ဓမၼဗြီဒီယိုမ်ားအပိုင္းတြင္ ဆရာေတာ္မ်ား၏တရားေတာ္မ်ား၊ ေထရုပတၱိမ်ား၊ ရွားပါးေသာ ရုပ္သံဖိုင္မ်ားကို စုေဆာင္းတင္ဆက္ထားပါသည္။ တရားမ်ားကိုမွ်ေ၀လိုပါလွ်င္ အီးေမးေပးပို႔ျပီးဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

Hits Filter     Display # 
# Article Title Hits
501 တိပိဋကဆရာေတာ္အရွင္သုနႏၵ-အျမတ္ဆံုးေသာ ဗုဒၶရတနာ 1409
502 တိပိဋကဆရာေတာ္အရွင္သုနႏၵ-အျမတ္ဆံုးေသာ ဓမၼရတနာ 1140
503 တိပိဋကဆရာေတာ္အရွင္သုနႏၵ-အျမတ္ဆံုးေသာ သံဃရတနာ 1076
504 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္ 1521
505 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ 1539
506 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ရႈကြက္ရႈခ်က္ပိုင္ပါေစ 1142
507 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ျပည္႕ဝစုံလင္ နိဗၺာန္ဝင္ 1033
508 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ပုဂၢိဳလ္ခင္မွ တရားမင္ 1011
509 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ အရိယာေရြးပြဲ 1091
510 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-နီးလွ်က္နဲ႕ေဝး 990
511 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-မိုက္သူခံ ထိုက္သူစံ 1300
512 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-မရဏလမ္းႏွင့္ အမတလမ္း 1062
513 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္- မျပဳမျဖစ္ ျပဳမွျဖစ္ 1144
514 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-မေမ့နဲ႕ေနာ္ 1105
515 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-လမ္းေပၚလူလား လမ္းေခ်ာ္လူလား 1137
516 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာၾကပါေစနဲ႕ 1168
517 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘဝ 1292
518 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အရိယာတို႔သေဘာ 1102
519 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ 1350
520 ေမာင္းေထာင္ေျမဇင္းေတာရဆရာေတာ္ၾကီး၏ဂုဏပူဇာ 1723
521 မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္-မဟာျမိဳင္ေတာၾကီးမိတ္ဆက္ 1985
522 ဆရာၾကီးဦးဘခင္အႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္မွတ္တမ္း 1478
523 ေဗာဓိ(၁၀၀၀)ဆရာေတာ္ေထရုပတၱိ 1836
524 သဲအင္းဂူဆရာေတာ္ေထရုပတၱိ-အကာလိေကာ 2245
525 ခႏၱီးဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 1550
526 ကံုလံုဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 1793
527 မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 1720
528 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-စိတ္ကိုဆံုးမခ်မ္းသာရ(၃)+(၄) 1187
529 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-စိတ္ကိုဆံုးမခ်မ္းသာရ(၁)+(၂) 1172
530 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-လူ႔ဘ၀ႏွင့္အသိဥာဏ္(၁)+(၂) 1259
531 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး(၃)+(၄) 1091
532 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး(၁)+(၂) 1055
533 ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္-အေနျမတ္အေသတတ္(၁)+(၂) 1127
534 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-သာသနာ့၀န္ေဆာင္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏အားကိုးဖြယ္ဤသံုးျဖာ 1387
535 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-ကိုးကြယ္ရာမွန္မွခ်မ္းသာရ 1078
536 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-ေသာကကင္းေ၀းခ်မ္းသာေရး 1325
537 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-ဓမၼစြမ္းရည္ 1056
538 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-အေျခခံ၀ိပႆနာ 1310
539 က်စြာေခ်ာင္ဆရာေတာ္-အေျခခံဗုဒၶဘာသာ 1505
540 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ပ႒ာန္းတရားေတာ္ 2278
541 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဘ၀ျပန္ခ်ီ 1228
542 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဘ၀ဇာတ္ဆရာ 1203
543 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-အခြင့္ႏွင့္အေရး 1003
544 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-စြန္႔စြန္႔စားစား 1226
545 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-အစားႏွင့္တရား 1173
546 တိပိဋကေရစၾကိဳဆရာေတာ္-ေဗာဓိပကိၡယ(၃ရ)ပါး(၅)+(၆) 868
547 တိပိဋကေရစၾကိဳဆရာေတာ္-ေဗာဓိပကိၡယ(၃ရ)ပါး(၃)+(၄) 870
548 တိပိဋကေရစၾကိဳဆရာေတာ္-ေဗာဓိပကိၡယ(၃ရ)ပါး(၁)+(၂) 939
