သာသနာေစာင့္ သက္ေတာ္ရွည္ နတ္မင္းႀကီး ေလးပါး

ႏွင့္ မိမိၿမိဳ႕နယ္ဆိုင္ရာ ဘိုးဘိုး ႀကီးအား အာရံုျပဳ႕

ဆု႔ေတာင္းနည္း

ပြင့္ေတာ္မူၿပီးေသာ ဘုရားသံုးဆူ၏ ေတာင္ေဝွး

ေရစစ္ သကၤန္း အမွန္တကယ္ ရွိခဲ့ပါသည္။

ကကုသန္ ဘုရား ၏ ေတာင္ေဝွး

ေကာဏဂံု ဘုရား ၏ ေရစစ္

ကႆပ ဘုရား ၏ ေရသႏုပ္ ဟု႔ ေရႊတိဂံုသမိုင္းတြင္

ေဖာ္ျပထားအပ္ပါသည္။

ေမွာ္ဘီ ဘိုးဘိုးႀကီး ဆူးေလဘိုးဘိုးႀကီး ဗိုလ္တစိေထာင္

ဘိုးဘိုးႀကီး သကၤန္းကၽြန္းဘိုးဘိုးႀကီး ... ထိုဘိုးဘိုးႀကီးေလး

ပါး မွာ ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူခ်ိန္မွ ယခု႔တိုင္ သက္ေတာ္ရွည္ ဘိုးဘိုးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊတိဂံု ဘုရား သမိုင္း

တြင္ ပါဝင္ပါသည္။

မိမိ ဖတ္ရႈရေသာ စာအုပ္မ်ားအရ ကိုးကား၍ ေဖာ္ျပေပး

သြားပါမည္။ ကိုးကြယ္ရာအစစ္မွာ ဘုရား တရား သံဃာ

ရတနာျမတ္ သံုးပါးျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ထိုဘိုးဘိုးႀကီးမ်ားမွာလည္း အမွန္တကယ္ ပင္ ရွိေန၍ ႐ိုေသဂါရဝ

ျပဳ႕သင့္ပါသည္ ။

ေမွာ္ဘီ ဘိုးဘိုးႀကီး

ဥကၠလာပ မင္းႀကီးႏွင့္ ကုန္သည္ညီေနာင္တို႔ ဘုရားဗ်ာ

ဒိတ္ေတာ္အရ သိဂုၤတၱရ ကုန္းေတာ္ကို စူးစမ္းရွာေဖြၾက

ရာ မေတြ႕မရရွိျဖစ္ေန၍ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အကူအညီ ျဖင့္ ရွာေဖြၾကျပန္ပါသည္ ။ ထိုအခါ တြင္လည္း မည္သူမွ် ရွာမေတြ႕ၾကေပ။ လူ႔ေလာကတြင္ ထိုကုန္းေတာ္ကို သိသူ မရွိသျဖင့္ ဥကၠလာပ မင္းႀကီးသည္ ခမည္း

ေတာ္ သိၾကားမင္း အား အကူညီေတာင္းရေလသည္။

သိၾကားမင္းသည္ လည္း အသက္ငယ္ေသာ ေၾကာင့္

ေရွးဘုရား သံုးဆူတို႔ ၏ ေတာင္ေဝွးေတာ္ ေရစစ္ေတာ္

ေရသႏုပ္ေတာ္ တို႔ကိန္းဝပ္ရာ သိဂုၤတၱရ ကုန္းေတာ္ကို

မသိျဖစ္ေလသည္ ။ ထို႔ေနာက္အသက္ရွည္ေသာကမာၻ

နတ္ႀကီး ငါးပါး တို႔ ကို ပင့္ဖိတ္၍ ေမးျမန္းရေလသည္။

ကမာၻနတ္ႀကီး ငါးပါး မွာ ....,

၁ ။ အၿမိတၱ ႐ုကၡေဒဝနတ္ (အၿမိႆနတ္ )

၂ ။ ေဝဠဳသုမန ႐ူကၡေဒဝနတ္

၃ ။ ဥဒုမၺရ ႐ုကၡေဒဝနတ္

၄ ။ ေခပသြယ္ ႐ုကၡေဒဝနတ္

၅။ ေသာ္က ႐ုကၡေဒဝနတ္ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္ ။

ထိုငါးပါး တြင္ အၿမိတၱ႐ုကၡေဒဝနတ္ကို ယခု႔အခါ ေမွာ္ဘီ

ဘိုးဘိုးႀကီး နတ္ ဟု႔ ေခၚၾကသည္ ။

ထိုနတ္ႀကီး ေရာက္လာ၍ သိၾကားမင္းသည္ သိဂုၤတၱရ

ကုန္းေတာ္ကို သိျမင္ၾကဘူးလား ဟု႔ အစဥ္တိုင္း ေမး

ေတာ္မူ ရာ

အၿမိတၱ ႐ုကၡစိုး နတ္ႀကီး ေျပာဆိုသည္မွာ ...

