ဗကျဗဟၼာၾကီးသည္ အတိတ္ဘဝ တစ္ခုမွာ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝေသာ အိမ္၌ ဖြားျမင္ျပီး သူေဌးသား ျဖစ္ခဲ့ ဖူးတယ္။ အရြယ္ေရာက္ လာေတာ့ ကာမဂုဏ္ တို႔၏ အျပစ္ကို ေတြ႕ျမင္တယ္၊ ဘယ္လိုျမင္လဲ? ကာမကို တြယ္တာ တက္မက္မႈက ငရဲကို ေရာက္ႏိုင္တယ္၊ ကာမေတြနဲ႔ ပါတ္သတ္ျပီး ေဒါသ ျဖစ္ေနရင္လည္း ငရဲေရာက္ ႏိုင္တယ္၊ ကာမနဲ႔ ပါတ္သတ္ျပီး အသိမွားမႈ ေမာဟေတြ ျဖစ္ေန ျပန္ရင္လည္း ငရဲေရာက္ ႏိုင္တယ္ ဒီလို အျပစ္ေတြကို သူက ေကာင္းေကာင္းၾကီး သိျမင္ပါတယ္။

"ပဋိသေႏၶ ေနရတဲ့ဒုကၡ၊
အိုရတဲ့ဒုကၡ၊ နာရတဲ့ဒုကၡ၊
ေသရတဲ့ ဒုကၡေတြရဲ႕
အဆုံး အပိုင္းအျခား
ကိုေတာ့ ငါ ျပဳလုပ္ေတာ့မယ္" တဲ့

ဒီလုိ ဦးတည္ခ်က္ ရွိတယ္။ ဒုလႅဘ ဦးဇင္းေတြ ဘယ္လိုလည္း ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ ေလာက္ထိ ေနမယ္ေလ ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ ျပီးရင္ ထြက္မယ္ ဒီလို ဦးတည္ခ်က္ ဟုတ္သလား? ဘယ္ေလာက္ မိမိမွာ စိတ္ထားေတြ ညံ့ေနလဲၾကည့္၊ ကိုယ္မွာ ပဋိသေႏၶဒုကၡ၊ အိုနာေသဒုကၡ ေတြရွိေနတယ္၊ ဒီလိုဒုကၡ ေတြကေန လြတ္ေအာင္ ၾကိဳးစားမယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ မရွိသင့္ဘူးလား?

ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔ က်ေတာ့ ထြက္မယ္၊ ထြက္ျပီး ဘာလုပ္မလဲ? ခၽီးထုတ္ၾကီး ထမ္းျပီး ေလၽာက္လည္ ဦးမယ္။ ဘယ္ေလာက္ ရွက္ဖို႔ ေကာင္းလဲ, ရွက္ဖို႔ မေကာင္းဘူးလား? အဲ့ဒါ ေသေသခ်ာခ်ာ ပညာ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္ပါ သူကေတာ့ သံသရာရဲ႕ အဆုံး အပိုင္းအျခားကို ငါရေအာင္ ​ျပဳေတာ့မယ္ ဆိုျပီး ရေသ့ရဟန္း ဝတ္ျပီး ေတာထြက္ ​ပါတယ္။ ဒီလို စိတ္ဓာတ္ေတြ မရွိသင့္ ဘူးလား? ရွိသင့္တယ္။

စဥ္းစားၾကည့္ သူ႔ဘဝေလး ဘယ္ေလာက္ ျငိမ္းခ်မ္းလဲ? ဂဂၤါျမစ္ကမ္း ေတာထဲမွာ သစ္ရြက္မိုး ေက်ာင္းေလးနဲ႔ တစ္ေယာက္တည္း ေနထိုင္ ပါတယ္။ သူဘာလုပ္လဲ? စၽာန္, အဘိညာဥ္ ေတြကို ပြားမ်ား အားထုတ္ ပါတယ္။ ဒီစၽာန္ေတြနဲ႔ ေမြ႔ေလ်ာ္ျပီး အခ်ိန္ကို ကုန္လြန္ ေစတယ္တဲ့။ မေနခ်င္ ၾကဘူးလား၊ ဘယ္ေလာက ္ခၽမ္းသာ မလဲ? သူမၽား သားသမီး ကြ်န္ခံတာ တိရစာၦန္ ဘဝ ေရာက္ေတာင္ ကြ်န္ခံလို႔ မရ ဘူးလား ? ရပါတယ္ ။ သူတို႔လည္း ကြ်န္မခံ တတ္ဘူးလား၊ ခံတတ္ပါတယ္ ဒါသိပ္ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္မဟုတ္ဘူး။

သူမၽား သားသမီးကို ကြ်န္ခံတယ္ ဆိုတာ သတၱဝါတိိုင္း ကြ်န္ခံလို႔ ရတဲ့ အလုပ္ပါ၊ အခုလိုစ်ာန္ အဘိညာဥ္ ေတြဆိုတာက သူေတာ္ေကာင္း စိတ္ဓာတ္ေတြကို အလြန္ေမြးျမဴ ႏိုင္မွ ရတဲ့ အရာေတြပါ။ သူေတာ္ေကာင္း တရားနဲ႔ ၾကံဳတုံး ရယူထားဖို႔ မသင့္ဘူးလား။ ရယူထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

-【ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္