"ဘုရား ဆင္းတု"ေတြ ကို
တစ္ခ်ိဳ႕က-
-"အေနကဇာ"တင္မွ အသက္ ဝင္တယ္"
-"အေနကဇာ"မတင္ရင္ အသက္ မဝင္ဘူး"-လို႔ေျပာၾကသလို,

တစ္ခ်ိဳ႕က-
-"အေနကဇာ"တင္မွ ဘုရားျဖစ္တာ
-"အေနကဇာ"မတင္ဘဲ ကိုးကြယ္ရင္ ကုသိုလ္မရဘူး"-လို႔လဲ
ေျပာၾကပါတယ္ ။

တစ္ခ်ိဳ႕က-
-"အေနကဇာ"မတင္ဘဲ မကိုးကြယ္ေကာင္းဘူး"-လို႔လဲ
ယူဆၾက ပါေသးတယ္ ။
အဲဒီ အယူအဆ ေတြက မွားပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ "အေနကဇာ တင္တယ္"ဆိုတာ
"ျမတ္ဗုဒၶ"ရဲ႕-
-ဂုဏ္ေတာ္ေတြ
-ေက်းဇူးေတာ္ေတြကို ေအာက္ေမ့ ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ျခင္း
အမွတ္ရျခင္း ျပဳတ့ဲ သေဘာမ်ိဳးပါ ။

"ေစတီေတာ္ ဆင္းတု ေတာ္ေတြကို ထပ္မံမြန္းမံျခင္း"-လို႔လဲ
ဆိုႏိူင္ ပါတယ္ ။

"အေနကဇာ"တင္ေတာ့ -
"အေနကဇာတိ"စတ့ဲ "ဗုဒၶ" ၾကဳံးဝါးခ့ဲတ့ဲ "ဂါထာေတာ္"-ေတြကို
ၾကားနာခြင့္ရတယ္ ။

"ဗုဒၶ"ဆင္ျခင္သံုးသပ္ခ့ဲတ့ဲ "ပဋိစၥသမုပၸါဒ္"ကို နာခြင့္ရတယ္ ။

"ရဟန္းေတာ္ေတြကို လႉဒါန္း ကုသိုလ္ျပဳခြင့္"ရတယ္-အစရိွ သျဖင့္ ဆိုင္ရာ အက်ိဳးေတြ ရပါတယ္ ။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို "အေနကဇာ တင္ျခင္း"ေၾကာင့္
"ေစတီ ႐ုပ္ထု"ေတြက "အသက္ဝင္"လာတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။

"ဗုဒၶဘာသာ"ေတြကလဲ အဲဒီ "႐ုပ္ထု"ေတြကို "ကိုးကြယ္"ေနတာ
မဟုတ္ရပါဘူး ။

"ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေတာ္"ေတြကို ကိုးကြယ္တာပါ ။
"ေစတီ ႐ုပ္ထု"ဆိုတာက "ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေတာ္"ေတြကို
"အာ႐ုံျပဳလို႔ လြယ္ကူေအာင္ အေထာက္ပံ့ ျပဳတ့ဲ အရာ"-မွ်သာ
ျဖစ္ၾကပါတယ္ ။

ေ႐ွ႕မွာ ရိွေနတ့ဲ "ေစတီ ဆင္းတုေတာ္"ေတြကို ပူေဇာ္ေနၾကတာ
မဟုတ္ပါဘူး။

"ပရိနိဗၺာန္"ဝင္စံေတာ္မူၿပီးျဖစ္တ့ဲ "ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ အနႏၲ , ဂုဏ္ေတာ္ အနႏၲ"ကို "ပူေဇာ္"ေနၾကတာပါ။

မိမိ စိတ္က "ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေတာ္"ေတြကုိ ရည္မွတ္ဖို႔သာ
အဓိက က်တာျဖစ္ပါတယ္။"ေစတီ ဆင္းတု"ေတြက
အဓိက မက်ပါဘူး။ သာမညမွ်သာ ျဖစ္ၾကပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္-
မိမိ အေနနဲ႔ "ဗုဒၶ၏ဂုဏ္ေတာ္"ေတြကို ရည္မွတ္ရရင္
"အေနကဇာ"တင္တင္/မတင္တင္ ကိုးကြယ္ လို႔ ရပါတယ္ ။