" ကၽြႏုပ္ က ေရွးအထက္က ဘီလူး ျဖစ္သည္။ ကကုသန္

ျမတ္စြာဘုရား ႂကြလာသည္ ကို ျမင္ ၍ ဖမ္းစားမည္ဟု႔

လိုက္လွ်င္ ဘုရားသခင္ကလည္း ကၽြႏုပ္ကို တရားေဟာ

၍ သရဏဂံု ပဥၥသီလ တို႔ကို ခ်ီးေျမာက္ ၿပီးလွ်င္ လက္ေတာ္၌ ပါေသာ ေတာင္ေဝွးေတာ္ကို ခ်ီးႁမွင့္ ေပးသြား

ေတာ္မူခဲ့သည္ ။ ထိုေတာင္ေဝွး ေတာ္ကို သိဂုၤတၱရ

ကုန္းေတာ္ ရွိ ကညင္ ပင္ႀကီးေအာက္ တြင္ ျမဳပ္ထား

ပါသည္ " ဟု႔ ဆို ေလသည္ ။

ပြင့္ ေတာ္မူ ၿပီးေသာ ဘုရားေလးဆူ ( သံ ဂံု ပ မ )

ဟု႔ ပူေဇာ္ ထား ၾကေသာေၾကာင့္ ကကုသန္ ျမတ္စြာ

ဘုရား ကို ပူေဇာ္ေတြ႕ရေသာ ေမွာ္ဘီ ဘိုးဘိုးႀကီး

သည္ သက္ေတာ္အရွည္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

ေမွာ္ဘီ ဘိုးဘိုး ႀကီးသည္ ေရွးဘုရား ၃ ဆူတို႔ ၏

ပရိေဘာဂဓာတ္ျမတ္မ်ား ႏွင့္ေဂါတမ ဘုရားရွင္ ၏

ဆံေတာ္ျမတ္တို႔ကို ကမ႓ာတည္သေရြ႕ ကာလပတ္လံုး

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရန္ တာဝန္ယူထားပါသည္။

ဘိုးဘိုးႀကီးထံ ရာထူးတက္ခ်င္ေသာ ကိစၥမ်ား ေအာင္

ျမင္ခ်င္ေသာ ကိစၥမ်ား အရာအားလံုး အတြက္ မနက္ေစာေစာ မွာ သာသနာပြဲတစ္ပြဲ ေကာက္ၫွင္းေပါင္းတစ္

ပန္းကန္ ကြမ္းသံုးယာ ျဖင့္ကပ္လႈဆု႔ေတာင္းပါက

ရက္ပိုင္း အတြင္း အက်ိဴးထူးသည္ ဟု႔ သိမွတ္ဖြယ္

ရာ မွတ္သားခဲ့ ရပါသည္ ။

ဆူးေလဘိုးဘိုးႀကီး

ဆူးေလ နတ္ႀကီး အမည္မွာ ေဝဠဳသုမန ႐ုကၡစိုး နတ္

ႀကီးျဖစ္သည္။ ေရွးအထက္ ေကာဏဂံု လက္ထက္တြင္

ဘီလူးျဖစ္ေန၍ တစ္ေန႔လွ်င္ ဆင္တစ္ေကာင္ ကို ဖမ္း

ၿပီး ကုန္ေအာင္စား ၏ ။ တစ္ေန႔ေသာ္ ဆင္ကိုရွာေဖြရာ

အလြယ္တကူ မရႏိုင္ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ေကာဏဂံု ျမတ္

စြာဘုရား ဆြမ္းခံႂကြခ်ိန္ႏွင့္ ၾကံဳ ေလသည္ ။ ျမတ္စြာ

ဘုရား ကို ဘုရား ဟု႔ မသိသျဖင့္ ဖမ္းဆီး စားေသာက္

ရန္ လိုက္ေလသည္။ ျမတ္စြာဘုရား သခင္သည္ ဘီလူး

လိုက္သည္ ကို ျမင္ေတာ္မူေသာ္ ငံ့လင္ ေနေလသည္။

ထိုအခါ ဘုရားရွင္လည္းဘီလူး ကိုေခၚ၍ ျမတ္စြာဘုရား

အား သိ မသိ ေမးျမန္းေလသည္ ။ ဘီလူး က မသိေၾကာင္း ေျပာေသာအခါ ဘီလူးအားဒဏ္ ခတ္သည့္ အေန ျဖင့္

ပဥၥ သီလ ကို (၇)ရက္ မွ် ေစာင့္ေစ၏။

ဘီလူးသည္ ပဥၥသီလ ကို(၇) ရက္ ေစာင့္ပါမည္ဟု႔ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထံ ဝန္ခံလိုက္သည့္ တစ္ခဏ

