ဓမၼဗြီဒီယိုမ်ားအပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္မ်ား၏တရားေတာ္မ်ား၊ ေထရုပတၱိမ်ား၊ ရွားပါးေသာ ရုပ္သံဖိုင္မ်ားကို စုေဆာင္းတင္ဆက္ထားပါသည္။ တရားမ်ားကိုမွ်ေ၀လိုပါလွ်င္ အီးေမးေပးပို႔ျပီးဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

Hits Filter     Display # 
# Article Title Hits
501 တိပိဋကဆရာေတာ္အရွင္သုနႏၵ-အျမတ္ဆံုးေသာ ဗုဒၶရတနာ 1416
502 တိပိဋကဆရာေတာ္အရွင္သုနႏၵ-အျမတ္ဆံုးေသာ ဓမၼရတနာ 1146
503 တိပိဋကဆရာေတာ္အရွင္သုနႏၵ-အျမတ္ဆံုးေသာ သံဃရတနာ 1082
504 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္ 1528
505 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ 1546
506 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ရႈကြက္ရႈခ်က္ပိုင္ပါေစ 1148
507 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ျပည္႕ဝစုံလင္ နိဗၺာန္ဝင္ 1042
508 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ပုဂၢိဳလ္ခင္မွ တရားမင္ 1017
509 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ အရိယာေရြးပြဲ 1097
510 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-နီးလွ်က္နဲ႕ေဝး 995
511 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-မိုက္သူခံ ထိုက္သူစံ 1306
512 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-မရဏလမ္းႏွင့္ အမတလမ္း 1068
513 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္- မျပဳမျဖစ္ ျပဳမွျဖစ္ 1149
514 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-မေမ့နဲ႕ေနာ္ 1109
515 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-လမ္းေပၚလူလား လမ္းေခ်ာ္လူလား 1141
516 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာၾကပါေစနဲ႕ 1175
517 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘဝ 1299
518 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အရိယာတို႔သေဘာ 1105
519 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ 1356
520 ေမာင္းေထာင္ေျမဇင္းေတာရဆရာေတာ္ၾကီး၏ဂုဏပူဇာ 1731
521 မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္-မဟာျမိဳင္ေတာၾကီးမိတ္ဆက္ 1994
522 ဆရာၾကီးဦးဘခင္အႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္မွတ္တမ္း 1483
523 ေဗာဓိ(၁၀၀၀)ဆရာေတာ္ေထရုပတၱိ 1841
524 သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ေထရုပတၱိ-အကာလိေကာ 2253
525 ခႏၱီးဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 1562
526 ကံုလံုဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 1797
527 မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 1726
528 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-စိတ္ကိုဆံုးမခ်မ္းသာရ(၃)+(၄) 1191
529 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-စိတ္ကိုဆံုးမခ်မ္းသာရ(၁)+(၂) 1178
530 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-လူ႔ဘ၀ႏွင့္အသိဥာဏ္(၁)+(၂) 1265
531 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး(၃)+(၄) 1095
532 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး(၁)+(၂) 1058
533 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-အေနျမတ္အေသတတ္(၁)+(၂) 1134
534 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-သာသနာ့၀န္ေဆာင္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏အားကိုးဖြယ္ဤသံုးျဖာ 1391
535 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-ကိုးကြယ္ရာမွန္မွခ်မ္းသာရ 1085
536 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-ေသာကကင္းေ၀းခ်မ္းသာေရး 1331
537 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-ဓမၼစြမ္းရည္ 1064
538 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-အေျခခံ၀ိပႆနာ 1317
539 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-အေျခခံဗုဒၶဘာသာ 1511
540 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ပ႒ာန္းတရားေတာ္ 2290
541 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဘ၀ျပန္ခ်ီ 1234
542 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဘ၀ဇာတ္ဆရာ 1209
543 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-အခြင့္ႏွင့္အေရး 1009
544 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-စြန္႔စြန္႔စားစား 1230
545 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-အစားႏွင့္တရား 1177
546 တိပိဋကေရစၾကိဳဆရာေတာ္-ေဗာဓိပကိၡယ(၃ရ)ပါး(၅)+(၆) 874
547 တိပိဋကေရစၾကိဳဆရာေတာ္-ေဗာဓိပကိၡယ(၃ရ)ပါး(၃)+(၄) 874
548 တိပိဋကေရစၾကိဳဆရာေတာ္-ေဗာဓိပကိၡယ(၃ရ)ပါး(၁)+(၂) 944
