အေခြ(၁) ဆင္းရဲျငိမ္းေအးခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download

အေခြ(၂) ၀ိပႆနာတရားစခန္းမ်ားတြင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ကုသိုလ္၊အကုသိုလ္ တရားေတာ္(၁) Download
၂။ ကုသိုလ္၊အကုသိုလ္ တရားေတာ္(၂) Download
၃။ သကၠာယဒိဌိ၊အတၱဒိဌိ တရားေတာ္ Download
၄။ သႆတဒိဌိ၊ဥေစၦဒဒိဌိ တရားေတာ္(၁) Download
၅။ သႆတဒိဌိ၊ဥေစၦဒဒိဌိ တရားေတာ္(၂) Download
၆။ မီးေလာင္အိမ္မွဥစၥာရ Download
၇။ ဆဠဂၤဒါန Download
၈။ သပၸဳရိသဒါန Download
၉။ ေစေတာခိလ(၅)ပါး Download
၁၀။ အသိျမင္မွန္မွခ်မ္းသာရ (ျမန္မာ့အသံ) Download
၁၁။ သိ၊ပယ္၊ဆိုက္၊ပြား တရားေတာ္ (ျမန္မာ့အသံ) Download
၁၂။ ဗုဒၶနည္းက်ခ်မ္းသာစြာေနထိုင္နည္း (ျမန္မာ့အသံ) Download

အေခြ(၃) ေ႐ႊျပည္ေတာ္၀င္ခန္း တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download

အေခြ(၄) ရထ၀ိနီတသုတ္ေတာ္ (ျမင္းယဥ္၇စင္းကေသာ တရားေတာ္)

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download

အေခြ(၅) ဣေျႏၵငါးပါး အားေကာင္းေၾကာင္း အဂၤါကိုးပါး တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download

အေခြ(၆) ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား (2009)

၁။ ပုညၾကိယ၀တၱဳဆယ္ပါးႏွင့္ ဥပါဒါန္ေလးပါး Download
၂။ အေသးစိတ္ရႈမွတ္မႈျဖင့္ ပဋစာရီေထရီ တရားထူးရပံု Download
၃။ စိတ္သာရွင္ေစာ ဘုရားေဟာ တရားေတာ္ Download
၄။ အခ်က္သံုးခ်က္ျပည့္စံုမွ ကြယ္လြန္သူေကာင္းက်ိဳးရပံု Download
၅။ သူေတာ္ေကာင္းလွဴနည္းငါးမ်ိဳး Download
၆။ ဒါနႏွစ္မ်ိဳး သီလႏွစ္မ်ိဳး ဘာ၀နာႏွစ္မ်ိဳး Download
၇။ ၃၃ၾကိမ္ေျမာက္ ခ်မ္ေျမ႔ရိပ္သာ ကထိန္ေရစက္ခ် တရားေတာ္ Download
၈။ အႏုေသာတသုတ္(ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး)-အပိုင္း(၁) Download
၉။ အႏုေသာတသုတ္(ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး)-အပိုင္း(၂) Download
၁၀။ အႏုေသာတသုတ္(ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး)-အပိုင္း(၃) Download

အေခြ(၇) ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား DVD(1)

၁။ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ – ၁ Download
၂။ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ -၂ Download
၃။ သတၱာယ အတၱဒိ႒ိ Download
၄။ သႆတ ဥေစၦဒဒိ႒ိ – ၁ Download
၅။ သႆတ ဥေစၦဒဒိ႒ိ – ၂ Download
၆။ မီးေလာင္အိမ္မွ ဥစၥာရ Download
၇။ ဆ႒ဂၤဒါန Download
၈။ သပၸဳရိသဒါန Download
၉။ ေစေတာခိလ (၅)ပါး Download
၁၀။ အသိျမင္မွန္မွခ်မ္းသာရ Download
၁၁။ သိ ပယ္ ဆိုက္ ပြား Download
၁၂။ ဗုဒၶနည္းက် ခ်မ္းသာစြာေနထုိင္နည္း Download
၁၃။ အျဖစ္ႏွင့္အပ်က္ Download
