ဓမၼဒါနအလွဴရွင္-ေဒါက္တာအရွင္သုပီယ(Mahamuni Buddhist Temple, Singapore)