အေခြ(၁) ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား

၁။ ဒုတိယေတာ္ကူးဆရာေတာ္ဥဳးနာ၀ိက၏ ေထ႐ုပၸတၱိသမုိင္း Download
၂။ ငါမပါမွ ေ၀ဒနာေအာင္ပြဲရ Download
၃။ သစၥာေလးပါးတရား Download
၄။ ေယာဂီအလုပ္ေပးတရား Download
၅။ ေနႏွင့္လပမာ သာသနာ Download
၆။ ဣရိယာပုဒ္ရွည္ရွည္ႏွင့္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းပုံ Download
၇။ ေတာ္ကူးဘုန္းဘုရားႀကီးဥဳးနႏၵိယ၏ျဖစ္စဥ္မ်ား (၁) Download
၈။ ေတာ္ကူးဘုန္းဘုရားႀကီးဥဳးနႏၵိယ၏ျဖစ္စဥ္မ်ား (၂) Download
၉။ ေတာ္ကူးဘုန္းဘုရားႀကီးဥဳးနႏၵိယ၏ၾသ၀ါဒမ်ား (၁) Download
၁၀။ မုံရြာဆရာေတာ္၏ မယုံရင္စမ္းၾကည္႕ တရားေတာ္ Download
၁၁။ ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္၏ ေတာ္ကူးသမိုင္း Download
၁၂။ ေတာ္ကူးဘုန္းဘုရားမွာၾကားခဲ့တဲ့အတုိင္း Download