တြင္ အစြယ္ေလးေခ်ာင္း ကၽြတ္ထြက္ ၿပီး သရဏဂံု

တည္ေဆာက္ေလ၏ ။ ထိုအခါ ေသာတပန္ နတ္ႀကီး

ျဖစ္ေလ၏။ ျမတ္စြာဘုရား ရွင္သည္ ဓမၼက႐ိုက္ ေရစစ္

ေတာ္ ကိုကိုးကြယ္ရန္ ေပးလိုက္ေလသည္။ ေဝဠဳသုမန

ေခၚ ဆူးေလ နတ္ႀကီးသည္ ေရစစ္ေတာ္ ကို သိဂုၤတၱရ

ကုန္းေတာ္ ေပၚရွိ ကညင္ပင္ေအာက္ တြင္ ကိုးကြယ္

ထား၏ ။ ျမတ္စြာဘုရား ေရႊတိဂံု သမိုင္းတြင္ ကကုသန္

ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေမွ်ာ္ေတြ႕ရၿပီး ေတာင္ေဝွးေတာ္

ေပးေသာနတ္မွာ ဆူးေလနတ္ဟု႔ ေဖာ္ျပထားသည္။

နတ္မင္းႀကီးငါးပါး သိၾကားမင္း ျဗဟၼာ ဥကၠလာပမင္း

တို႔တို္ုင္ပင္စု႔ေဝး စစ္ေဆးေျပာဆိုၾကေသာေနရာကို

စု႔ေဝး ကုန္းဟု႔ေခၚ ၏။ ယခု႔ကား ဆူးေလကုန္း ဟု႔

ေခၚၾကေလသည္ ။

ဆု႔ေတာင္းပံု မွာ ... မည္သည့္ေန႔မဆို ဆူးေလေစတီ

သို႔နံနက္ ၇နာရီ ၃၅ မိနစ္ ေနာက္ဆံုးထားသြားပါ။

ၾကာဖူး ငါးခိုင္ ဖေယာင္းတိုင္ဆယ္တိုင္ သေျပ ၁၀ၫြန္႕

ထီးတံခြန္ ကုကၠါး တစ္စံု ပါရပါမည္ ။

ပထမ မိမိ ေမြးနံေထာင့္ တြင္သေျပ ဖေယာင္းတိုင္

ထီး တံခြန္ ကုကၠါး လႈဒါန္း ၍ လိုရာဆႏၵ ေတာင္း ပါ ။

ဘုရား ႐ုပ္ ပြားေတာ္ကို ေရသပၸယ္ ၿဂိဳလ္ တိုင္ကို ေရ

သပၸယ္ပါ ။ဘုရားရွိခိုး ငါးပါးသီလ ခံယူ သံဗုေဒၶ ၃၆

ေခါက္ အဓိ႒ာန္ ျဖင့္ ရြတ္ဆိုပါ ။ ၿပီးလွ်င္ ဆူးေလဘိုး

ဘိုးႀကီးထံသြား ၍ ၾကာဖူး ငါးခိုင္ အား အေပၚမွပြင့္ဖတ္

ကိုလွန္၍ ႐ိုေသစြာကပ္လႈပါ ။တက္ ႏိုင္ပါက ပြဲလႈဒါန္းပါ။

ဆီမီး ပူေဇာ္ရန္ေနရာတြင္ အလင္းတိုင္ငါးတို္ုင္ပူေဇာ္ပါ။

" အကၽြႏုပ္ မွ ဘိုးဘိုးႀကီးအား လႈဒါန္းပါသည္ ။ဤဆီမီး

ငါးတိုင္ ကို ဘိုးဘိုးႀကီးကိုယ္စား ျမတ္စြာဘုရား ႏွင့္ဆူး

ေလေစတီေတာ္ျမတ္ ကိုအာရံုျပဳ႕လႈဒါန္းေပးပါတယ္။

ဘိုးဘိုးႀကီး အသိမွတ္ျပဳ႕ေတာ္မူပါ " ဟု႔ ေျပာဆိုပါ ။

ဤလႈဒါန္းရေသာ ေကာင္းမႈ့ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ဘုရား

တပည့္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ........ မၾကာခင္

ေအာင္ျမင္ပါေစ ရပါလို၏ ဟု႔ ေလးနက္ယံုၾကည္စြာ

ဆု႔ေတာင္းပါ ။အဓိက မွာဘိုးဘိုးႀကီးထံ ၾကာဖူး ငါးခိုင္

ပါေအာင္ လႈဒါန္းရမည္ ျဖစ္သည္ ။ထိုသို႔ လႈဒါန္း ၿပီးပါက

အဂၤါေထာင့္တြင္စာကေလးတစ္ေကာင္ လႊတ္ပါ။

နႈတ္မွလည္း " လြတ္ၿပီ ကၽြတ္ၿပီ ငါ့ကိစၥေအာင္ျမင္ၿပီ "

ဟု႔ ၃ ႀကိမ္ ေျပာပါ ။

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘိုးဘိုးႀကီး