၀ႏွင့္အသိဥာဏ္(၁)+(၂) 1268
541 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး(၃)+(၄) 1099
542 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး(၁)+(၂) 1061
543 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-အေနျမတ္အေသတတ္(၁)+(၂) 1138
544 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-သာသနာ့၀န္ေဆာင္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏အားကိုးဖြယ္ဤသံုးျဖာ 1395
545 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-ကိုးကြယ္ရာမွန္မွခ်မ္းသာရ 1091
546 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-ေသာကကင္းေ၀းခ်မ္းသာေရး 1334
547 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-ဓမၼစြမ္းရည္ 1067
548 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-အေျခခံ၀ိပႆနာ 1322
549 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-အေျခခံဗုဒၶဘာသာ 1515
550 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ပ႒ာန္းတရားေတာ္ 2294
551 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဘ၀ျပန္ခ်ီ 1239
552 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဘ၀ဇာတ္ဆရာ 1212
553 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-အခြင့္ႏွင့္အေရး 1015
554 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-စြန္႔စြန္႔စားစား 1235
555 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-အစားႏွင့္တရား 1179
556 တိပိဋကေရစၾကိဳဆရာေတာ္-ေဗာဓိပကိၡယ(၃ရ)ပါး(၅)+(၆) 879
557 တိပိဋကေရစၾကိဳဆရာေတာ္-ေဗာဓိပကိၡယ(၃ရ)ပါး(၃)+(၄) 878
558 တိပိဋကေရစၾကိဳဆရာေတာ္-ေဗာဓိပကိၡယ(၃ရ)ပါး(၁)+(၂) 947
559 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ေမ်ာခ်င္ေမ်ာပါေစ၊မျမဳပ္ပါေစနဲ႔(၁)+(၂) 1125
560 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ထြက္ရာလမ္း(၁)+(၂) 1313
561 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ဘယ္သူေတြေၾကာက္ေနလဲ 1115
562 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ေရႊတိဂုံမွာဆံုတဲ့ပြဲ(၁)+(၂) 1101
563 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ကံေကာင္းေအာင္ၾကိဳးစားေနမည္ 1837
564 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-တစ္ဦးကေစတနာ၊တစ္ဦးကေမတၱာ 1286
565 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-စာရိတၱသတၱိ 1208
566 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-လူျဖစ္ရျခင္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ 1714
567 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ဆုပ္ေသာလက္ ျဖန္႔ေသာလက္ 1398
568 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ကိုယ္ပုိင္ပစၥည္းႏွင့္ဘံုဆိုင္ပစၥည္း 1227
569 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ေမတၱာျဖင့္စီးပြားရွာျခင္း 1551
570 မန္းစက္ေတာ္ရာဘုရားသမိုင္းမွတ္တမ္း 1709
571 က်ိဳက္ထီးရုိးေစတီေတာ္သမိုင္းမွတ္တမ္း 1647
572 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သမိုင္းမွတ္တမ္း 1703
573 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၇)+(၈) 1103
574 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၅)+(၆) 1086
575 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၃)+(၄) 1117
576 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၁)+(၂) 1478
577 ရန္ကင္းေအးျငိမ္းရိပ္သာ(ေျမဇင္း) စခန္းသိမ္းပြဲမွတ္တမ္း ၁၃၇၁-၃ 1394
578 ရန္ကင္းေအးျငိမ္းရိပ္သာ(ေျမဇင္း) စခန္းသိမ္းပြဲမွတ္တမ္း ၁၃၇၁-၄ 1586
579 ေဒါက္တာေကာ၀ိဒ-သူစိမ္းေတြမွမဟုတ္ပဲ(၁)+(၂) 1662
580 ေဒါက္တာေကာ၀ိဒ-ေလာကဓံေျဖေဆး(၁)+(၂) 2184
581 ေဒါက္တာအရွင္ေကာ၀ိဒ-အခ်ိန္မီွေလးျပင္လိုက္ပါ(၁)+(၂) 1469
582 ေဒါက္တာအရွင္ေကာ၀ိဒ-အေမအိုရဲ႔ေအာင္လံံ(၁)+(၂) 1909
583 အရွင္သုနႏၵာလကၤာရ-လူၿဖစ္ရက်ိဳး နပ္ပါေစ တရားေတာ္ 1886
584 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀(၂) 882
585 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀(၁) 1091
586 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ပညတ္ပရမတ္ခြဲ၍ဒိဌိျဖဳတ္တရားေတာ္ 1075
587 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-တရားကိုျမင္မွဘုရားကိုျမင္မယ္ 1329
588 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-သတိေပးလွ်င္သိေစခ်င္ 970
589 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-ႏွစ္ခါေတာ့မမိုက္ေလႏွင့္ 1137
590 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-ဘုရားရွင္မွာေသာစကား(၃)ခြန္း 997
591 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-လာလမ္းမေကာင္း၊ျပန္လမ္းေကာင္း 1042
592 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး 1104
593 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-အားကိုးမမွားေလႏွင့္ 1129
594 ေ႐ႊမန္းဦးသူရိယ-ကာလိက၊အကာလိက 1024
595 ေ႐ႊမန္းဦးသူရိယ-သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္ 1106
596 မင္းကြန္းတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ႀကီး၏ျဖစ္ေတာ္စဥ္မွတ္တမ္း-အပိုင္း(၂) 1331
597 မင္းကြန္းတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ႀကီး၏ျဖစ္ေတာ္စဥ္မွတ္တမ္း-အပိုင္း(၁) 1885
598 ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အရွင္ကုမာရာဘိ၀ံသ-နိဗၺာန္တံခါးဖြင့္တရားေတာ္ 1593
599 ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အရွင္ကုမာရာဘိ၀ံသ-အပၸါယ္ပိတ္တရားေတာ္ 1181
600 ဓမၼဒူတအရွင္ပညိႆရ-ဓမၼအစြမ္းအံ့မခမ္း 1328
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>
Page 6 of 8