၁၄။ ဗုဒၶ၏အနတၱ၀ါဒ Download
၁၅။ ပူေဇာ္ထုိက္သူ Download
၁၆။ စိတ္ယဥ္ေက်းကခ်မ္းသာရ Download
၁၇။ ရႈမွတ္မႈျမဲလွ်င္ ကိေလသာစင္ Download
၁၈။ ဆြမ္းက်ိဳးတံုျပန္ျမတ္ေမြခံ Download
၁၉။ သတိပ႒ာန္ Download
၂၀။ သႆတ ဥေစၦဒ၊ အႏၱရာဘ၀ဒိ႒ိ Download
၂၁။ ကိေလသာသံုးပါး ပယ္သတ္ပံု Download
၂၂။ သိ ပယ္ ဆုိက္ ပြား Download
၂၃။ အေၾကာင္းနဲ႕အက်ိဳး Download
၂၄။ အပဏၰက ပဋိပဋာ Download
၂၅။ အတၱ (၆)မ်ိဳး Download
၂၆။ အတၱဒိ႒ိႏွင့္ သကၠာယဒိ႒ိ Download
၂၇။ ဘိကၡဳႏွင့္ သမဏ Download
၂၈။ ဗိုလ္ငါးပါး Download
၂၉။ ခ်မ္းသာ (၄)ပါး Download
၃၀။ ဓမၼစၾကာ Download
၃၁။ ဣေႃနၵငါးပါး Download
၃၂။ ခႏၱာငါးပါး Download
၃၃။ အာဇီ၀ဌမကသီလ Download
၃၄။ ဘယသုတ္ Download
၃၅။ ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆံုးအမ Download
၃၆။ ေမတၱာ Download
၃၇။ စိတ္ျဖဴစင္သည့္နည္း (၆)မ်ိဳး Download
၃၈။ ေစေတာဓိလငါးပါး Download
၃၉။ တစပဥၥက ကမၼ႒ာန္း Download
၄၀။ တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆)ပါး Download
၄၁။ သမၸဇညေလးပါး Download
၄၂။ သရဏဂံုႏွင့္အေသးစိတ္ရႈပံု Download
၄၃။ ခ်မ္းေျမ႕မဂၤလာသင္စရာ – ၁ Download
၄၄။ ခ်မ္းေျမ႕မဂၤလာသင္စရာ – ၂ Download
၄၅။ ေမတၱာ – ၁ Download
၄၆။ ေမတၱာ – ၂ Download
၄၇။ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး – ၁ Download
၄၈။ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး – ၂ Download
၄၉။ စိတ္ကိုထိန္းမွခ်မ္းသာရ – ၁ Download
၅၀။ စိတ္ကိုထိန္းမွခ်မ္းသာရ – ၂ Download
၅၁။ ဣေႃနၵငါးပါးအားေကာင္းေၾကာငး္ အဂၤါ(၉)ပါး – ၁ Download
၅၂။ ဣေႃနၵငါးပါးအားေကာင္းေၾကာငး္ အဂၤါ(၉)ပါး – ၂ Download
၅၃။ ဣေႃနၵငါးပါးအားေကာင္းေၾကာငး္ အဂၤါ(၉)ပါး – ၃ Download
၅၄။ ဣေႃနၵငါးပါးအားေကာင္းေၾကာငး္ အဂၤါ(၉)ပါး – ၄ Download
၅၅။ ဣေႃနၵငါးပါးအားေကာင္းေၾကာငး္ အဂၤါ(၉)ပါး – ၅ Download
၅၆။ ဣေႃနၵငါးပါးအားေကာင္းေၾကာငး္ အဂၤါ(၉)ပါး – ၆ Download
၅၇။ ဣေႃနၵငါးပါးအားေကာင္းေၾကာငး္ အဂၤါ(၉)ပါး – ၇ Download
၅၈။ ဗုဒၶ၏ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရးအေကာင္း (၄)မ်ိဳး – ၁ Download
၅၉။ ဗုဒၶ၏ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရးအေကာင္း (၄)မ်ိဳး – ၂ Download
၆၀။ ဗုဒၶ၏ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရးအေကာင္း (၄)မ်ိဳး – ၃ Download
၆၁။ ဗုဒၶ၏ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရးအေကာင္း (၄)မ်ိဳး – ၄ Download
၆၂။ ဗုဒၶ၏ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရးအေကာင္း (၄)မ်ိဳး – ၅ Download
၆၃။ ဗုဒၶ၏ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရးအေကာင္း (၄)မ်ိဳး – ၆ Download
