သတိကေလး ထားေနရုံပဲ။
စိတ္ကုိ အတင္းထိန္းလည္း မထားနဲ႕၊
ေတာင့္လည္း မထားနဲ႕၊
ခ်ဳပ္မထားနဲ႕၊
အလုိက္သင့္
အလ်ားသင့္ ကေလးေနျပီး
ျဖစ္တာကုိ
ျဖစ္တဲ့အတုိင္း
သိေနရုံပဲ။

သူ႕သဘာ၀အတုိင္း
ျဖစ္ေနတာကို
သတိကေလး
ထားေနရုံပဲ၊
ေပၚေအာင္လည္း မလုပ္နဲ႕၊
ေပ်ာက္ေအာင္လည္း မလုပ္နဲ႕။

သူ႕ သဘာ၀ ျဖစ္တုိင္း ျဖစ္တုိင္း
ျဖစ္တာေလးကို
ျဖစ္တဲ့ အတုိင္းသိေနပါ။
ခ်ဳပ္မရွဴ႕နဲ႕၊
လုပ္မရွဴ႕နဲ႕
သူ႕ သဘာ၀အတုိင္း
ျဖစ္တာကို
သိေနဖို႕ပဲ။

သတိရွိေနဖုိ႕ပဲ။
ကုိယ္မွာ ျဖစ္တုိင္း ျဖစ္တုိင္း၊
စိတ္မွာ ျဖစ္တုိင္းျဖစ္တုိင္း
ကုိယ္ေရာ
စိတ္ေရာ
သိမွ။

အဲ့လုိ သိေနဖုိ႕က
သြားတုိင္းလာတုိင္း၊
စားတုိင္း၊
ေသာက္တုိင္း ၊
ျမင္တုိင္း၊
သတိရွိေနရမယ္။

ေရွ႕ သတိနဲ႕ ေနာက္သတိ၊
ေရွ႕သမာဓိနဲ႕ ေနာက္သမာဓိ၊
ေရွ႕အသိနဲ႕ ေနာက္အသိ၊
အျမဲ ဆက္စပ္ေနရမယ္။

သိကၡာသံုးပါး ျဖည့္က်င့္ျခင္း
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
ေကာင္းေကာင္းဆုိးဆုိး သတိထား၊

ကုိယ္မွာ ျဖစ္တုိင္းျဖစ္တုိင္း၊
စိတ္မွာ ျဖစ္တုိင္း ျဖစ္တုိင္း
သတိထား။

အစမွာေတာ့
ႏွာသီးဖ်ားမွာ
သတိထား
ထြက္တုိင္းသိ
၀င္တုိင္းသိ။

တုိးျပီး၀င္သြားတာ သိေန၊
တုိးျပီး ထြက္ေနတဲ့
ထိမႈကေလးကို
သိသိေနဖုိ႕ပါပဲ။

အမွန္သိမႈ
ဥာဏ္ကုသိုလ္ေတြ ျဖစ္သြားမယ္။
ျဖစ္တာကို ျဖစ္တဲ့အတုိင္း
သိေနတာဟာ ၀ိပႆ     နာပဲ႔။

ျဖစ္ေအာင္လဲ မလုပ္ရ၊
ပ်က္ေအာင္လည္း မလုပ္ရဘူး။
အဲ့လုိ ျဖစ္တုိင္း ျဖစ္တုိင္း
သိရုံမွ် သိေပးေနရုံပဲ။

အဲ့လုိ သိေနတဲ့အတြက္
(ဣၿႏၵိယသံ၀ရသီလစတဲ့)
သီလ သိကၡာေတြလည္း
လံုၿခဳံျပီးေနတယ္။

သတိရွိေနတဲ့အတြက္
သမာဓိ သိကၡာလည္း
ညီညြတ္ မွ်တေနတယ္။
သတိရွိေနတဲ့ အတြက္
(ပညာသိကၡာ)
သိစရာေတြကို အမွန္တုိင္း
ပုိင္းျခားျပီး သိေနတယ္။

သတိထားလုိက္တုိင္း
သိကၡာသံုးပါး
ျဖည့္က်င့္ျပီးသား
ျဖစ္သြားတယ္။

သိကၡာသံုးပါးရွိတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ဟာ
လူ၊ နတ္၊ ဦးခုိက္ပူေဇာ္ထုိက္တဲ့
အဆင့္ျမင့္ပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္သြားတယ္။

စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာ္
စိတ္ပ်ံ႕လြင့္တာကို
အတင္းထိန္းမထားပါနဲ႕၊
ပ်ံ႕လြင့္ရင္
ပ်ံ႕လြင့္မွန္း သိဖုိ႕ပဲ။

စိတ္မျငိမ္တာကို
မျငိမ္မွန္းသိဖုိ႔ပဲ႕၊
စိတ္ေျပးရင္ ေျပးမွန္း၊
ေတြးရင္ေတြးမွန္း၊
စိတ္ကူးရင္ စိတ္ကူးမွန္း၊
ၾကံရင္ ၾကံမွန္း
သိေနရုံပဲ။

သိရင္ေတာ္ျပီ၊
တည္ျငိမ္လုိ႕ ေကာင္းလုိ႕
သေဘာက်ေနရင္လည္း
မဟုတ္ေသးဘူး။

တည္တာကို
ေကာင္းတယ္ထင္ျပီးေတာ့လဲ
မစြဲရဘူး။

ပ်ံ႕လြင့္တာကို
မေကာင္းဘူးထင္ျပီးေတာ့လည္း
စိတ္မပ်က္ရဘူး။

သိေနဖုိ႕ပဲ။
ေကာင္းေကာင္း
မေကာင္းေကာင္း
တည္တာကိုလည္း သိ၊
မတည္တာကိုလည္း သိရမယ္။

တရားအားထုတ္တယ္ဆုိတာ
စိတ္ကေလးကို
ပ၀ါျဖဴေလးလုိ
ျဖဴ စင္သန္႕ရွင္းေအာင္
လုပ္ေနတာပါ။

စိတ္ကို ကိေလသာေတြနဲ႕
မေပါင္းမိေအာင္၊
စိတ္ကုိ ပူေလာင္ေစတတ္၊
ညစ္ႏြမ္းေစတတ္၊
ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းတတ္တဲ့
ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ
ကိေလသာေတြနဲ႕
မေပါင္းမိေအာင္
စင္ၾကယ္သန္႕ရွင္းတဲ့
စိတ္ကေလး အျမဲျဖစ္ေနေအာင္
သတိကေလးထားျပီး အျမဲေနရမွာ။

(ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၾသဝါဒ)