ဓမၼမိတ္ေဆြတို႔ေရ ....

ဒီေန႔ Flower News Journalမွာ ဓမၼရံသီစာမ်က္ႏွာအေၾကာင္းပါလာပါတယ္။

ဓမၼရံသီစာမ်က္ႏွာမွ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာနဲ႔ သာဓုေခၚပါတယ္။