“ကံအရိွန္ေၾကာင့္သာ ၿဂိဳလ္နကၡတ္ေျပာင္းပါသည္။ ၿဂိဳလ္နကၡတ္ေၾကာင့္ ကံအရိွန္ေျပာင္းတာမဟုတ္ပါ။”

❖ ဆိုပါအုန္း “ၿဂိဳလ္နကၡတ္ေၾကာင့္ ကံအရိွန္ ေျပာင္းတာမဟုတ္ပါ။ ကံအရိွန္ေၾကာင့္သာ ၿဂိဳလ္နကၡတ္ ေျပာင္းပါသည္။”

❖ သတိထားၾကေနာ္။ ၾသစေၾတးလ်မွာ အခုေတာ့ ျပန္လြန္ေတာ္မူသြားျပီ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါး ရိွတယ္။ အင္မတန္ ေအးခ်မ္းတာ။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဘြဲ႔ေတြလည္းပဲ အမ်ားႀကီးပဲ။ အဂၤလိပ္လိုလည္း သီဟိုဠ္မွာ သင္ထား အဂၤလန္မွာလည္း သင္တန္းေပးနဲ႔ ေနာက္ဆံုးပိတ္ သူ ၾသစေၾတးလ်မ်ာ ဇာတ္ျမႇဳပ္ထားတာ။ ဘ၀ကို ရင္းထားတာ။ ၾကည္ညိဳစရာ အင္မတန္ေကာင္းတာ။

❖ အဲ့ဒီမွာ ေက်ာင္း၀ိုင္းမွာ ဘုရားတည္ေတာ့ ဘုန္းႀကီးက သိခဲ့ရတယ္။ ၿဂိဳလ္(၈)ခြင္ေနရာမွာ မဂၢင္(၈)ပါးပဲ ေရးထားတယ္။ ၿဂိဳလ္လို႔ ေရးမထားဘူး။ ရွစ္ေထာင့္မွာေနာ္ ၿဂိဳလ္ေရးမထားဘူး။ မဂၢင္(၈)ပါးပဲ ေရးထားျပီး ဘုရားေလးေတြ ပူေဇာ္ထားေတာ့ သေဘာၾကလိုက္တာ။

❖ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ လမ္းျပခဲ့တာေလ။ ၿဂိဳလ္စီးၿဂိဳလ္နင္းဆိုတာ တကယ္မွ မရိွတာႀကီးကို။ ဒါလည္း ယံုၾကည္မႈ အမွားပဲေနာ္။ ဥပမာျဖင့္ ေနမေကာင္ဘူး အမႈအခင္းေတြ ေပၚတယ္၊ စိတ္ညစ္စရာေတြ႕ရင္ အို.. အဂၤါၿဂိဳလ္စီးလို႔ စေနၿဂိဳလ္စီးလို႔ဆိုျပီး ဘုရားၿဂိဳလ္တိုင္သြားျပီး ေရေလာင္းရတာအေမာ။

❖ ဒါကို “သုနကၡတၱံ သုမဂၤလံ” ပုဗၺဏွသုတ္မွာ ပါျပီးသား။ ဒီေန႔အဖို႔ “ေကာင္းေသာ ၀စီကံ၊ ေကာင္းေသာ ကာယကံ၊ ေကာင္းေသာ မေနာကံ” ျဖစ္ရင္ ေကာင္းေသာၿဂိဳလ္နကၡတ္ ေျပာင္းသြားတာပါတဲ့။ ဓာတ္ေတြ အကုန္ေျပာင္းေပးရတာ္။ သေဘာေပါက္ရဲ႕လား?

