ဓမၼဒါနအလွဴရွင္။ ေဒါက္တာသန္းေမာင္ဟန္+ေဒၚညိမ္းညိမ္းသိန္း မိသားစု

အေခြ(၁) ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ တရားေတာ္မ်ား

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download

အေခြ(၂) ၀ိပႆနာ ျမတ္တရားမ်ား

၁။ ပင့္ကူေနနည္းပမာမွီး Download
၂။ ဇာနေတာ+ပသေတာ Download
၃။ ကာယမိမံတရားထိုင္ပံုထိုင္နည္း Download
၄။ ႏွလံုးသြင္းမွန္ရန္ Download
၅။ ခႏၶာ ႏွစ္မ်ိဳးရွင္း Download
၆။ သခၤါရေလာက Download
၇။ သတိပ႒ာန္မွဘာဝနာကူးပါ Download
၈။ ဝိေဝကသံုးပါး တဏွာႏွင့္ရန္ျဖစ္ရဲမွ Download
၉။ ဒုကၡ သံုးမ်ိဳး Download
၁၀။ ဓါတ္ ၆ ပါးကမၼ႒ာန္း Download
၁၁။ သုညတ သဘာဝျမင္မွ Download
၁၂။ အရွင္ဝကၠလိရဟန္းအား Download
၁၃။ ဝိသုဒၵိ (၇)ပါး အလုပ္စဥ္တရား Download
၁၄။ ဝိဖၹာႏွင့္စရဏ (၂)ပါးျပည့္စံုမွ Download
၁၅။ ေဝဒနာအတု အစစ္ခြဲ Download
၁၆။ ေဝဒနာကို (၇)ခ်က္ျဖင့္ျမင္ေအာင္ရႈ Download
၁၇။ မဂ္ (၂)မ်ိဳးခြဲ Download
၁၈။ အရႈံးထဲမွအျမတ္ရ Download
၁၉။ နိဝရဏပယ္နည္းႏွင့္ ဝိေဝက(၃)ပါး Download
၂၀။ အဖံုးႏွစ္ခ်ပ္လွန္ နိဗၺာန္ျမင္ Download

အေခြ(၃) ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား (၂၀၁၃ ပါရမီရိပ္သာ ဆစ္ဒနီျမိဳ.)

၁။ အဖြင့္တရား Download
၂။ ၾသဃတရဏသုတ္ Download
၃။ ေ၀ဒနာရႈပံုရႈနည္း Download
၄။ အားကိုးစရာအစစ္ရွာနည္း Download
၅။ ပဒါနအလုပ္ Download
၆။ မေနာတရား Download
၇။ ဘာဟိရဓါတုစရိယသုတၱန္ Download
၈။ မာတိကာမာတာသုတၱန္ Download
၉။ နိဗၺာန္ျမင္တရားေတာ္ Download

အေခြ(၄) ဝိသုဒိၶ(၇)ပါး အလုပ္စဥ္တရား  တရားေတာ္မ်ား

၁။သီလ ဝိသုဒိၶ Download
၂။ စိတၱ ဝိသုဒိၶ  Download
၃။ ဒိ႒ိၶိ ဝိသုဒိၶ  Download
၄။ ကခၤါဝိတရဏ ဝိသုဒိၶ Download
၅။ မဂၢါမဂၢဉာဏဒႆန ဝိသုဒၶိ  Download
၆။  ပဋိပဒါဉာဏဒႆန ဝိသုဒၶိ Download
၇။ ဉာဏဒႆန ဝိသုဒိၶ  Download

အေခြ(၅) မဂ္ေပါက္ဖိုလ္၀င္နိဗၺာန္ျမင္ အလုပ္စဥ္တရား  တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download