၆၄။ ဗုဒၶ၏ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရးအေကာင္း (၄)မ်ိဳး – ၇ Download
၆၅။ ဗုဒၶ၏ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရးအေကာင္း (၄)မ်ိဳး – ၈ Download
၆၆။ ဗုဒၶ၏ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရးအေကာင္း (၄)မ်ိဳး – ၉ Download
၆၇။ ဗုဒၶ၏ၾကီးပြားခ်မ္းသာေရး Download
၆၈။ အေကာင္း (၄)မ်ိဳး – ၁၀ Download
၆၉။ အားကိုးမွန္မွခ်မ္းသာရ Download
၇၀။ သဗၶဳေဒၶသ (၄)ပါး Download
၇၁။ မီးေလာင္အိမ္မွဥစၥာရ Download
၇၂။ တရားနာရျခင္းအက်ိဳး (၅)ပါး Download
၇၃။ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး Download
၇၄။ ဆ႒ဂၤဒါန Download
၇၅။ သပၸဳရိသဒါန Download
၇၆။ သစၥာေလးပါး Download
၇၇။ သီလရနံ႕ အရပ္တိုင္းပ်ံ႕ Download
၇၈။ ဒါန Download
၇၉။ ဥာဏ္ (၁၆)ပါး Download
၈၀။ စက္ေလးပါး Download
၈၁။ သိကၡာသံုးပါး Download
၈၂။ သကၠာယဒိ႒ိ Download
၈၃။ ဥပါဒါန္ေလးပါး Download
၈၄။ ယၡဳလုပ္ရမည့္အလုပ္ Download
၈၅။ ေယာဂီအရည္ေသြးငါးပါး Download
၈၆။ ရည္စူးလွဴၾကျမတ္ဒါန Download
၈၇။ အလွဴတတ္လွ်င္နိဗၺာန္၀င္ Download
၈၈။ သတိ Download
၈၉။ သကၠာယဒိ႒ိ Download
၉၀။ သပၸဳရိသဒါန Download
၉၁။ ရွင္ျပဳအလွဴ Download
၉၂။ သီလဗၺတပရာမာတ Download
၉၃။ ၀ိပႆနာအေျခခံ – ၁ Download
၉၄။ ၀ိပႆနာအေျခခံ – ၂ Download
၉၅။ ကထိန္အလွဴ Download
၉၆။ သတိပ႒ာန္ Download
၉၇။ အျမတ္ဆံုးပူဇာ Download
၉၈။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ Download
၉၉။ ကုသိုလ္ (၃)မ်ိဳး Download
၁၀၀။ ပညၾကိယ၀တၱဳ (၁၀)ပါး Download
၁၀၁။ သတိပ႒ာန္ Download
၁၀၂။ ေဗာဇၥ်င္ (၇)ပါး Download
၁၀၃။ ယံုၾကည္မႈရွိမွခ်မ္းသာရ Download
၁၀၄။ ရုပ္နာမ္သိလွ်င္ဒိ႒ိစင္ Download
၁၀၅။ အတၱ(၆)မ်ိဳး – ၁ Download
၁၀၆။ အတၱ(၆)မ်ိဳး – ၂ Download
၁၀၇။ ဘယသုတ္ – ၁ Download
၁၀၈။ ဘယသုတ္ – ၂ Download
၁၀၉။ ဣေႃနၵငါးပါး – ၁ Download
၁၁၀။ ဣေႃနၵငါးပါး – ၂ Download
၁၁၁။ နတ္တို႕ေပ်ာ္သံ – ၁ Download
၁၁၂။ နတ္တို႕ေပ်ာ္သံ – ၂ Download
၁၁၃။ ၀ိပႆ နာႏွင့္ ေယာဂီအဂၤါ (၅)ပါး – ၁ Download
၁၁၄။ ၀ိပႆ နာႏွင့္ ေယာဂီအဂၤါ (၅)ပါး – ၂ Download
၁၁၅။ ေကာင္းမႈႏွင့္မေကာင္းမႈ Download
၁၁၆။ ဥာဏ္စဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ Download
၁၁၇။ လူမိုက္ႏွင့္လူလိမၼာ Download
၁၁၈။ ေဆးေဖာ္၍ေသာက္ ေရာဂါေပ်ာက္ Download
၁၁၉။ စိတ္ေအးၾကည္လင္အက်ိဳးျမင္ Download
၁၂၀။ သားသမီးက်င့္၀တ္ (၅)ပါး Download
၁၂၁။ ဥပါဒါန္ေလးပါး Download
၁၂၂။ ၀ါရိတၱသီလႏွင့္စာရိတၱသီလ Download
၁၂၃။ ၀ိသုဒၶိ (၇)မ်ိဳး Download
၁၂၄။ ေယာနိေသာမနသီကာရႏွင့္ အေယာနိေသာမနသီကာရ Download
၁၂၅။ စိတ္ – ၁ Download
