ျမန္မာ ၁၃၁၁ ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔တြင္ ေဝဘူဆရာေတာ္ႀကီးမွာ တိေလာကသဗၺညဳ ေစတီေတာ္ ထီးေတာ္တင္နိုင္ေရးအတြက္ လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားစအခ်ိန္ျဖစ္သလို ပုပၸါးတြင္လည္း ဘိုးမင္းေခါင္ သည္ ေက်ာ္ၾကားလ်ွက္ရိွၿပီ ျဖစ္ေလသည္။

ထိုအခ်ိန္မွာပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေသာကာရုံတိုက္ထန္းတစ္ပင္ေက်ာင္းတြင္ ဦးအာဒိစၥနွင့္ ဦးပဥၨင္းနွစ္ပါးမွာလည္း စာသင္ၾကားလ်ွက္ရိွၿပီး တစ္ေန႔တြင္ ဦးအာဒိစၥက ဘိုးမင္းေခါင္ဆိုေသာပုဂၢိဳလ္ႀကီးသည္ ပုပၸါး၌ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေနသျဖင့္ သြားေရာက္ေလ့လာရန္ေခါ္သျဖင့္ ဦးစနၵိမာလည္းလိုက္သြားခဲ႔ေလသည္။

ဦးစနၵိမာနွင့္ သိျကြမ္းရင္းနွီးေသာအခါ အင္ျကင္းပင္ေစတီေတာ္ၾကီး ထီးေတာ္တင္ရန္ရွိ၍ ဘိုးမင္းေခါင္မွထီးလ်ွဴခ်င္ေၾကာင္းေလ်ွာက္ထားရာ ဦးစနၵိမာကိုယ္တိုင္ ခင္ဦးျမိဳ႔နယ္ အင္ၾကင္းပင္ရြာသို႔ၾကြသႊားျပီး ေဝဘူဆရာေတာ္ျကီးအား ဘိုးမင္းေခါင္ေလ်ွာက္ထားသည္ကိုေလ်ွာက္တင္ေလသည္။ေဝဘူဆရာေတာ္ျကီးမွ ေကာင္းပါ့ဗ်ာေကာင္းပါ့ဗ်ာ ဟုမိန့္ေတာ္မူေလသည္။

ဦးစႏၵိမာသည္ အင္ျကင္းပင္သို့ေရာက္ရွိခိုက္ ေဝဘူဆရာေတာ္ၾကီး၏နိႆယ ကိုခံယူ၍ တရားအားထုပ္ေသးသည္။တစ္ညတြင္ တရားအားထုပ္ရင္းမိမိရင္ဘတ္ေပၚမွ ေဝဘူဆရာေတာ္စ်ာန္ျဖင့္ၾကြသြားေၾကာင္းဖူးေတြ႔လိုက္ရသျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဆရာေတာ္၏ ထန္းရြက္တဲအတြင္းဝင္သြားျပီး ဆရာေတာ္ၾကီးအား ဝတ္ျဖည့္ေလလ်ွင္ ရန္ကုန္လက္မွတ္ယူထားျပီး ဘာေျကာင့္ လမ္းဘူတာဆင္းရတာလည္းဟု ဆီးေမးေလသျဖင့္ တပည့္ေတာ္သေဘာေပါက္ပါျပီဘုရား ဟု ျပန္လည္ေလ်ွာက္တင္ေသာအခါ ဆရာေတာ္ၾကီးမွ ဒုတတၱာ က်ာက္ခ်ဥ္ ပင္လယ္ေရျမွႈပ္ဗ် မိန့္ၾကားေတာ္မူေလသည္။

ေဝဘူဆရာေတာ္ၾကီး မိန့္ၾကားခ်က္ကို ယေန့တိုင္ အဓိပၸါယ္ ေဖၚမရဟုဆိုေလသည္။ထီးေတာ္တင္ခြင့္ျပုေၾကာင္း ဘိုးမင္းေခါင္အား ဦးစႏၵိမာျပန္ေျပာေသာအခါ ထီးေတာ္ကိစၥ၌ မိုးညွင္းဆရာေတာ္ၾကီးဆႏၵအရ အလုံျမိဳ႔႕ပြဲစားၾကီး ဦးစိုးေပ ေဒၚတင္တင္မိသားစုတို႕မွ က်ပ္ေငြ ၄၀၀၀ ဘိုး မင္းေခါင္အလ်ွဴခံပုးံမ်ားမွ ၁၄၀၀ စုစုေပါင္း ၅၄၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ထီးေတာ္တင္လ်ွဴၾကေလသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ဘိုးမင္းေခါင္ႏွင့္ ေဝဘူဆရာေတာ္ႀကီးတို႔ ေတြ႔ဆုံဆက္သြယ္မႈ ့တြင္လည္း ဦးစႏၵိမာကပင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေလသည္။ဘိုးမင္းေခါင္သည္ ကမၻာလုးံတံဆိပ္သင္းပိုင္ ဗႏၶဳလတံဆိပ္ဧကသီကို ေဝဘူဆရာေတာ္ ဦးကုမာရကို ေပးလ်ဴရန္ ေစလႊတ္ျပန္ေလသည္။

