ေဝေနယ်အမ်ား ေလာကသားတို႔မွာမူကား သံသရာတစ္ခြင္ ခရီးၿပင္းႀကီးထဲဝယ္ မ်က္စိလယ္လမ္းမွား အကန္းသြား ဘဝမ်ားၿဖင္႔သာ လမ္းမ်ားလ်က္က လမ္းသလားေနၾက႐ရွာပါကုန္၏
အကန္းသမား လမ္းသြားမ်ားပီပီ မမွန္လမ္းဆီသို႔ကား ထန္ထန္ႏွင္႔သန္သန္ႀကီးပင္ ခရီးႏွင္လ်က္ ရွိၾကပါေခ်၏ လမ္းကလည္းေမွာင္ေမွာင္ လူေကာင္ကလည္း ကန္းကန္းျဖစ္ေနရကား - - -

ထိုအေမွာင္တြင္း ပက္ပင္းေတြ႔ၾကရေသာ အရာဝတၳဳမွန္သမွ်တို႔ကို
က ။ တစ္ဖက္က အေကာင္းေၿပာ ေၿပာေပးေသာ္ ၿပဳံး၍လည္းၿပ လက္ခံလည္း လက္ခံရတတ္၏
ခ ။ တစ္ဖက္က အဆိုးေၿပာ ေၿပာေပးေသာ္ မဲ႔၍လည္းၿပ လက္လွန္၍လည္း ေပးရတတ္၏
ကိုယ္တိုင္ၿမင္ ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ မဟုတ္ေသးရကား
သူတစ္ပါးစကားေၾကာ သူတစ္ကာအေၿပာၿဖင္႔သာ ေခါင္းညိတ္ ေခါင္းခါ ၿပဳလုပ္ေပးေနရရွာျခင္းပင္တည္း …။

ေမြးကတည္းက ကန္းခဲ႔ေသာ သူကန္းတစ္ေယာက္သည္ကား သံပရာသီးအား ထန္းလ်က္ဟူ၍ ေၿပာၾကားလည္း ယုံမည္သာၿဖစ္၏
ထန္းလ်က္အား သံပရာသီးပါဟူ၍ ေၿပာၾကားလည္း ယုံမည္သာၿဖစ္ေတာ့၏
သည့္ပမာလွ်င္
ေမြးကတည္းက ဓမၼစကၡဳ (ဉာဏ္မ်က္စိအလင္း) အလ်ဥ္းမပါလာၾကေသာ တရားမ်က္ကန္းသမား ေဝေနယ်မ်ားသည္လည္း …

မိမိ၏ လူမ်ိဳးအလိုက္ သေကၤတၿပဳထားေသာ စကားစုမ်ား၌သာ လမ္းဆုံးၾကရရွာ၏
ထိုစကားစုမ်ားမ်ားကိုလွ်င္ အမႊန္းတင္လ်က္က အၿပံဳးအမဲ႔ လက္ေမွာက္လက္လွန္ အေမြခံၾကရရွာ၏
ထိုစကားစုမ်ားကိုလွ်င္ စကားေနာက္ တရားပါသည္ဟူေသာ လက္တန္းစကားၿဖင္႔ အားထားေနၾကရရွာ၏
စကားသည္ အေၿပာ တရားသည္ သေဘာ ၿဖစ္ရာ
စင္စစ္ စကားနားေယာင္ တရားကိုကား လက္ေရွာင္ေနေသာ ထိုသူမ်ားအဖို႔ …

ရယူလိုသည္ကား တကယ္႔အေကာင္း
ရယူလိုက္ၾကသည္ကား တကယ္႔မေကာင္းခ်ည္းသာတည္း
စင္စစ္ ထိုသုိ႔ၿဖစ္ပြားေနရျခင္းသည္ …
အကန္းသြားမ်ား၏ စကားလမ္းထားအတြင္းဝယ္
မရွိကို အရွိထင္ကာ ခင္မင္စိတ္ေပၚလာသည္ႏွင္႔ သူ႔ေအာက္စိတ္ထား ႀကိဳက္ေစာ္ကားမႈလည္း ေပၚလာေစ၏ သူ႔ေအာက္စိတ္ထား မုန္းၿပစ္မွားမႈလည္း ေပၚလာေစ၏ သူ႔ေအာက္စိတ္သြား မသိဝိုးဝါးမႈလည္း ေပၚလာေစ၏

* ႀကိဳက္စိတ္မွီကဲ ေသြးနီရဲ ဘာကဲကိုမွ် မခတ္ႏိုင္
* မုန္းစိတ္မွီကဲ ေသြးေရာင္မည္း ဘာကဲကိုမွ် မျမင္ႏိုင္
* မိုက္စိတ္မွီကဲ ေသြးေရာင္မြဲ ဘာကဲကိုမွ် မသိႏိုင္
ထိုမသိ ထိုမၿမင္ ထိုမဆင္ျခင္ႏုိင္သူတို႔အဖို႔ မည္မွ်ပင္ အေကာင္းထား ႀကိဳးစားေစ ရလာဘ္ကား ဆိုးႀကိဳးမ်ားသာ
ထို ဆိုးက်ိဳးတရားမ်ားကို အမွားဟူ၍ မၿမင္ေလသူတိုင္း …

စိတ္သည္ အာရံု၏အတိုက္ေနာက္ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္ေနေတာ့သည္သာ
အာရံုဝယ္စိတ္ကစား အာရံု၏ညွိဳ႔အားေၾကာင္႔ ေသြးသားဆူပြက္ ယုတ္စိတ္တို႔ ထိပ္တက္ေနသည္သာ
အာရံု၏အၿငိ ရိုးတြင္းျခင္ဆီအထိ ကလိခံေနရျခင္းေၾကာင္႔ ေသြးေတာင္းေလ ေဆာင္းေပးရေလသာ
ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင္႔ …

၄င္းတို႔ အေကာင္းထင္ လုပ္မိေလသမွ် အဆိုးဘက္သို႔သာ က်သက္ေနေတာ့ရွာသည္
မ်က္စိလည္သူသည္ …
အေနာက္ကို အေရွ႕ဟုထင္လွ်င္ အေရွ႕ကိုကား အေနာက္ထင္မွာ ဓမၼတာပင္
သည့္ပမာလွ်င္ …
မမွန္ေသာလမ္း မ်က္မွန္းတန္းလ်က္ ရွိၾကေလကုန္ေသာ အကန္းသြားတို႔သည္ အမွန္လမ္းသုိ႔ကား ခန္႔မွန္း၍ပင္ မသြားတတ္ေတာ့ၿပီ

ထိုအမွန္လမ္းကား
က ။ အေဖၚမထပ္ တစ္ေယာက္တည္းသပ္သပ္ ေလွာ္ခတ္သြားရေသာလမ္းတည္း
ခ ။ သူ႔ ကိုယ္မဖ်က္ ကိုယ္႔ သူမဖ်က္ အေကာင္းသက္သက္ၿဖင္႔ ဆက္ရေသာလမ္းတည္း
ဂ ။ တစ္ကိုယ္တည္းေပါင္း တစ္ကိုယ္တည္းေကာင္းၿဖင္႔ အမ်ားေဆာင္းေပးႏိုင္ေသာ လမ္းတည္း

တစ္ကိုယ္တည္းသြား တစ္ဖဝါးခ် တစ္လမ္းစကိုသာ တြင္တြင္နင္းေနေသာ ထိုသူ၌ အေၾကြးဟူသည္ ကင္းရွင္း၏ အေႀကြးကင္းသၿဖင္႔ ပစၥည္းထိုထို ပုိလွံ်လာ၏ ပစၥည္းထိုထို ပုိလွံ်လာခဲ႔ေသာ္ အမ်ားတို႔သို႔ ၿဖန္႔ပို႔ေပးေဝႏိုင္၏

ထိုလမ္းမ်ိဳး ---
ငါစြဲႀကီးစုိးေသာ အတၱသမားတို႔ မသြားလိုသည္မွာ ဓမၼတာတည္း
ခင္မင္စိတ္ႀကီးစုိးေသာ တဏွာသမားတို႔ မသြားရဲသည္မွာ ဓမၼတာတည္း
အေဖၚႏွင္႔ဖက္ ပ်က္မွေပ်ာ္တတ္ေသာ အကန္းသမားတို႔ စိတ္ကူးမထည့္သည္မွာ ဓမၼတာတည္း
သို႔ေၾကာင္႔ …
ထိုအကန္းသြားတို႔သည္ အေကာင္းကိုကားေရွာင္ အဆိုးကိုကား ေဆာင္လ်က္ကသာ အေကာင္းရွာပုံေတာ္ခရီး ထီးမပါ ဖိနပ္မဖက္ ဆက္ဆက္ႀကီးသြားေနၾကရရွာကုန္၏

သာသနာၿပဳတို႔၏ စိတ္ထားကား
အားလုံးကို မိမိႏွင္႔ တန္းတူထား မိမိကဲ႔သို႔ အမွန္လမ္း သြားေစလိုျခင္းတည္း
အားလုံးကို မိမိကဲ႔သုိ႔ေကာင္းစား မိမိကဲ႔သို႔ အယုတ္တရား ဖယ္ရွားသြားေစလိုျခင္းတည္း
ထို သာသနာၿပဳစိတ္ထားၿဖင္႔ပင္ …
မ်က္စိလည္လမ္းမွား အကန္းသြား သြားေနၾကသူမ်ားကို
မ်က္စိလည္းၾကည္ လမ္းလည္းမမွား တစ္လမ္းသြားမ်ားခ်ည္း ၿဖစ္ၾကရေလေအာင္ …

မိမိတို႔ ေရာက္ဖူးေပါက္ဖူးထားသည့္
ကိန္းေသေကာင္း လမ္းေၾကာင္းႀကီးအတိုင္းလွ်င္ ကရုဏာေရွ႕ထား စာနာေသာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမ်ားၿဖင္႔ လက္တြဲေခၚေဆာင္ သြားၾကရာ၏
ဤသို႔ေသာ စိတ္ထားသည္ …
ၿဖဴစင္ၿမင္႔ၿမတ္ေသာ သူေတာ္တရား လက္ကိုင္ထားသည့္ သာသနာ့ဝန္ထမ္းသားတို႔၏ လက္ဝယ္မွတစ္ပါး အျခား၌ မရွိေခ်ၿပီ

သူေတာ္မွ ကိုယ္ေကာင္းေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ိဳးကား ေပါမ်ား၏
သူ႔ဘက္က ေတာ္သည္ၿဖစ္ေစ မေတာ္သည္ၿဖစ္ေစ မိမိဘက္မွ အၿမဲေကာင္းေနေသာ သူေတာ္ေကာင္းကား ရွားပါးလွေခ်၏ တကား ။

*: * * * *

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္