၁၂၆။ စိတ္ – ၂ Download
၁၂၇။ တရားအားထုတ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ – ၁ Download
၁၂၈။ တရားအားထုတ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ – ၂ Download
၁၂၉။ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္သာေပါင္းသင္းပါ – ၁ Download
၁၃၀။ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္သာေပါင္းသင္းပါ – ၂ Download
၁၃၁။ ေ၀ဒနာႏုပႆ နာ – ၁ Download
၁၃၂။ ေ၀ဒနာႏုပႆ နာ – ၂ Download
၁၃၃။ ေ၀ဒနာႏုပႆ နာ – ၃ Download
၁၃၄။ အပဏၰကပ႒ိပဒါ – ၁ Download
၁၃၅။ အပဏၰကပ႒ိပဒါ – ၂ Download
၁၃၆။ မာရ္ငါးပါး – ၁ Download
၁၃၇။ မာရ္ငါးပါး – ၂ Download
၁၃၈။ မာရ္ငါးပါး – ၃ Download
၁၃၉။ ပုဂၢလသုတ္ – ၁ Download
၁၄၀။ ပုဂၢလသုတ္ – ၂ Download
၁၄၁။ သမၸဒါေလးပါး – ၁ Download
၁၄၂။ သမၸဒါေလးပါး – ၂ Download
၁၄၃။ ၀ိပလႅာသ – ၁ Download
၁၄၄။ ၀ိပလႅာသ – ၂ Download
၁၄၅။ ၀ိပလႅာသ – ၃ Download
၁၄၆။ ၀ိပလႅာသ – ၄ Download
၁၄၇။ ၀ိပလႅာသ – ၅ Download
၁၄၈။ ၀ိပလႅာသ – ၆ Download
၁၄၉။ စိတ္ကိုရႈကခ်မ္းသာရ Download
၁၅၀။ ပဟာန္ငါးပါး Download
၁၅၁။ သာသနာမွတ္ေက်ာက္ Download
၁၅၂။ (၅၂၈)သြယ္ေမတၱာ Download
၁၅၃။ ဗုဒၶေန႕ – ၁ Download
၁၅၄။ ဗုဒၶေန႕ – ၂ Download
၁၅၅။ သရဲမေျခာက္တဲ့ဂါတာ – ၁ Download
၁၅၆။ သရဲမေျခာက္တဲ့ဂါတာ – ၂ Download
၁၅၇။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ – ၁ Download
၁၅၈။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ – ၂ Download
၁၅၉။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ကပိလ၀တ္ေဒသစာရီ Download
၁၆၀။ ရာဟုလာအားမိန္႕ၾကားေသာၾသ၀ါဒ Download
၁၆၁။ သီလသိကၡာ Download
၁၆၂။ သမာဓိသိကၡာ Download
၁၆၃။ ပညာသိကၡာ – ၁ Download
၁၆၄။ ပညာသိကၡာ – ၂ Download
၁၆၅။ ဘ၀တန္ဘိုး Download
၁၆၆။ ဥစၥာ (၄)မ်ိဳး Download
၁၆၇။ တေပါစ မဂၤလာ Download
၁၆၈။ ခ်မ္းေျမ႕ေမတၱာပို႕အဓိပၸါယ္ Download
၁၆၉။ အခ်ိန္မေရြးနဲ႕ Download
၁၇၀။ သံုးပါးသာသနာႏွင့္သိကၡာ Download
၁၇၁။ သမာဓိသံုးမ်ိဳး Download
၁၇၂။ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ Download
၁၇၃။ ဆြမ္းအက်ိဳးငါးပါး Download
၁၇၄။ ေမြးေန႕အလွဴ Download
၁၇၅။ ၀ါဆိုသကၤန္းလွဴ – ၁ Download
၁၇၆။ ၀ါဆိုသကၤန္းလွဴ – ၂ Download
၁၇၇။ သိကၡာသံုးပါး – ၁ Download
၁၇၈။ သိကၡာသံုးပါး – ၂ Download
၁၇၉။ သမထကမၼ႒ာန္းႏွင့္ ၀ိပႆ နာဘာ၀နာ – ၁ Download
၁၈၀။ သမထကမၼ႒ာန္းႏွင့္ ၀ိပႆ နာဘာ၀နာ – ၂ Download
၁၈၁။ သမထကမၼ႒ာန္းႏွင့္ ၀ိပႆ နာဘာ၀နာ – ၃ Download
၁၈၂။ သမထကမၼ႒ာန္းႏွင့္ ၀ိပႆ နာဘာ၀နာ – ၄ Download
၁၈၃။ နတ္တို႕ေပ်ာ္ခ်ိန္သံုးမ်ိဳး Download
၁၈၄။ ႏွစ္သစ္မဂၤလာ Download