ဘိုးမင္းေခါင္သည္ မိမိဦးေခါင္းကို လက္ျဖငိ့သပ္လိုက္ရာ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းပါလာၿပီး ၎ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုပါ ေဝဘူဆရာေတာ္အားလ်ဳခဲ့ပါ ဟု ေလ်ွာက္လိုက္ေလသည္။ထိုအခ်ိန္က ေဝဘူဆရာေတာ္သီတင္းသုးံေနေသာ ေရႊဘိုေအာင္ေျမသ ို႔ ဦးစႏၵိမာလိုက္သြားရာ ေနဝင္စအခ်ိန္ေရာက္ရိွသြားေလသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးအား ဘိုးမင္းေခါင္ဆက္ကပ္လိုက္ေသာ ဆံပင္ကိုကပ္လ်ဴရာ လက္ခံေတာ္မူၿပီး ေခါင္းအုးံၾကား ထည့္ထားလိုက္ေလသည္။သကၤန္းမွာအခ်ိန္မရသျဖင့္ နံနက္တြင္ ကပ္လ်ဴေလသည္။

ဆြမ္းခံႂကြကာနီးအခ်ိန္တြင္ ဆက္ကပ္ရာ အခု ဆုခ်ီးျမႇင့္ရမည္လားဟု မိန္႔သျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ပါဘုရားဟု ေလ်ွာက္လ်ွင္ ခ်က္ခ်င္းပင္သကၤန္းကို လဲဝတ္ေတာ္မူသျဖင့္ သကၤန္းအေဟာင္းကို ဦးသုမနက သိမ္းယူေသာအခါ ေျချဖင့္ဖိထားၿပီး ဦးစႏၵိမာယူမွ ႂကြေပးေတာ္မူသည္။

ဦးစႏၵိမာက သကၤန္းေဟာင္းကို ေပါင္ေပၚတင္၍ ကိစၥၿပီးခဲ့ေၾကာင္းေျပာရာ ဘိုးမင္းေခါင္ကသကၤန္းကိုယူၿပီး လက္ျဖင့္ပိုက္၍ သာသနာေတာ္ႀကီးေရာက္လာၿပီ သာသနာေတာ္ႀကီးေရာက္လာၿပီဟု အားရဝမ္းသာ ရိွေတာ္မူေလသည္။ ထို႔ေနာက္ေခါင္းျဖငိ့ရြက္၍ အ႐ွင္ဥပဂုတၱ ျမသပိတ္ေပၚ တင္ထားလိုက္ေလေတာ့သည္။

ဘိုးမင္းေခါင္ ကပ္လ်ွဴလိုက္ေသာ သကၤန္းမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၂၈လမ္းမွ အေမရင္.ဖြားဖြားရင္.ဧ၊္ ေကာင္းမႈ႕ျဖစ္ေလသည္။

ဦးစႏၵိမာကိုယ္ေတာ္မွာ ဟသၤာတနယ္ ဓမၻီဇာတိျဖစ္၍ ယခုအခါ ေဝဘူဆရာေတာ္ႀကီး စ်ာပန ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ဆြမ္းဦးပုညရွင္ ေစတီေတာ္ကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာဓႏုျဖဴေခ်ာင္တြင္ သီတင္းသုးံလ်ွက္ရိွေလသည္။

ျမန္မာ၁၃၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာေတာ္သည္ ေရႊဘိုမွ ႂကြသည္တြင္ နိဗၺာန္ေဆာ္ ဦးတင္ေအာင္နွင့္ ဦးခ်စ္ေမာင္တို႔ လိုက္ပါသြားခဲ့ေလသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ဓမၼာရုံ၌ သီတင္းသုးံေတာ္မူၿပီး တရားေဟာေတာ္မူရာ သမၼတေဟာင္စဝ္ေရႊသိုက္ ကိုယ္တိုင္ ဆရာေတာ္အားလာေရာက္၍ ေဝယ်ာဝစၥေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ေပးေလသည္။