❖ အဲ့ၿဂိဳလ္စီးတာကို ေဗဒင္ဆရာက ျမင္ရမလား? (မျမင္ရပါဘူး ဘုရား။) ၿဂိဳလ္ႀကီး ျမင္ရမလား။ စီးတာေရာ ေတြ႔လား? ဒါလညး္ ယံုတာပဲေလ။ ယံုၾကည္မႈ အမွားေတြေပါ့။ အဲေတာ့ ဟိုတုန္းကေတာ့ အေကာင္ေတြ ပေလာင္ေတြနဲ႔ အရုပ္ေတြဆိုေတာ့ လူေတြက မၾကည္ညိဳမွစိုးလို႔ ၿဂိဳလ္တုိင္မွာ ဘုရားထားေပးတယ္။ မ်က္စိလွည့္ထားတာေပါ့ေနာ္။
..
❖ ဒါကို “သုနကၡတၱံ သုမဂၤလံ” ပုဗၺဏွသုတ္မွာ ပါျပီးသား။ ဒီေန႔အဖို႔ “ေကာင္းေသာ ၀စီကံ၊ ေကာင္းေသာ ကာယကံ၊ ေကာင္းေသာ မေနာကံ” ျဖစ္ရင္ ေကာင္းေသာၿဂိဳလ္နကၡတ္ ေျပာင္းသြားတာပါတဲ့။ ဓာတ္ေတြ အကုန္ေျပာင္းေပးရတာ္။ သေဘာေပါက္ရဲ႕လား?

❖ ဘုရားမွာ ေရသပၸါယ္ရမယ္ဆိုေတာ့.. ဒကာမတစ္ေယာက္ ဘုန္းႀကီးကၾကည့္ေနတာ မနက္အေစာႀကီး ေဆာင္းတြင္းႀကီး သူက အေႏြးထည္နဲ႔ ဘုရားကို ေရေလာင္းေနတာ။ ဘုန္းဘုန္းက ေခါင္းညိမ့္တယ္.. ဘယ္လိုလုပ္ ယၾတာ ဘယ္လိုလုပ္ေကာင္းမွာလဲ ေစတနာက မွန္လား? မမွန္ဘူး။

❖ အဲလို အမွားေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔ရလို႔ ဆရာေတာ္ႀကီးက ၿဂိဳလ္တိုင္မထားဘူးတဲ့ ဘုရားတည္တာေနာ္။ ေထာင့္ရွစ္ေထာင့္မွာ မဂၢင္(၈)ပါးပဲ ေရးထာားတယ္။ ဘုရားပူေဇာ္ထားတယ္။ မေကာင္းဘူးလား? ကိုယ္ဘုရားတည္ရင္ လုပ္ရဲပါ့မလား? ေအး အဲ့အတိုင္းလုပ္ၾက။ သေဘာေပါက္လား။ နားလည္တယ္ေနာ္။

❖ ေကာင္းျပီေနာ္။ ဒီေတာ့ ျပန္ဆိုပါအုန္း “ၿဂိဳလ္နကၡတ္ေၾကာင့္ ကံအရိွန္ ေျပာင္းတာမဟုတ္ပါ။ ကံအရိွန္ေၾကာင့္သာ ၿဂိဳလ္နကၡတ္ ေျပာင္းပါသည္။” သေဘာေပါက္လား?

❖ ၿဂိဳလ္စီးၿဂိဳလ္နင္းဆိုတာ ေၾကာက္စရာလိုေသးလား? အဆင့္ျမင့္ ေဗဒင္ဆရာႀကီးေတြ ရိွပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းရယ္တဲ့ တကယ္ေတာ့ ပါပၿဂိဳလ္ဆိုတာက ဓာတ္ကိုေျပာတာပါတဲ့။ ဘာကို ေျပာတာလဲ (ဓာတ္ကို ေျပာတာပါ ဘုရား။)

❖ ဥပမာ တနဂၤေႏြ စေနဆိုရင္တဲ့ မီးဓာတ္တဲ့၊ မီးခဲဓာတ္ မီးေတာက္ဓာတ္ဆိုတာ အပူဓာတ္ကို ေျပာတာပါတဲ့။ မီးဆိုရင္ ေလပါ မလာဘူးလား? ေဗ်ာက္အုိးေဖာက္တယ္ဆိုရင္ မီးေပါက္တယ္ ပူသြားတာ မဟုတ္လား။ အဂၤါ ရာဟု ဆိုတာက ၀ါေယာဓာတ္က မီးနဲ႔ေလနဲ႔ တြဲရက္ေျပာတာပါတဲ့။