၁၈၅။ ကိုယ္က်င့္တရား Download
၁၈၆။ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္သူယုတ္မာ Download
၁၈၇။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ (၁၀)ပါး Download
၁၈၈။ သာသနာ့ရဲေဘာ္ Download
၁၈၉။ သလႅသုတ္ – ၁ Download
၁၉၀။ သလႅသုတ္ – ၂ Download
၁၉၁။ သလႅသုတ္ – ၃ Download
၁၉၂။ သလႅသုတ္ – ၄ Download
၁၉၃။ သလႅသုတ္ – ၅ Download
၁၉၄။ သလႅသုတ္ – ၆ Download
၁၉၅။ စုႏၵသုတ္ – ၁ Download
၁၉၆။ စုႏၵသုတ္ – ၂ Download
၁၉၇။ စုႏၵသုတ္ – ၃ Download
၁၉၈။ ဓမၼစၾကာ – ၁ Download
၁၉၉။ ဓမၼစၾကာ – ၂ Download
၂၀၀။ ဓမၼစၾကာ – ၃ Download
၂၀၁။ ဓမၼစၾကာ – ၄ Download
၂၀၂။ ဓမၼစၾကာ – ၅ Download
၂၀၃။ ဓမၼစၾကာ – ၆ Download
၂၀၄။ ဓမၼစၾကာ – ၇ Download
၂၀၅။ ဓမၼစၾကာ – ၈ Download
၂၀၆။ ဓမၼစၾကာ – ၉ Download
၂၀၇။ ဓမၼစၾကာ – ၁၀ Download
၂၀၈။ ဓမၼစၾကာ – ၁၁ Download
၂၀၉။ ကခၤါ၀ီတရဏ၀ိသုဒၶိ – ၁ Download
၂၁၀။ ကခၤါ၀ီတရဏ၀ိသုဒၶိ – ၂ Download
၂၁၁။ ကခၤါ၀ီတရဏ၀ိသုဒၶိ – ၃ Download
၂၁၂။ ကခၤါ၀ီတရဏ၀ိသုဒၶိ – ၄ Download
၂၁၃။ ကခၤါ၀ီတရဏ၀ိသုဒၶိ – ၅ Download
၂၁၄။ ကခၤါ၀ီတရဏ၀ိသုဒၶိ – ၆ Download
၂၁၅။ ကခၤါ၀ီတရဏ၀ိသုဒၶိ – ၇ Download
၂၁၆။ ကခၤါ၀ီတရဏ၀ိသုဒၶိ – ၈ Download
၂၁၇။ ကခၤါ၀ီတရဏ၀ိသုဒၶိ – ၉ Download
၂၁၈။ ကခၤါ၀ီတရဏ၀ိသုဒၶိ – ၁၀ Download
၂၁၉။ ကခၤါ၀ီတရဏ၀ိသုဒၶိ – ၁၁ Download
၂၂၀။ ကခၤါ၀ီတရဏ၀ိသုဒၶိ – ၁၂ Download
၂၂၁။ ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ – ၁ Download
၂၂၂။ ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ – ၂ Download
၂၂၃။ ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ – ၃ Download
၂၂၄။ ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ – ၄ Download
၂၂၅။ ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတ္ – ၅ Download
၂၂၆။ စိတ္ေကာင္းရွိမွခ်မ္းသာရ – ၁ Download
၂၂၇။ စိတ္ေကာင္းရွိမွခ်မ္းသာရ – ၂ Download
၂၂၈။ စိတ္ေကာင္းရွိမွခ်မ္းသာရ – ၃ Download
၂၂၉။ စိတ္ေကာင္းရွိမွခ်မ္းသာရ – ၄ Download
၂၃၀။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၁ Download
၂၃၁။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၂ Download
၂၃၂။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၃ Download
၂၃၃။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၄ Download
၂၃၄။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၅ Download
၂၃၅။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၆ Download
၂၃၆။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၇ Download
၂၃၇။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၈ Download