ဆရာႀကီးဦးဘခင္ ပင့္ဖိတ္ခ်က္အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားၿမိဳင္လမ္း ဓမၼေရာင္ျခည္တည္ရာသို႔ ပထမဆုးံ ႂကြေရာက္ေတာ္မူဖူးေလသည္။

တကၠသိုလ္ ဓမၼာရုံ၌ ဆရာေတာ္ သီတင္းသုးံေနေတာ္မူစဥ္ တြံေတးဆရာေတာ္ ရန္ကုန္မွ က်ားကူးဆရာေတာ္တို႔လာေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီးလ်ွင္ ဆ႒သဃၤာယနာပြဲနီးၿပီျဖစ္၍ ဆရာေတာ္တက္ေရာက္ေစိုေၾကာင္း ပရိယတ္မွာျပာ့္စုံေသာ္လည္း ပဋိပတ္တြင္ ဆရာေတာ္ပါမွ ျပည့္စုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေလ်ွာက္ထားေတာ္မူၾကေလသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရိွေနစဥ္အတြင္း ရက္ကြက္အလိုက္ဆြမ္းခံႂကြေတာ္မူရာ သမၼတေဟာင္းစဝ္ေရႊသိုက္ ကိုယ္တို္င္ သပိတ္ပိုက္၍ လိုက္ပါေလသည္။ ဆရာေတာ္ႂကြရာလမ္းတစ္ေလ်ွာက္ ယဥ္အသြားအလာကို ယဥ္ထိမ္းရဲမ်ားကထိမ္းသိမ္းေပးၾကေလသည္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳသူလူအေပါင္းတိုး၍မေပါက္ေအာင္ စည္ကားသည္။

အလ်ွဴခံရေသာပစၥည္းမ်ာကို အလ်ွဴခံခဲ့သည့္ရပ္ကြက္မ်ားရိွ ေက်ာင္းေပါင္း၂၀အားအညီအမ်ွ ျပန္လည္ ခြဲေဝ လ်ွဴဒါန္းေတာ္မူေလသည္။

လ်ွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကို တပည့္ရင္း ဦးသုမနမွ သြားေရာက္လ်ွဴဒါန္းေပးရာ ပစၥည္းမ်ား မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ ရန္ကုန္မိုးညင္းဆရာေတာ္ႀကီးက ငါတန္ခိုးႀကီးလွၿပီ ေအာက္ေမ့တာ ေမာင္ေဝဘူရဲ႕ မီးဖိုေခ်ာင္ေလာက္ရိွ ပါေသးလား ဟု ရယ္ေမာကာေျပာဆိုသည္ကို ဦးသုမနနွင့္ အတူပါသူ ဦးထင္ေအာင္တို႔္ကိုယ္တိုင္ ၾကားခဲ့ရသည္ဟု ဆိုေလသည္။

ဆ႒သဃၤာရနာပြဲ ႂကြေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံေတာ္မူရေသာ ေဝဘူဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ပထမေန႔တြင္ အထူးဧည့္သည္ေတာ္အခန္း၌ ေနေတာ္မူသည္

ဒုတိယေန႔တြင္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္နွင့္အတူ အလယ္ထပ္၌သီတင္းသုးံေတာ္မူသည္။တတိယေန႔တြင္ ေညာင္ရမ္းဆရာေတာ္နွင့္ အျမင့္ဆုးံေသာေနရာေပးျခင္း ခံယူေတာ္မူၿပီးေနာက္ေညာင္ရမ္းဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ေဝဘူဆရာေတာ္အား လ်ွိုင္ဂူေပါက္အထိ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ကာ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔အားေဝဘူဆရာေတာ္ဟဲ့ ဖူးၾကဖူးၾက ဟုမိန္႔ေတာ္မူေလသည္။

သဃၤာရနာတင္ပြဲ ၿပီးၿပီးျခင္း ျပန္ႂကြေတာ္မူရာ ထိုအခ်ိန္ကရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကို အသစ္တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္၍ မီးရထားမင္းႀကီး ဦးသိန္းၫြန္႔ကိုအေၾကာင္:ျပဳၿပီး ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးအားေဝဘူဆရာေတာ္ႀကီးမွ ပရိတ္႐ြတ္ကာ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။သံဃာအပါး၂၀ျဖင့္ေမတၲာသုတ္႐ြတ္ကာ ဘူတာရုံႀကီးကိုဖြင့္လွစ္ေပးေတာ္မူခဲ့ေလသည္။