ဒီလို "ဘုရားရွင္ကို အေနကဇာတင္ျခင္းကိစၥ"ဟာ
"ဘယ္ေခတ္က စတင္ ျဖစ္ထြန္းလာပါသလဲ?” ဆိုေတာ့
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာျပည္တြင္ သာသနာေတာ္ႀကီး
တစ္ဖန္ထြန္းေတာက္ရာ"ပုဂံေခတ္"က စခဲ့တယ္ လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ေရွးအခါက "ပုဂံျပည္"မွာ "ဘုရားေစတီပုထိုးမ်ား" မ်ားစြာ
တည္ၾကပါတယ္။ တည္ျပီးေသာအခါ "ပူေဇာ္ပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳး" ျပဳလုပ္ၾကရာမွာ လည္း -"ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မႈ"ကိုပါ ထည့္သြင္းၿပီး
ပူေဇာ္မႈ ျပဳၾကပါတယ္ လို႔လည္း ဆိုၾကပါတယ္။

"ဘုရားအသစ္ ကို ထုလုပ္ပူေဇာ္ျခင္း"ျဖစ္လို႔-
"ဘုရား ျဖစ္စ ကို ရည္ရြယ္မွန္းဆ"လို႔
"ဘုရားရွင္"ကိုယ္ေတာ္တိုင္,
-စိတ္ ျဖင့္ လည္းေကာင္း,
-ႏႈတ္ ျဖင့္ လည္းေကာင္း,
ပြားမ်ား-ဆင္ျခင္ေတာ္မူခဲ့ပါေသာ တရားေတာ္မ်ားကို
ပူေဇာ္ရြတ္ဆိုၾကရန္ စီမံၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့-
"အေနကဇာ တင္မႈ စတင္ျဖစ္ေပၚလာ ပံုအေၾကာင္းရင္း"
ျဖစ္ပါတယ္။

“ဘာေၾကာင့္ အေနကဇာ တင္ၾကပါသလဲ?” ဆိုေတာ့,
ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ဟာ
-အိမ္သစ္
-ေက်ာင္းသစ္ စသည္ ေဆာက္လုပ္ၾကတဲ႔အခါ
"အိမ္ဦးခန္း, ေက်ာင္းဦးခန္း"မွာ "ဘုရားရွင္သီတင္းသုံးဖို႔ရန္"အတြက္ "ေက်ာင္းေဆာင္ေလးမ်ား"ကိုပါ အဦးထား၍ ေဆာက္လုပ္ၾကပါတယ္။

အသစ္ျဖစ္ေသာ"အိမ္,ေက်ာင္း"မွာ အစ ဦးဆုံး အျဖစ္ "ဘုရားရွင္"ကို "ပင့္ေဆာင္ၾကျခင္း"ျဖစ္ၿပီး"ဘုရားရွင္ကို ပူေဇာ္ၾကဖို႔ရန္"အတြက္ "သံဃာေတာ္မ်ား"ကို ပင့္ဖိတ္ၿပီး "ဘုရားရွင္"ကို
"ပူေဇာ္သမႈ ျပဳေစၾကျခင္း" ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဟာ လည္း"ပုဂံေခတ္"မွ လာခဲ့ေသာ အစဥ္အလာအတိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

"သံဃာေတာ္မ်ား"က "ရြတ္ဆိုပူေဇာ္နည္း"ကို မသိၾကပါကုန္ေသာ လူအမ်ားကိုယ္စား "ဘုရားရွင္ကို ပူေဇာ္ေပးၾကျခင္း" ျဖစ္ပါတယ္။

ဤသို႔ျဖင့္-"ဘုရား,တရား,သံဃာ"-ရတနာသုံးျဖာလုံးကိုပင္
ပူေဇာ္ၿပီးသား ျဖစ္ရပါသည္။

("ရြတ္ဆိုပူေဇာ္နည္း"ကို သိၾကပါကုန္ေသာ လူမ်ားကေတာ့
ကိုယ္တိုင္လည္း ရြတ္ဆို ပူေဇာ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။)

"ဆရာေတာ္ေလးတစ္ပါး"က-

“တစ္ခ်ိဳ႕က ,
ဘုရား "အေနကဇာ" တင္တာကုိ
"ဗုဒၶါဘိေသက အေနကဇာ တင္တယ္"-လုိ႔ ဆုိတာ ရွိပါေသးတယ္။
"ဘုရား"ကုိ "အဘိသိက္ေျမာက္"တယ္ေပ့ါ။

ဒါဟာ "ဘုရား"ကုိ "အဘိသိက္ေျမာက္"တာ မဟုတ္ပါဘူး။
"ဘုရား"ကုိ "အဘိသိက္"ေျမာက္ေပးလုိ႔လည္း မရပါဘူး။
ဆင္းတုေတာ္ကုိ ထုလုပ္ပူေဇာ္တဲ့ အရာ၀တၳဳကုိ သန္႔စင္ေစတဲ့
သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္”

-လို႔ ေရးသားထားတာ ကို ဖတ္ရဖူးပါတယ္။

သူ႔အယူအဆႏွင့္သူ မွန္တယ္ လို႔ ဆိုရမွာပါ။

သို႔ေသာ္-
“ဗုဒၶါဘိေသကမဂၤလာ” ဟူသည္
"ဘုရားရွင္"ကို
-"အသက္သြင္းျခင္း",
-"ေရစင္ျဖင့္ အဘိသိက္သြန္းျခင္း"မဟုတ္။

"အဘိသိက္"(၃)မ်ိဳး"ရွိတယ္ " လို႔
"မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီး"က "ဗုဒၶေန႔ဆိုင္ရာ တရားအလႊာ"ထဲမွာ ထည့္သြင္းၿပီး ေဟာၾကားထားဖူးပါတယ္။

အဲဒီ "အဘိသိက္"(၃)မ်ိဳး"က ေတာ့-
၁။ မုဒၶါ ဘိေသက မဂၤလာ။
၂။ ပဗၺဇၨာ ဘိေသက မဂၤလာ။
၃။ ဗုဒၶါ ဘိေသက မဂၤလာ တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။


၁။ "မုဒၶါ ဘိေသက မဂၤလာ"ဆိုတာက-

-အစဥ္အလာ
-သူ႔ေခတ္ အခါလာ ေဗဒင္က်မ္းလာအတိုင္း
"ရွင္ဘုရင္"အျဖစ္ တင္ေျမာက္မည့္"ဘုရင္ေလာင္း" ကို
-ထိုထိုဆက္သစရာမ်ား ဆက္သၿပီး
-ထိုထိုဆိုင္ရာ မႏၲာန္မ်ားကို ရြတ္ဆိုၾကကာ
"ဦးေခါင္း"ထိပ္မွ "ေရစင္ျဖင့္ သြန္းေလာင္းျခင္း"ျဖစ္ပါသည္။

၂။ "ပဗၺဇၨာ ဘိေသက မဂၤလာ"ဆိုတာက-

"ေရစင္ျဖင့္ သြန္းေလာင္းရသည့္ အဘိသိက္တင္ျခင္း
ေျမာက္ျခင္း"မ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။

( "ေလာကီ မဂၤလာ" အျဖစ္ "မင္းမ်ားအဘိသိက္ခံယူၾကသည္"ကို
အစြဲျပဳၿပီး "ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့႐ိုးရာ" အစဥ္အလာအေနနဲ႔
"ရွင္ေလာင္းကို အဘိသိက္ေျမႇာက္ျခင္း"ျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာတို႔၏
အစဥ္အလာမို႔ အျပစ္ဖို႔စရာ မရွိပါ။)

"ယုတ္ညံ့ေသာ လူ"အျဖစ္မွ "ျမင့္ျမတ္ေသာ သာမေဏ ပဥၨင္း"-အျဖစ္သို႔ ဝင္ေရာက္မည့္ "ရွင္ေလာင္း,ရဟန္းေလာင္း"ကို-
-"ရွင္"ျဖစ္လွ်င္,
-"သကၤန္း ေတာင္းျခင္း"
-"သရဏဂုံ ပီသရျခင္း" စသည္ႏွင့္

-"ရဟန္း"ျဖစ္လွ်င္,
-ဥပဇၩာယ္ ယူမႈမွသည္
-ကမၼဝါစာ ဆုံးသည္အထိ-

"ဌာန္ က႐ိုဏ္းက်က် ရြတ္ဆိုရျခင္း"လို႔ ဆိုအပ္ေသာ
"အစီအစဥ္အတိုင္း ျပဳလုပ္ရျခင္း"သည္-
"အဘိေသကမႏၲာန္ကို ရြတ္ဆိုျခင္း"ႏွင့္ တူသည္ကို အစြဲျပဳကာ ေခၚေဝၚထားေသာ အမည္ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ "ဗုဒၶါဘိေသကမဂၤလာ" ဆိုသည္က-

