အေမး။ ။အရွင္ဘုရား….ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္စံခါနီးမွာ နတ္ျဗဟၼာေတြက ပန္းနံ႔သာတို႔နဲ႔ပူေဇာ္လာၾကတာကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ဘုရားရွင္က “ငါဘုရားကို ပန္းနံ႔သာတို႔နဲ႔ ပူေဇာ္ေပမဲ့ ပူေဇာ္တယ္လို႔ မေခၚေသးပါဘူး။ သီလ သမာဓိ ပညာ တရားအားေလ်ာ္တဲ့အက်င့္ပဋိပတၱိကို က်င့္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မွသာ ငါဘုရားကို အမြန္ျမတ္ဆံုး ပူေဇာ္ျခင္းန႔ဲ ပူေဇာ္ရာေရာက္ပါတယ္” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူထားပါတယ္။ တပည့္ေတာ္ သိခ်င္တာက ဘုရားရွင္ ဟာ ယခင္က ပစၥည္း၀တၳဳနဲ႔ ဘုရားရွင္ရဲ႕ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုဆင္ျခင္ၿပီး လွဴရင္ အက်ဳိးႀကီးျမတ္ ေၾကာင္းကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါလွ်က္ ယခုပရိနိဗၺာန္ ျပဳခါနီးက်မွ ပစၥည္းနဲ႔ပူေဇာ္တာထက္ တရားနဲ႔ပူေဇာ္တာက ပိုၿပီး အက်ဳိးႀကီးျမတ္တယ္လို႔ ဘာေၾကာင့္ ပစၥည္းနဲ႔ပူေဇာ္တာကို ပယ္ရတာလဲဘုရား။
မႏြယ္ႏြယ္ေအး
ရန္ကုန္

အေျဖ။ ။ ပန္းနံ႔သာတို႔ျဖင့္ပူေဇာ္တာထက္ သီလ သမာဓိ ပညာတို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္တာက အျမတ္ဆံုးရယ္လို႔ ေဟာေတာ္မူ တဲ့အေၾကာင္းအရင္းက ဘုရားရွင္ဟာ ပရိသတ္ကို ခ်ီးေျမာက္လိုေတာ္မူတာကတစ္ေၾကာင္း၊ သာသနာေတာ္ႀကီး အရွည္တည္တံ့ျခင္းကို လုိလားေတာ္မူတာက တစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုသာေဟာေတာ္မမူခဲ့ဘူးဆိုရင္ ေနာင္အခါမွာ သီလ သမာဓိ ပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဟာေျပာတုိက္တြန္းမႈ နည္းပါးလာကာ ဘာ၀နာ တရားအားထုတ္မႈမရွိေတာ့။ ပန္းနံ႔သာစတာေတြနဲ႔ ပူေဇာ္ရတဲ့အက်ဳိးကိုသာေဟာေျပာညြန္ၾကားကာ ဒကာ-ဒကာမမ်ား အလွွဴဒါန(အာမိသပူဇာ) ကိုသာ ျပဳေနရစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။
သာသနိကအေဆာက္အအံုျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းကန္ဘုရားမ်ားဟာ သာသနာကို အရွည္တည္တံ့ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ နိုင္ပါဘူး။ လွဴဒါန္းပူေဇာ္သူရဲ႕ လူနတ္နိဗၺာန္ သံုးတန္ခ်မ္းသာအတြက္သာ ျဖစ္တယ္။
အမွန္က ေကာင္းမြန္တဲ့အက်င့္ဆိုတဲ့ သီလ သမာဓိ ပညာအက်င့္တရားေတြကသာ သာသနာေတာ္ႀကီး အရွည္တည္တံ့ေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ပါတယ္။ အာမိသာပူဇာကို အက်ဳိးမရွိဘူးလို႔ ေဟာေတာ္မမူသလို ပယ္တာလဲမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေျဖၾကားေပးလိုက္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အခုေခတ္တရားပြဲေတြမွာ အခ်ဳိ႕တရားေဟာဆရာမ်ားက ဘုရားမွာ အာမိသပူဇာျဖစ္တဲ့ ပန္းနံ႔သာစတာေတြကို လွဴရင္ အပိုအလုပ္ေတြပါလို႔ ေဟာေနေျပာေနၾကတာေတြကို စာခ်စ္သူမ်ားအား သတိထားဖို႔ေျပာပါရေစ၊ ဒီ၀ါဒဟာ ဟိုယခင္တုန္းက ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အဓမၼ အယူ၀ါဒျဖစ္ပါတယ္။ (မဟာဗုဒၶ၀င္၊ပဥၥမတြဲ၊ႏွာ-၄၂၆-၄၂၇)

စာေရးသူ- ဦးေကာ၀ိဒ(ၿမိတ)္