ဓမၼဒါနအလွဴရွင္။ ကိုေဇာ္၀င္း၊ မျမတ္ျမတ္ေမာ္၊ သမီး႐ိုစီ၀င္းမိသားစု (Sydney)

ေခြ(၁) ဆစ္ဒနီျမိဳ.တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ပဋိစသမုပၸါဒ္အေျခခံသေဘာ Download
၂။ သံေ၀ဂတရားႏွင့္ ခႏၨာငါးပါးသိရန္အေရးႀကီးပံု Download
၃။ ဗုဒၨအေၾကာင္းႏွင္.က်င့္စဥ္ Download
၄။ ခႏၨာငါးပါးႏွင့့္နိဗၺာန္အေႀကာင္း Download
၅။ မဂ္အေၾကာင္း Download
၆။ ခင္ပြန္းႀကီး(၁၀)ပါးကန္ေတာ့ခန္း Download
၇။ သစၥာေလးခ်က္တျပိဳင္နက္ျပီးပံု Download
၈။ မဂ္ႏွင့္စ်ာန္အေၾကာင္း Download
၉။ ဒါနကုသိုလ္အေၾကာင္း Download
၁၀။ ကိေလသာသံေယာဇဥ္(၁၀)ပါး ပယ္ပံု Download
၁၁။ ကိေလသာသံေယာဇဥ္(၁၀)ပါး သတ္ပံု Download
၁၂။ တရားသိမ္းပြဲ Download

အေခြ(၂) ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား

၁။ ဗ်ာပါဒပယ္ရန္အ႐ႈံးအျမတ္တြက္နည္း Download
၂။ စင္ၾကယ္မႈကိုတန္ဖိုးထား၍အားထုတ္နည္း Download
၃။ ဟိရိၾသတၱပၸအရွက္အေၾကာက္ႏွင့္ယွဥ္၍႐ႈမွတ္နည္း Download
၄။ ေၾကြး ေဟာင္းေၾက၍ေၾကြးသစ္မလာေသာအျမင္ႏွင့္႐ႈမွတ္ရန္ Download
၅။ လမ္းစဥ္တရားႏွင့္က်င့္စဥ္တရား Download
၆။ မေကာင္းမႈအတိုင္းအတာႏွင့္လမ္းခင္းျခင္းတရား Download
၇။ စိတ္အစာမွားျခင္းႏွင့္ဒိဌိႀကိဳးအတင္းအေလ်ာ့တရား Download
၈။ ကာမိစၦႏၵဗ်ာပါဒ Download
၉။ ခ်မ္းသာခံစားေလေလ၊ ဆင္းရဲထင္႐ွားေလေလတရား Download
၁၀။ ညေနအလုပ္ေပးတရားေတာ္ Download
၁၁။ ဒိဠိႀကိဳးႏွင့္အလုပ္ေပးတရားေတာ္(၁) Download
၁၂။ ဒိဠိႀကိဳးႏွင့္အလုပ္ေပးတရားေတာ္(၂) Download
၁၃။ ဒိဌိႀကိဳးႏွင့္ပဋိသေႏၶတရား Download
၁၄။ ဆီျဖည့္ခြက္ဥပမာတရား Download
၁၅။ အၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိး Download
၁၆။ စိတ္သံုးမ်ိဳးႏွင့္လမ္းသုံးသြယ္ Download
၁၇။ ဘုရား႐ွင္သိေတာ္မူေသာ သိႏုိင္ခဲေသာအက်င့္ Download
၁၈။ အရဥာဏ္အေၾကာင္း Download
၁၉။ မ်က္ျမင္အထည္ခႏၶာႏွင့္ ဥာဏ္သေဘာခႏၶာ Download
၂၀။ တဏွာအစဥ္တန္းပံုႏွင့္ျဖတ္ပံု Download
၂၁။ ကုသိုလ္ႏွင့္အကုသိုလ္ Download
၂၂။ ၀ဋ္သံုးပါးတရားေတာ္ Download
၁၃။ သစၥာေလးခ်က္ Download
၂၄။ ၀ိပႆနာႏွင့္စ်ာန္ Download
၂၅။ မဂ္အေၾကာင္း Download
၂၆။ ပါရမီဆယ္ပါးက်င့္စဥ္ Download
၂၇။ ကိေလသာသံေယာဇဥ္ဆယ္ပါး Download