"အေနကဇာ"တင္သည့္ "ပါဠိမ်ား"ထဲမွာ

“ အပရာဇိတပလႅေကၤ သီေသ ပုထုဝိပုကၡေလ။ အဘိေသေက
သဗၺဗုဒၶါနံ အဂၢပၸေတၱာ ပေမာဒတိ”

- ဆိုတဲ႔ "ေရွးဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဂါထာ"ကို အစြဲျပဳကာ ေပၚေပါက္လာသည့္ အေခၚအေဝၚျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ -
"ခ်ီးေျမႇာက္ေသာ အဘိသိက္မ်ိဳး" မဟုတ္ပါ။
"ရွိၿပီးသားဂုဏ္ကို အမႊမ္းတင္ေသာ အဘိသိက္မ်ိဳး" ျဖစ္ပါတယ္။

"ဘုရားရွင္"ဟာ"ဘုရားျဖစ္စ" -"ပထမသတၱာဟ ေဗာဓိပင္ရင္း"မွာ "တဏွာကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ခဲ့ပံု"-ကို "အေနကဇာတိ သံသာရံ"
စေသာ ဂါထာျဖင့္ စိတ္ေတာ္မွာဆင္ျခင္ေတာ္မူပါတယ္။

အဲဒီေနာက္-
"ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အႏုလံု၊ ပဋိလံု"တို႔ကို "စိတ္ေတာ္"နဲ႔ပဲ ဆက္လက္
ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါတယ္။

အဲဒီေနာက္
"စိတ္ေတာ္"နဲ႔ ဆင္ျခင္ရသည္ကို အားရေတာ္ မမူလို႔"ႏႈတ္၀စီ"မွ "ယဒါ ဟေ၀"စတဲ႔ "ဂါထာေတာ္မ်ား"ကို "၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ
ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေတာ္မူ"-ပါတယ္။

တဖန္ "စတုတၳသတၱာဟ"မွာ"အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္း"ကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူရာ "ပ႒ာန္းက်မ္းေတာ္ႀကီး" သို႔ အေရာက္တြင္ "ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား" ထြက္ပါတယ္။

အဲဒီ ျဖစ္ရပ္ ကို ရည္ရြယ္ၿပီး "ပ႒ာန္း (၂၄)-ပစၥည္း" ရြတ္ပါတယ္။

ဆက္လက္၍ "ေအာင္ဂါထာမ်ား"ပါ၀င္တဲ႔
"ပုဗၺဏွသုတ္"ကို ရြတ္ပြား၍ ဆုေတာင္းပါတယ္။

ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ "ဗုဒၶါဘိေသက" ျဖစ္ထိုက္တဲ႔"ဗုဒၶဝစနမ်ား"ကို
အစဥ္အတိုင္း ရြတ္ဆိုၾကၿပီး
"ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္"ကို
-အမႊမ္းတင္ၾကျခင္း
-ပူေဇာ္ၾကျခင္း ကိုပင္ "ဗုဒၶါဘိေသကမဂၤလာ" လို႔ တင္စားကာ ေခၚဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

━━━━━━━
မွီခိုရာ က်မ္းကိုး-
━━━━━━━
(၁။ "အရွင္နေႏၵာဘာသ (ဓမၼေရာင္စဥ္)"၏
"ဘုရားအေနကဇာ မတင္ဘဲ ကိုးကြယ္လို႔ ရ မရ"

၂။ "အ႐ွင္ေခမိႏၵ (တိပိဋကနိကာယ)"၏
"အေနကဇာတင္ျခင္း ရသ")

ေရးသား ၿပီးစီး ။ ။
၁၃၇၉ ခုနွစ္၊ နတ္ေတာ္လဆန္း(၆)ရက္ေန႔
(၂၄-၁၁-၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊ေသာၾကာေန႔-
(နံနက္ -၁၁း ၄၅)

ခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ ေအးၿငိမ္းၾကပါေစ၊
သံသရာ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။