ဓမၼဒါနအလွဴရွင္ - ကိုေကသာဦး(မေလးရွား)

အေခြ(၁) ၀ိပႆနာအလုပ္ေပးစဥ္ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၁ Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၂ Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၃ Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၄ Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၅ Download
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၆ Download
၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၇ Download
၈။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၈ Download
၉။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၉ Download
၁၀။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၁၀ Download
၁၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၁၁ Download
၁၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၁၂ Download
၁၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၁၃ Download
၁၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၁၄ Download
၁၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၁၅ Download
၁၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၁၆ Download
၁၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၁၇ Download
၁၈။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၁၈ Download
၁၉။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၁၉ Download
၂၀။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၂၀ Download
၂၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း ၂၁ Download

အေခြ(၂) အိမ္တြင္း၀ိပႆနာရႈကြက္တရားေတာ္မ်ား

၁။ နိဒါန္းအမွာ Download
၂။ အာနာပါနက်င့္စဥ္အမွာ Download
၃။ ပရိကံ ႏွင့္ အာနာပါနရႉ႕ကြက္ Download
၄။ ေဘာင္ခ်ိန္ ႏွင့္က်င့္စဥ္အမွာ Download
၅။ ပရိကံ ႏွင့္ေဘာင္ခ်ိန္ရႉ႕ကြက္ Download
၆။ ဘဝင္ပိုင္ႏွင့္ က်င့္စဥ္အမွာ Download
၇။ ပရိကံ ႏွင့္ဘဝင္ပိုင္းရႉ႕ကြက္ (၁) Download
၈။ ပရိကံ ႏွင့္ဘဝင္ပိုင္းရႉ႕ကြက္ (၂) Download
၉။ ေဝဒနာမွ တဏွာျဖတ္အမွာ Download
၁၀။ ေဝဒနာမွတဏွာျဖတ္ရႉ႕ကြက္ Download
၁၁။ နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာ Download

အေခြ(၃) ေဟာစဥ္၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား (၁)

၁။ ခႏၶာေစတီ Download
၂။ ကံျမင္ဥာဏ္ျမင္ Download
၃။ ကာမဂုဏ္ထြက္လမ္း Download
၄။  ေသာတပန္ (၃)မ်ိဳး Download
၅။ ညီေတာ္နႏၵာခြ်တ္ခန္း Download
၆ ။သာဓုကမၼ Download
၇။ ပရမတၳရတနာမ်ား Download
၈။ တစ္ဘဝမွာအႏွစ္ရွာ Download
၉။ စကၡဳပါလ Download
၁၀။ ေသာတာပန္ဒါန Download

အေခြ(၄) ေဟာစဥ္၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား (၂)

၁။ နိဒါန္း Download
၂။ မိန္းမျမတ္ဝါဒ Download
၃။ စြမ္းနိဳင္တဲ့သူေအာင္ဆုယူ Download
၄။ ဓမၼႏုႆာရီ Download
၅။ လူနာၿငိမ္းေအး-၁ Download
၆။ လူနာၿငိမ္းေအး-၂ Download
၇။ လူနာၿငိမ္းေအး-၃ Download

အေခြ(၅) ေဟာစဥ္၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား (၃)

၁။ နိဒါန္းတရား Download
၂။  ေလာကသုံးပါး ဘုံသုံးပါး (၁) Download
၃။  ေလာကသုံးပါး ဘုံသုံးပါး (၂) Download
၄။ သဒၵါႏုႆာရီ Download
၅။ ဓမၼႏုႆာရီ Download
၆။ ကာယသတိပ႒ာန္ Download
၇။  ေဝဒနာသတိပ႒ာန္ Download
၈။ ခႏၶာအရွိ ဥာဏ္အသိ Download
၉။ တရား သုံးမ်ိဳး (၁) Download
၁၀။ တရား သုံးမ်ိဳး (၂) Download
၁၁။ အေႏွာင္အဖြဲ႔. Download
၁၂။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း Download
၁၃။ မာန္(၅)ပါး Download
၁၄။ ညီေတာ္မင္းနန္ Download
၁၅။ အာသာ Download

အေခြ(၆) ေဟာစဥ္၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား (၄)

၁။ ဝိဇၹာစရဏ (၁) Download
၂။ ဝိဇၹာစရဏ (၂) Download
၃။ ဝိဇၹာစရဏ (၃) Download
၄။ ဝိဇၹာစရဏ (၄) Download
၅။ ဝိဇၹာစရဏ (၅) Download
၆။ ဝိဇၹာစရဏ (၆) Download
၇။ ဝိဇၹာစရဏ (၇) Download
၈။ ဝိဇၹာစရဏ (၈) Download
၉။ အႏုသာသန Download
၁၀။ အေရးသုံးပါးလုံး Download
၁၁။ အပါယ္လြတ္ Download
၁၂။ ကာယႏုပႆနာ Download
၁၃။ ႀကိဳးစားတဲ့သူေအာင္ဆုယူ Download
၁၄။ နိဒါန္း  Download
၁၅။ နိဗၺာန္-ခႏၶာ-တဏွာ  Download
၁၆။ နိယာမ  Download
၁၇။ ပဒါစာရီ  Download
၁၈။ ပဓါန  Download
၁၉။ သံေဝဂ  Download
၂၀။ သာသနာ့အေမြ  Download
၂၁။ က်င့္စဥ္  Download
၂၂။ ရတနာေျမမွာ ရတနာရွာ  Download