✪ ဦးသန္းေမာင္ကမသိခင္တုန္းကဘုံဘဝေတြ
ဆုေတာင္းျပီးသကာလလူ႔ျပည္နတ္ျပည္အၾကိမ္ၾကိမ္ခံစားရတဲ့ကုသိုလ္ၾကီးျဖစ္ရပါလို၏ဆိုေတာ့
လူ႕ျပည္နတ္ျပည္အၾကိမ္ၾကိမ္ဒုကၡၾကီးရရပါလို၏ဆိုတဲ့
အဓိပၸါယ္ကပါသြားတယ္။

✪ ပါသြားတာကိုတရားပြဲေရစက္ခ်
ခ်ီးေျမွာက္တဲ့အခါက်ေတာ့အမ်ွယူၾကပါလို႔ဆိုေတာ ့ က်ြန္ေတာ့္ကုသိုလ္အမ်ွယူ
ၾကပါဆိုေတာ့ကုသိုလ္မ်ွရတာေတာ့မွန္ပါတယ္တဲ့
ဘုရားကလည္းေပးေကာင္းပါတယ္ေဟာပါတယ္။ေပးတဲ့ပုဂိၢိဳလ္လည္းမေလ်ွာ့ဘူးလို႔လည္းေဟာပါတယ္။
သို႔ေသာ္သူ႔ကုသိုလ္ကဝဋ္ကုသိုလ္ၾကီးျဖစ္ေနတယ္။

✪အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအမ်ွမ်ိဳးကို
အေတာ္ကေလးသတိထားရတယ္လို႔ေအာက္ေမ့ရမယ္။ဒါေတြးလုံးနဲ႔အမွန္ကိုစဥ္းစားမွေနာ္။အမွန္ကိုစဥ္းစားမွသာလ်ွင္ဒီဥစၥာအမွန္ေရာက္တယ္လို႔
မွတ္ရမယ္ ဓမၼသေဘာနဲ႔တစ္ခါစဥ္းစားလိုက္ျပန္ေတာ့
လည္း ဒီအမ်ွဟာေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့အမ်ွပဲ။

✪ သူကဝဋ္ေတာင့္တျပီးလုပ္ေတာ့
က်ဴပ္ဝဋ္ေတာင့္တျပီးလုပ္တဲ့အမ်ွမ်ိဳးကိုခင္ဗ်ားတို႔လည္းတစ္ဝက္ယူၾကပါေတာ့ဆိုေတာ့ကိုယ္ဝဋ္ရဦးေတာ့
မလိုလိုျဖစ္ေနတာမယူတတ္တဲ့ပုဂိၢဳလ္မွာကုသိုလ္ေရာဆုေတာင္းေရာယူတယ္။ယူတတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မွာကုသိုလ္တင္အမ်ွယူမယ္ေဟ့
သူေတာင္းတဲ့ဆုေတာ့ဒို႔မလိုက္ဘူးဒီလိုခြဲယူတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကလည္းအေတာ္ရွားလိမ့္မယ္။

✪ တိုတိုေျပာၾကပါစို႔-ရွိကိုမရွိဘူး။
အခုေျပာမွၾကားဖူးတာတဲ့။ခြဲယူမယ္လို႔ကိုမလာဘူး။
အင္း--သူျပဳတဲ့ကုသိုလ္ကေတာ့ ဝဋ္ကုသိုလ္ပဲတို႔ကေတာ့ျဖင့္ကုသိုလ္ျပဳတာကို ဝမ္းေျမာက္တဲ့သေဘာနဲ႔သူ႔ကုသိုလ္ကိုဒို႔အတြက္မယူဘူးဒို႔ၾကိဳက္တာနဲ႔ဒို႔ကုသိုလ္ျပဳတာေလးမ်ွပဲသာဓု
ေခၚတယ္သူ႔ဆုေတာင္းေတာ့မယူဘူးလို႔လာတဲ့
ပုဂိၢဳလ္က ေတာ္ေတာ္ရွားတယ္။

► ကုသိုလ္ျပဳတာေတာ့အမ်ွယူမယ္။►သူ႔ဆုေတာင္းေတာ့မယူဘူးလို႔ဒီလိုခြဲတတ္တဲ့သူ
ရွားလိမ့္မယ္။
►ရမ္းေခၚလိုက္တာကမ်ားလိမ့္မယ္ ။
►အဲဒါေတြထိုးထိုးထြင္းထြင္းသိရတဲ့အတြက္
ဦးသန္းေမာင္သေဘာပါလိုက္ကဲ့လား။►ခင္ဗ်ားကဝဋ္ေတာင့္တျပီးလွဴ လိုက္တယ္။►ဝဋ္လည္ဖို႔ဒါေတြ က်ဴပ္ကုသိုလ္ေတြပဲ
က်ဴပ္ေတာင္းထားတဲ့ဆုေရာက်ဴပ္ ကုသိုလ္ေရာ ခင္ဗ်ားတို႔အကုန္အမ်ွယူၾကပါဆိုေတာ့
ဟုိလူေတြပါဝဋ္လည္ခ်င္လည္သြားမယ္။

✪ ဒီလိုမလည္ခ်င္လို႔ရွိရင္လည္းကုသိုလ္အမ်ေတာ့ ယူပါ၏သူဝဋ္ေတာင့္တတာေတာ့က်ဳဴပ္တို႔မၾကိဳက္ ပါဘူးဆိုတဲ့သူ ကလည္းအေတာ္ေလးသိထားမွ။ဒါကလည္းဘုန္းၾကီးတို႔ဆီဆည္းကပ္ဖူးဦးမွ။မဆည္းကပ္ဖူးတဲ့သူဆိုရင္ရမ္းေခၚမွန္းေခၚမွာပဲ။ဒါျဖင့္ေၾကာက္စရာအင္မတန္ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့
အဓိပၸါယိမ်ိဳးကိုလည္းဦးသန္းေမာင္ကစဥ္းစားရမယ္။

✪ အဲေတာ့
ယေန႔ကစျပီးငါဆရာေကာင္းတပည့္ျဖစ္ျပီ
သူေတာ္ေကာင္းအစစ္ျဖစ္ျပီ။
ဝဋ္ဆိုတာလုံးေနတာ။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္စက္ဝိုင္းၾကီးလည္ေနတာ။
ဒုကၡနဲ႔သမုဒယလွည့္ေနတာ။
ဒါကိုေတာ့ျဖင့္ငါမၾကိဳက္ပါဘူး။