"ဝိပႆနာ" စတင္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ၾကမည့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ မိမိ အားထုတ္မည့္"ဝိပႆနာ"သည္ မည္သို ့အက်ိဳးမ်ားသည္ ကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ျမတ္ ကို " ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ၏ ဝိပႆနာ႐ႈနည္းမ်ား" စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္၍ ဓမၼဒါန ျပဳလိုက္ပါသည္။


"ဗုဒၶရွင္ေတာ္ ျမတ္ဘုရား" သည္ သာဝတၳိျပည္မြန္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ ၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူေနစဥ္အခါ၊ ေက်ာင္းဒါယကာၾကီး အနာထပိဏ္ သူေဌးအား အလႈဒါန နွင့္ ပတ္သက္၍ "ေဝလာမသုတ္"တရားေတာ္ကို မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။
၁။ "ေဝလာမသုတ္"တရားေတာ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကား …
ေရွးအခါက "ေဝလာမ" အမည္ရွိ ပုဏၰားသူေဌးၾကီး သည္ မဟာဒါနအလႈေတာ္ ကို ေပးလႈ၏။ ယင္းအလႈ၌ ေငြဒဂၤါး အျပည့္ပါေသာ ေရႊခြက္ၾကီး ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ ေရႊဒဂၤါး အျပည့္ပါေသာ ေငြခြက္ၾကီးေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ စသည္ျဖင့္ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ရတနာ ခုနွစ္ပါး ဆင္ျမင္းကြ်ဲႏြား၊ အဝတ္အထည္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းအစံုေပါင္း မ်ားစြာကို ေပးလႈသည္။ အလႈေတာ္ၾကီးသည္ကား ျမစ္ေရအလ်င္ၾကီး တရေဟာစီးသကဲ့သို ့အၾကီးအက်ယ္လႈျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

၂။ "သာသနာပ" အခါ၌ ဤမွ်ၾကီးက်ယ္ေသာ "ေဝလာမပုဏၰား" ၏ မဟာအလႈေတာ္ၾကီးသည္ သာသနာေတာ္တြင္း၌ အယူသီလ နွင့္ ျပည့္စံုေသာ "ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူဝတ္ေၾကာင္တစ္ေယာက္"အား "ထမင္းတစ္ထပ္" ေပးလႈရသေလာက္ အက်ိဳးမၾကီးေခ်။ "ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူဝတ္ေၾကာင္ တစ္ေယာက္"အား "ထမင္းတစ္ထပ္" ေပးလူရသည္က အက်ိဳးပို၍ ၾကီးမားသည္။

၃။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူဝတ္ေၾကာင္ " အေယာက္(၁၀၀)တစ္ရာ"ကို ေကြ်းေမြးေပးလႈ ရသည္ထက္ "ေသာတာပန္"တစ္ေယာက္အား ေပးလႈရသည္ က အက်ိဳးပို၍ ၾကီးမားပါသည္။

၄။ ေသာတာပန္ "အေယာက္ (၁၀၀)တစ္ရာ"ကို ေပးလႈရသည္ထက္ "သကဒါဂါမ္" တစ္ေယာက္အား ေပးလႈရသည္က အက်ိဳးပို၍ ၾကီးမားသည္။

၅။ သကဒါဂါမ္" အေယာက္(၁၀၀)တစ္ရာ"ကို ေပးလႈရသည္ထက္ "အနာဂါမ္" တစ္ေယာက္ကို ေပးလႈရသည္က ပို၍ အက်ိဳး ၾကီးမားသည္။

၆။ အနာဂါမ္" အေယာက္(၁၀၀) တစ္ရာ ကို ေပးလႈရသည္ ထက္ "ရဟႏၲာ"တစ္ပါးကို ေပးလႈရသည္က ပို၍ အက်ိဳးၾကီးမားပါသည္။

၇။ ရဟႏၲာ" အပါး(၁၀၀)တစ္ရာ"ကို ေပးလႈရသည္ ထက္ "ပေစၥကဗုဒၶါတစ္ပါး"ကို ေပးလႈရသည္က ပို၍ အက်ိဳးၾကီးမားသည္။

၈။ပေစၥကဗုဒၶါ"အပါး(၁၀၀)တစ္ရာ"ကို ေပးလႈရသည္ ထက္ "သဗၺညဳဘုရားတစ္ဆူ"ကို ေပးလႈရသည္က ပို၍ အက်ိဳးၾကီးမားသည္။

၉။ "ဘုရားရွင္"အားေပးလႈရသည္ ထက္ "သံဃိကေက်ာင္းတစ္ေဆာင္" ေဆာက္လုပ္လႈဒါန္းရသည္ က ပို၍ အက်ိဳးၾကီးမားသည္။

၁၀။ ထို႔ထက္ မိမိကုိယ္တိုင္ "သရဏဂံု" ေဆာက္တည္ျခင္း က ပို၍အက်ိဳးၾကီး၏။

၁၁။ ထို႔ထက္ မိမိကိုယ္တိုင္ " ငါးပါးသီလ" ေစာင့္ထိန္းျခင္းက ပို၍ အက်ိဳးၾကီးမား၏။

၁၂။ ထို႔ထက္ "ေမတၱာဘာဝနာ"ကို "အေမႊးနံ ့သာတစ္ခါရႈ"ယံုမွ်ေလာက္ ပြားျခင္းက ပို၍ အက်ိဳးၾကီး၏။

၁၃။ ထို႔ထက္ "အနိစၥဝိပႆနာ"ဘာဝနာ ကို "ႏို ့တစ္ညွစ္"မွ် ပြားျခင္းက ပို၍ အက်ိဳးၾကီးမား၏။ ဟူ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူေပသည္။ ယင္းတရားအားလံုးကို ျခံဳ၍ သံုးသပ္လိုက္ေသာအခါ …

( ၁ ) မွ( ၉ ) အထိသည္ … "ဒါန ကုသိုလ္"တရားမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

( ၂ ) မွ ( ၁၁ ) အထိသည္… "သီလ ကုသိုလ္"တရားမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

( ၁၂ ) မွာ "သမထဘာဝနာ" ကုသိုလ္မ်ိဳး ျဖစ္၍.....

( ၁၃ ) မွာ "ဝိပႆနာ" ဘာဝနာ ကုသိုလ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

သို ့ျဖစ္၍ " ျမတ္စြာဘုရား"သည္ ဤ "ေဝလာမသုတ္"ေတာ္ျဖင့္ …. "ဒါနကုသိုလ္"ထက္ "သီလကုသိုလ္"မ်ိဳးက ျမတ္သည္၊ "သီလကုသိုလ္"မ်ိဳးထက္ "သမထဘာဝနာ " ကုသိုလ္မ်ိဳးက ျမတ္သည္၊ "သမထ ဘာဝနာ"ကုသိုလ္မ်ိဳးထက္ "ဝိပႆနာ"ဘာဝနာ ကုသိုလ္မ်ိဳးက ျမတ္သည္ ဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ေတာ္ မူေၾကာင္းကုိ သိရွိရေပသည္။
ဤသည္ကို သိရွိျခင္းျဖင့္ "ဝိပႆနာ"ဘာဝနာသည္ မည္မွ် အက်ိဳးေက်းဇူးၾကီးမားသည္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ သိရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း " ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ၏ ဝိပႆနာ႐ႈနည္းမ်ား စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္၍ ဓမၼဒါန ျပဳလိုက္ပါသည္။


ကိုးကား- ေက်ာ္နႏၵေအာင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ဝိပႆနာရွုနည္းမ်ား (ပထမ)တြဲမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္