၂၃၈။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၉ Download
၂၃၉။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၁၀ Download
၂၄၀။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၁၁ Download
၂၄၁။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၁၂ Download
၂၄၂။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၁၃ Download
၂၄၃။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၁၄ Download
၂၄၄။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၁၅ Download
၂၄၅။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၁၆ Download
၂၄၆။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၁၇ Download
၂၄၇။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၁၈ Download
၂၄၈။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၁၉ Download
၂၄၉။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၂၀ Download
၂၅၀။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၂၁ Download
၂၅၁။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၂၂ Download
၂၅၂။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၂၃ Download
၂၅၃။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၂၄ Download
၂၅၄။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၂၅ Download
၂၅၅။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၂၆ Download
၂၅၆။ ကံႏွင့္တမလြန္ဘ၀ Download
၂၅၇။ စိတ္ – ၁ Download
၂၅၈။ စိတ္ – ၂ Download
၂၅၉။ စိတ္ – ၃ Download
၂၆၀။ စိတ္ – ၄ Download
၂၆၁။ စိတ္ – ၅ Download
၂၆၂။ စိတ္ – ၆ Download
၂၆၃။ စိတ္ – ၇ Download
၂၆၄။ စိတ္ – ၈ Download
၂၆၅။ စိတ္ – ၉ Download
၂၆၆။ စိတ္ – ၁၀ Download
၂၆၇။ စိတ္ – ၁၁ Download
၂၆၈။ စိတ္ – ၁၂ Download
၂၆၉။ စိတ္ – ၁၃ Download
၂၇၀။ စိတ္ – ၁၄ Download
၂၇၁။ စိတ္ – ၁၅ Download
၂၇၂။ စိတ္ – ၁၆ Download
၂၇၃။ ယခုလုပ္ရမည့္အလုပ္ – ၁ Download
၂၇၄။ ယခုလုပ္ရမည့္အလုပ္ – ၂ Download
၂၇၅။ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ Download
၂၇၆။ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွလြတ္ေျမာက္ေရး – ၁ Download
၂၇၇။ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွလြတ္ေျမာက္ေရး – ၂ Download
၂၇၈။ ဘာေၾကာင့္ဗုဒၶဘာသာကိုကုိးကြယ္ၾကသလဲ Download
၂၇၉။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၁ Download
၂၈၀။ စိတ္ထားျဖဴေဖြးခ်မ္းသာေရး – ၂ Download
၂၈၁။ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွလြတ္ေျမာက္ေရး Download