❖ အဲေတာ့ တဖက္သား မေကာင္းေၾကာင္းေတြးရင္ ပါပၿဂိဳလ္ေလးလံုးက ၀င္ေနျပီ။ ေဒါသနဲ႔ေျပာရင္ ပါပၿဂိဳလ္ေလးလံုး စီးေနျပီးသားေပါ့။ အကုသိုလ္ေျပာတာပါတဲ့။ ဘာေျပာတာလဲ (အကုသိုလ္ေျပာတာပါ ဘုရား။) သေဘာေပါက္ရဲ႕လား။

❖ ေမတၱာဆိုရင္ ေသာမၿဂိဳလ္တဲ့။ တနလၤာ အဂၤါဆိုတာက ေျမဓာတ္ေလ ေက်ာက္ေျမ ေျမေပ်ာ့၊ ေသာၾကာဆိုတာ ေရဓာတ္ေတြေျပာတာ။ အဲေတာ့ ေမတၱာနဲ႔ဆို ေအးမေနဘူးလား။ အဲ့ဒါ ေသာမၿဂိဳလ္လို႔ ေျပာလို႔ရတာ။ တကယ္တတ္တဲ့ ေဗဒင္ပညာရွင္ကေတာ့ ၿဂိဳလ္မေျပာဘူး ဓာတ္ပဲေျပာေတာ့တာကို သေဘာေပါက္လား။ နားလည္ပါတယ္ေနာ္။

❖ အဲေတာ့ ႏုလံုးေအးရင္ ကုသိုလ္ဓာတ္က ေသာမၿဂိဳလ္ ေျပာလိုက္ေတာ့။ ပါပၿဂိဳလ္ လာေသးလား။ အဲေတာ့ ဒီအရိွန္အဟုန္ေတြက တကယ္အားေကာင္းလာရင္ မေကာင္းတဲ့ ၿဂိဳလ္ေတြက လာပါ့မလား? (မလာေတာ့ပါဘူး ဘုရား) ေျပာင္းေပးရတာေလ။

❖ ဒါကို “သုနကၡတၱံ သုမဂၤလံ” ပုဗၺဏွသုတ္မွာ ပါျပီးသား။ ဒီေန႔အဖို႔ “ေကာင္းေသာ ၀စီကံ၊ ေကာင္းေသာ ကာယကံ၊ ေကာင္းေသာ မေနာကံ” ျဖစ္ရင္ ေကာင္းေသာၿဂိဳလ္နကၡတ္ ေျပာင္းသြားတာပါတဲ့။ ဓာတ္ေတြ အကုန္ေျပာင္းေပးရတာ္။ သေဘာေပါက္ရဲ႕လား?

❖ အေအးဓာတ္ကို အပူနဲ႔ေတြ႔ရင္ အကုန္ေျပာင္းေပးရတာ။ သေဘာေပါက္ရဲ႕လား။ ဒါျဖင့္ရင္ “ၿဂိဳလ္နကၡတ္ေၾကာင့္ ကံအရိွန္ ေျပာင္းတာမဟုတ္ပါ။ ကံအရိွန္ေၾကာင့္သာ ၿဂိဳလ္နကၡတ္ ေျပာင္းပါသည္။” ေဗဒင္ဆရာ ဘယ္ေလာက္မေကာင္းေျပာေျပာ ေကာင္းေအာင္ ေနရမွာေပါ့။ နားလည္ျပီေနာ္။ သေဘာေပါက္ျပီလား။

❖ ဒါျဖင့္ရင္ ဘုရားစကားကို ျပန္ခ်ဳံ႕လိုက္ေတာ့ “မေကာင္းမႈေရွာင္၊ ေကာင္းမႈေဆာင္၊ ျဖဴေအာင္စိတ္ကိုထား” နာလည္ျပီလား။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပိုင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ေက်ာင္းတြင္း (၁၅)ရက္တရားစခန္း “ ေဇာအရိႈန္အဟုန္ေၾကာင့္ ဘဝေျပာင္းပံု” တရားေတာ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္တရားေလး ျဖစ္ပါသည္။