အေခြ(၃) ၂၀၀၄ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ဆစ္ဒနီျမိဳ.တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၄) Download
၁၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၅) Download
၁၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၆) Download
၁၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၇) Download
၁၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၈) Download
၁၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၉) Download
၂၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၀) Download
၂၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၁) Download
၂၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၂) Download
၂၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၃) Download
၂၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၄) Download
၂၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၅) Download
၂၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၆) Download
၂၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၇) Download

အေခြ(၄) ဘုရားရွင္၏(၃၂)ပါးေသာ လကၡဏာေတာ္ (၂၀၁၁ ဆစ္ဒနီျမိဳ႔)

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download

အေခြ(၅) အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား

၁။ ကံအက်ိဳးေပး (၁) Download
၂။ ကံအက်ိဳးေပး (၂) Download
၃။ ကံအက်ိဳးေပး (၃) Download
၄။ ျမတ္စြာဘုရား၏လကၡဏာေတာ္ႏွင့္ကံအက်ိဳးေပး  Download
၅။ ကံသတိၱျပဳျပင္ပံု Download
၆။ ကံအက်ိဳးေပးအျပစ္ကိုျပျခင္း Download
၇။ အရွဴခံခႏၶာငါးပါး Download
၈။ အရွဳခံဥာဏ္အေၾကာင္း Download
၉။ သကၠယဒိဠိသတ္ရန္အေရးၾကီးပံု Download
၁၀။ ဘုရားရွင္ကို္ေတာ္တိုင္ေပးေသာ အလုပ္ေပးတရား Download
၁၁။ ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးကန္ေတာ့ခန္း Download
၁၂။ ခႏၶာါးပါးရွဳမွတ္ပံုပညာ Download
၁၃။ သစၥာေလးခ်က္တျပဳင္နက္ျပီးပံု Download
၁၄။ ၀ဍ္သံုးပါးႏွင့္ထြက္လမ္း Download
၁၅။ ေစာင္းအိမ္ႏွင့္ေစာင္းသံပမာ Download
၁၆။ လိုတရတရား Download
၁၇။ သံသရာလည္ပံုႏွင့္မဂ္အေၾကာင္း Download
၁၈။ ဘုရားတရားေတာ္ႏွင့္သိပံၸပညာ Download
၁၉။ တရားပိုင္ရွင္ျမတ္ဗုဒၶ Download
၂၀။ ကုသိုလ္ႏွင့္အကုသိုလ္ Download
၂၁။ ကုသိုလ္ႏွင့္အကုသိုလ္ ဘ၀အက်ိဳးေပး Download
၂၂။ ခႏၶာတည္ေဆာက္ေသာလက္သမား Download
၂၃။ ၀ိပႆနာအစသံေ၀ဂက Download
၂၄။ ျမတ္စြာဘုရားတို႔ျပဳႏိုင္ခဲေသာအရာ Download
၂၅။ အာရုံဒြါရ၌ခႏၶာငါးပါးျဖစ္ပံု Download
၂၆။ ဘ၀ဆိုသည့္ခႏၶာငါးပါးအႏွစ္မရွိပံု Download
၂၇။ ၀ဍ္သံုးပါးက်င္လည္ပံု Download
၂၈။ ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါးအေႀကာင္းျပတရား Download
၂၉။ သစၥာေလးခ်က္ Download
၃၀။ စ်ာန္ႏွင့္မဂ္ Download
၃၁။ အခိ်န္ျပည့္အလုပ္ေပးတရား Download
၃၂။ ကံႏွင့္ကံအက်ိဳးေပတရား Download
၃၃။ ေဗာဓိပကၡိယတရား(၃၇)ပါး Download
၃၄။ ပဋိသေႏၶႏွင့္သံသရာမွထြက္ပံု Download
၃၅။ မဂ္အေၾကာင္း Download
၃၆။ ကိေလသာသံေယာဇဥ္ဆယ္ပါး Download