549 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ေမ်ာခ်င္ေမ်ာပါေစ၊မျမဳပ္ပါေစနဲ႔(၁)+(၂) 1115
550 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ထြက္ရာလမ္း(၁)+(၂) 1303
551 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ဘယ္သူေတြေၾကာက္ေနလဲ 1107
552 ခ်မ္းေျမ႔ျမိဳင္ဆရာေတာ္-ေရႊတိဂုံမွာဆံုတဲ့ပြဲ(၁)+(၂) 1090
553 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ကံေကာင္းေအာင္ၾကိဳးစားေနမည္ 1825
554 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-တစ္ဦးကေစတနာ၊တစ္ဦးကေမတၱာ 1273
555 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-စာရိတၱသတၱိ 1198
556 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-လူျဖစ္ရျခင္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ 1703
557 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ဆုပ္ေသာလက္ ျဖန္႔ေသာလက္ 1383
558 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ကိုယ္ပုိင္ပစၥည္းႏွင့္ဘံုဆိုင္ပစၥည္း 1219
559 အရွင္ဇ၀န(ေမတၱာရွင္)-ေမတၱာျဖင့္စီးပြားရွာျခင္း 1537
560 မန္းစက္ေတာ္ရာဘုရားသမိုင္းမွတ္တမ္း 1696
561 က်ိဳက္ထီးရုိးေစတီေတာ္သမိုင္းမွတ္တမ္း 1640
562 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သမိုင္းမွတ္တမ္း 1696
563 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၇)+(၈) 1092
564 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၅)+(၆) 1071
565 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၃)+(၄) 1109
566 ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္-ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္(၁)+(၂) 1469
567 ရန္ကင္းေအးျငိမ္းရိပ္သာ(ေျမဇင္း) စခန္းသိမ္းပြဲမွတ္တမ္း ၁၃၇၁-၃ 1383
568 ရန္ကင္းေအးျငိမ္းရိပ္သာ(ေျမဇင္း) စခန္းသိမ္းပြဲမွတ္တမ္း ၁၃၇၁-၄ 1576
569 ေဒါက္တာေကာ၀ိဒ-သူစိမ္းေတြမွမဟုတ္ပဲ(၁)+(၂) 1653
570 ေဒါက္တာေကာ၀ိဒ-ေလာကဓံေျဖေဆး(၁)+(၂) 2173
571 ေဒါက္တာအရွင္ေကာ၀ိဒ-အခ်ိန္မီွေလးျပင္လိုက္ပါ(၁)+(၂) 1457
572 ေဒါက္တာအရွင္ေကာ၀ိဒ-အေမအိုရဲ႔ေအာင္လံံ(၁)+(၂) 1897
573 အရွင္သုနႏၵာလကၤာရ-လူၿဖစ္ရက်ိဳး နပ္ပါေစ တရားေတာ္ 1876
574 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀(၂) 868
575 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀(၁) 1080
576 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-ပညတ္ပရမတ္ခြဲ၍ဒိဌိျဖဳတ္တရားေတာ္ 1064
577 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-တရားကိုျမင္မွဘုရားကိုျမင္မယ္ 1320
578 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္-သတိေပးလွ်င္သိေစခ်င္ 956
579 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-ႏွစ္ခါေတာ့မမိုက္ေလႏွင့္ 1130
580 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-ဘုရားရွင္မွာေသာစကား(၃)ခြန္း 987
581 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-လာလမ္းမေကာင္း၊ျပန္လမ္းေကာင္း 1032
582 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး 1095
583 ေရႊမန္းဦးသူရိယ-အားကိုးမမွားေလႏွင့္ 1117
584 ေ႐ႊမန္းဦးသူရိယ-ကာလိက၊အကာလိက 1013
585 ေ႐ႊမန္းဦးသူရိယ-သာသနာႏွစ္ငါးေထာင္ 1096
586 မင္းကြန္းတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ႀကီး၏ျဖစ္ေတာ္စဥ္မွတ္တမ္း-အပိုင္း(၂) 1320
587 မင္းကြန္းတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ႀကီး၏ျဖစ္ေတာ္စဥ္မွတ္တမ္း-အပိုင္း(၁) 1870
588 ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အရွင္ကုမာရာဘိ၀ံသ-နိဗၺာန္တံခါးဖြင့္တရားေတာ္ 1581
589 ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္အရွင္ကုမာရာဘိ၀ံသ-အပၸါယ္ပိတ္တရားေတာ္ 1169
590 ဓမၼဒူတအရွင္ပညိႆရ-ဓမၼအစြမ္းအံ့မခမ္း 1320
591 ဓမၼဒူတအရွင္ပညိႆရ-ရတနာႏွင့္ထိုက္တန္သူ 1082
592 ဓမၼဒူတအရွင္ပညိႆရ-ကံေၾကြးေပးေျခပါတရားေတာ္ 1421
593 ေရႊေပၚကြၽန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1411
594 ေဗာဓိတစ္ေထာင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1230
595 သာမညေတာင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1427
596 ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 2095
597 ခ်မ္းေျမ႔ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1422
598 ေရႊေတာင္ကုန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1252
599 ပဲခူးၾကခတ္၀ိုင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1287
600 ပဲခူးျမိဳ႔မဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး 1254
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>
Page 6 of 8