ဓမၼဗြီဒီယိုမ်ားအပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္မ်ား၏တရားေတာ္မ်ား၊ ေထရုပတၱိမ်ား၊ ရွားပါးေသာ ရုပ္သံဖိုင္မ်ားကို စုေဆာင္းတင္ဆက္ထားပါသည္။ တရားမ်ားကိုမွ်ေ၀လိုပါလွ်င္ အီးေမးေပးပို႔ျပီးဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

Hits Filter     Display # 
# Article Title Hits
501 တိပိဋကဆရာေတာ္အရွင္သုနႏၵ-အျမတ္ဆံုးေသာ ဗုဒၶရတနာ 1397
502 တိပိဋကဆရာေတာ္အရွင္သုနႏၵ-အျမတ္ဆံုးေသာ ဓမၼရတနာ 1133
503 တိပိဋကဆရာေတာ္အရွင္သုနႏၵ-အျမတ္ဆံုးေသာ သံဃရတနာ 1064
504 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္ 1497
505 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ 1530
506 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ရႈကြက္ရႈခ်က္ပိုင္ပါေစ 1129
507 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ျပည္႕ဝစုံလင္ နိဗၺာန္ဝင္ 1019
508 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ပုဂၢိဳလ္ခင္မွ တရားမင္ 1003
509 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ အရိယာေရြးပြဲ 1077
510 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-နီးလွ်က္နဲ႕ေဝး 978
511 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-မိုက္သူခံ ထိုက္သူစံ 1280
512 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-မရဏလမ္းႏွင့္ အမတလမ္း 1052
513 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္- မျပဳမျဖစ္ ျပဳမွျဖစ္ 1134
514 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-မေမ့နဲ႕ေနာ္ 1091
515 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-လမ္းေပၚလူလား လမ္းေခ်ာ္လူလား 1126
516 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာၾကပါေစနဲ႕ 1155
517 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘဝ 1280
518 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အရိယာတို႔သေဘာ 1093
519 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ 1336
520 ေမာင္းေထာင္ေျမဇင္းေတာရဆရာေတာ္ၾကီး၏ဂုဏပူဇာ 1702
521 မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္-မဟာျမိဳင္ေတာၾကီးမိတ္ဆက္ 1963
522 ဆရာၾကီးဦးဘခင္အႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္မွတ္တမ္း 1468
523 ေဗာဓိ(၁၀၀၀)ဆရာေတာ္ေထရုပတၱိ 1817
524 သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ေထရုပတၱိ-အကာလိေကာ 2229
525 ခႏၱီးဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 1528
526 ကံုလံုဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 1775
527 မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 1702
528 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-စိတ္ကိုဆံုးမခ်မ္းသာရ(၃)+(၄) 1178
529 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-စိတ္ကိုဆံုးမခ်မ္းသာရ(၁)+(၂) 1166
530 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-လူ႔ဘ၀ႏွင့္အသိဥာဏ္(၁)+(၂) 1253
531 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး(၃)+(၄) 1085
532 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး(၁)+(၂) 1050
533 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-အေနျမတ္အေသတတ္(၁)+(၂) 1121
534 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-သာသနာ့၀န္ေဆာင္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏အားကိုးဖြယ္ဤသံုးျဖာ 1378
535 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-ကိုးကြယ္ရာမွန္မွခ်မ္းသာရ 1067
536 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-ေသာကကင္းေ၀းခ်မ္းသာေရး 1317
537 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-ဓမၼစြမ္းရည္ 1047
538 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-အေျခခံ၀ိပႆနာ 1303
539 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-အေျခခံဗုဒၶဘာသာ 1491
540 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ပ႒ာန္းတရားေတာ္ 2266
541 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဘ၀ျပန္ခ်ီ 1215
542 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဘ၀ဇာတ္ဆရာ 1196
543 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-အခြင့္ႏွင့္အေရး 993
544 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-စြန္႔စြန္႔စားစား 1218
545 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-အစားႏွင့္တရား 1166
546 တိပိဋကေရစၾကိဳဆရာေတာ္-ေဗာဓိပကိၡယ(၃ရ)ပါး(၅)+(၆) 862
547 တိပိဋကေရစၾကိဳဆရာေတာ္-ေဗာဓိပကိၡယ(၃ရ)ပါး(၃)+(၄) 862
548 တိပိဋကေရစၾကိဳဆရာေတာ္-ေဗာဓိပကိၡယ(၃ရ)ပါး(၁)+(၂) 929