549 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ေမ်ာခ်င္ေမ်ာပါေစ၊မျမဳပ္ပါေစနဲ႔(၁)+(၂) 1122
550 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ထြက္ရာလမ္း(၁)+(၂) 1308
551 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ဘယ္သူေတြေၾကာက္ေနလဲ 1111
552 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ေရႊတိဂုံမွာဆံုတဲ့ပြဲ(၁)+(၂) 1094
553 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ကံေကာင္းေအာင္ၾကိဳးစားေနမည္ 1832
554 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-တစ္ဦးကေစတနာ၊တစ္ဦးကေမတၱာ 1279
555 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-စာရိတၱသတၱိ 1204
556 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-လူျဖစ္ရျခင္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ 1709
557 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ဆုပ္ေသာလက္ ျဖန္႔ေသာလက္ 1393
558 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ကိုယ္ပုိင္ပစၥည္းႏွင့္ဘံုဆိုင္ပစၥည္း 1225
559 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ေမတၱာျဖင့္စီးပြားရွာျခင္း 1545
560 မန္းစက္ေတာ္ရာဘုရားသမိုင္းမွတ္တမ္း 1704
561 က်ိဳက္ထီးရုိးေစတီေတာ္သမိုင္းမွတ္တမ္း 1644
562 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သမိုင္းမွတ္တမ္း 1699
563 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၇)+(၈) 1100
564 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၅)+(၆) 1081
565 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၃)+(၄) 1113
566 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၁)+(၂) 1475
567 ရန္ကင္းေအးျငိမ္းရိပ္သာ(ေျမဇင္း) စခန္းသိမ္းပြဲမွတ္တမ္း ၁၃၇၁-၃ 1391
568 ရန္ကင္းေအးျငိမ္းရိပ္သာ(ေျမဇင္း) စခန္းသိမ္းပြဲမွတ္တမ္း ၁၃၇၁-၄ 1580
569 ေဒါက္တာေကာ၀ိဒ-သူစိမ္းေတြမွမဟုတ္ပဲ(၁)+(၂) 1658
570 ေဒါက္တာေကာ၀ိဒ-ေလာကဓံေျဖေဆး(၁)+(၂) 2178
571 ေဒါက္တာအရွင္ေကာ၀ိဒ-အခ်ိန္မီွေလးျပင္လိုက္ပါ(၁)+(၂) 1465
572 ေဒါက္တာအရွင္ေကာ၀ိဒ-အေမအိုရဲ႔ေအာင္လံံ(၁)+(၂) 1905
573 အရွင္သုနႏၵာလကၤာရ-လူၿဖစ္ရက်ိဳး နပ္ပါေစ တရားေတာ္ 1882
574 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀(၂) 875
575 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀(၁) 1087
576 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ပညတ္ပရမတ္ခြဲ၍ဒိဌိျဖဳတ္တရားေတာ္ 1070
577 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-တရားကိုျမင္မွဘုရားကိုျမင္မယ္ 1325
578 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-သတိေပးလွ်င္သိေစခ်င္ 965
579 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-ႏွစ္ခါေတာ့မမိုက္ေလႏွင့္ 1135
580 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-ဘုရားရွင္မွာေသာစကား(၃)ခြန္း 993
581 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-လာလမ္းမေကာင္း၊ျပန္လမ္းေကာင္း 1040
582 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး 1100
583 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-အားကိုးမမွားေလႏွင့္ 1122
584 ေ႐ႊမန္းဦးသူရိယ-ကာလိက၊အကာလိက 1019
585 ေ႐ႊမန္းဦးသူရိယ-သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္ 1102
586 မင္းကြန္းတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ႀကီး၏ျဖစ္ေတာ္စဥ္မွတ္တမ္း-အပိုင္း(၂) 1328
587 မင္းကြန္းတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ႀကီး၏ျဖစ္ေတာ္စဥ္မွတ္တမ္း-အပိုင္း(၁) 1878
588 ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အရွင္ကုမာရာဘိ၀ံသ-နိဗၺာန္တံခါးဖြင့္တရားေတာ္ 1588
589 ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အရွင္ကုမာရာဘိ၀ံသ-အပၸါယ္ပိတ္တရားေတာ္ 1176
590 ဓမၼဒူတအရွင္ပညိႆရ-ဓမၼအစြမ္းအံ့မခမ္း 1324
591 ဓမၼဒူတအရွင္ပညိႆရ-ရတနာႏွင့္ထိုက္တန္သူ 1086
592 ဓမၼဒူတအရွင္ပညိႆရ-ကံေၾကြးေပးေျခပါတရားေတာ္ 1426
593 ေရႊေပၚကြၽန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1417
594 ေဗာဓိတစ္ေထာင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1237
595 သာမညေတာင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1434
596 ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 2102
597 ခ်မ္းေျမ႔ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1431
598 ေရႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1258
599 ပဲခူးၾကခတ္၀ိုင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1294
600 ပဲခူးျမိဳ႔မဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1260
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>
Page 6 of 8