549 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ေမ်ာခ်င္ေမ်ာပါေစ၊မျမဳပ္ပါေစနဲ႔(၁)+(၂) 1107
550 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ထြက္ရာလမ္း(၁)+(၂) 1298
551 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ဘယ္သူေတြေၾကာက္ေနလဲ 1100
552 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ေရႊတိဂုံမွာဆံုတဲ့ပြဲ(၁)+(၂) 1079
553 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ကံေကာင္းေအာင္ၾကိဳးစားေနမည္ 1819
554 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-တစ္ဦးကေစတနာ၊တစ္ဦးကေမတၱာ 1261
555 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-စာရိတၱသတၱိ 1183
556 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-လူျဖစ္ရျခင္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ 1688
557 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ဆုပ္ေသာလက္ ျဖန္႔ေသာလက္ 1375
558 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ကိုယ္ပုိင္ပစၥည္းႏွင့္ဘံုဆိုင္ပစၥည္း 1199
559 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ေမတၱာျဖင့္စီးပြားရွာျခင္း 1524
560 မန္းစက္ေတာ္ရာဘုရားသမိုင္းမွတ္တမ္း 1685
561 က်ိဳက္ထီးရုိးေစတီေတာ္သမိုင္းမွတ္တမ္း 1616
562 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သမိုင္းမွတ္တမ္း 1683
563 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၇)+(၈) 1076
564 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၅)+(၆) 1062
565 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၃)+(၄) 1098
566 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၁)+(၂) 1447
567 ရန္ကင္းေအးျငိမ္းရိပ္သာ(ေျမဇင္း) စခန္းသိမ္းပြဲမွတ္တမ္း ၁၃၇၁-၃ 1369
568 ရန္ကင္းေအးျငိမ္းရိပ္သာ(ေျမဇင္း) စခန္းသိမ္းပြဲမွတ္တမ္း ၁၃၇၁-၄ 1557
569 ေဒါက္တာေကာ၀ိဒ-သူစိမ္းေတြမွမဟုတ္ပဲ(၁)+(၂) 1635
570 ေဒါက္တာေကာ၀ိဒ-ေလာကဓံေျဖေဆး(၁)+(၂) 2157
571 ေဒါက္တာအရွင္ေကာ၀ိဒ-အခ်ိန္မီွေလးျပင္လိုက္ပါ(၁)+(၂) 1446
572 ေဒါက္တာအရွင္ေကာ၀ိဒ-အေမအိုရဲ႔ေအာင္လံံ(၁)+(၂) 1879
573 အရွင္သုနႏၵာလကၤာရ-လူၿဖစ္ရက်ိဳး နပ္ပါေစ တရားေတာ္ 1861
574 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀(၂) 854
575 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀(၁) 1073
576 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ပညတ္ပရမတ္ခြဲ၍ဒိဌိျဖဳတ္တရားေတာ္ 1056
577 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-တရားကိုျမင္မွဘုရားကိုျမင္မယ္ 1305
578 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-သတိေပးလွ်င္သိေစခ်င္ 945
579 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-ႏွစ္ခါေတာ့မမိုက္ေလႏွင့္ 1119
580 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-ဘုရားရွင္မွာေသာစကား(၃)ခြန္း 974
581 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-လာလမ္းမေကာင္း၊ျပန္လမ္းေကာင္း 1013
582 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး 1085
583 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-အားကိုးမမွားေလႏွင့္ 1106
584 ေ႐ႊမန္းဦးသူရိယ-ကာလိက၊အကာလိက 997
585 ေ႐ႊမန္းဦးသူရိယ-သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္ 1089
586 မင္းကြန္းတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ႀကီး၏ျဖစ္ေတာ္စဥ္မွတ္တမ္း-အပိုင္း(၂) 1306
587 မင္းကြန္းတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ႀကီး၏ျဖစ္ေတာ္စဥ္မွတ္တမ္း-အပိုင္း(၁) 1856
588 ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အရွင္ကုမာရာဘိ၀ံသ-နိဗၺာန္တံခါးဖြင့္တရားေတာ္ 1563
589 ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အရွင္ကုမာရာဘိ၀ံသ-အပၸါယ္ပိတ္တရားေတာ္ 1165
590 ဓမၼဒူတအရွင္ပညိႆရ-ဓမၼအစြမ္းအံ့မခမ္း 1313
591 ဓမၼဒူတအရွင္ပညိႆရ-ရတနာႏွင့္ထိုက္တန္သူ 1072
592 ဓမၼဒူတအရွင္ပညိႆရ-ကံေၾကြးေပးေျခပါတရားေတာ္ 1415
593 ေရႊေပၚကြၽန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1401
594 ေဗာဓိတစ္ေထာင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1218
595 သာမညေတာင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1413
596 ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 2079
597 ခ်မ္းေျမ႔ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1411
598 ေရႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1241
599 ပဲခူးၾကခတ္၀ိုင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1276
600 ပဲခူးျမိဳ႔မဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1242
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>
Page 6 of 8