၁။ ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာဘဝ -သုေမဓာ ႐ွင္ရေသ့ဘဝ
၂။ ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာေန႔ -ကဆုန္လျပည့္
၃။ ဗ်ာဒိတ္ေပးေသာဘုရား -ဒီပကၤရာဘုရား
၄။ ပါရမီျဖည့္ဖက္ -သုမိတၱာအမ်ဳိးသၼီး
၅။ ပါရမီျဖည့္ရာကာလ -ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္း
(သုေမဓာရေသ့ဘဝမွေဝႆႏၲရာဘဝအထိ)
၆။ ျဖည့္ခဲ့ေသာပါရမီ -ဒါနစေသာ ပါရမီ(၁ဝ)ပါး
၇။ ပါရမီျဖည့္ရျခင္းရည္႐ြယ္ခ်က္ -သတၱဝါမ်ား၏အက်ဳိးကို ေဆာင္႐ြက္ရန္
၈။ ေနာက္ဆံုးစံခဲ့ေသာနတ္ျပည္ -တုသိတာနတ္ျပည္
၉။ နတ္သားအမည္ -ေသတေကတု မည္ေသာနတ္သား
၁ဝ။ ဘုရားျဖစ္ရန္ေတာင္းပန္သူ -နတ္၊ျဗဟၼာမ်ား ၊
၁၁။ ၾကည့္ျခင္း(၅)ပါး -လ႔ူသက္တမ္း(ကာလ)
ဘုရားျဖစ္ရန္ဇမၺဴဒီပကြၽန္း(ဒီပ) ဘုရားျဖစ္ရန္အရပ္(ေဒသ)
ဘုရားျဖစ္ရာမ်ဳိးႏြယ္(ကုလ)
အမိအသက္အပိုင္းျခား(မာတုအာယုပရိေစၧဒ)
၁၂။ မယ္ေတာ္အိပ္မက္ -နတ္မင္းမ်ားကအေနာဝတတ္အိုင္
သို႔သယ္ၿပီး ေရခ်ဳိးေပး၊ ေက်ာက္ဖ်ာ၌အိပ္၊ ဆင္ျဖဴေတာ္ဝင္သည္ဟုမက္
၁၃။ သေႏၶယူေသာေန႔ -မဟာသကၠရာဇ္(၆၇)
ဝါဆိုလျပည့္၊ ၾကာသပေတး
၁၄။ မိဘအမည္ -သုေဒၶါဓနႏွင့္ မာယာေဒဝီ
၁၅။ ေနျပည္ေတာ္ -ကပိလဝတ္ျပည္ (သကၠတိုင္း)
၁၆။ အမ်ဳိးအႏြယ္ -သာကီဝင္မင္းမ်ဳိး
၁၇။ ဖြားေသာေန႔ -မဟာသကၠရာဇ္ (၆၈)၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔
၁၈။ ဖြားရာဌာန -လုမၺိနီဥယ်ာဥ္
(ကပိလဝတ္ႏွင့္ ေဒဝဒဟအၾကား႐ွိ)
၁၉။ ဘုရားျဖစ္မည္ဟုဧကန္ေဟာသူ -ေကာ႑ညပုဏၰား
၂ဝ။ မိေထြးေတာ္ -ေဂါတမီ
၂၁။ မင္းသားအမည္ -သိဒၶတၴ
၂၂။ ဖြားဖက္ေတာ္မ်ား -ယေသာ္ဓရာ၊အာနႏၵာမင္းသား၊ ဆႏၷ၊ ကာဠဳဒါယီ၊ က႑ကျမင္း၊ေဗာဓိပင္၊ ေ႐ႊအိုးၾကီး(၄)လံုး
၂၃။ ၾကင္ယာေတာ္ -ယေသာဓရာ (ဘဒၵကဥၥနာ)
၂၄။ ရင္ေသြးေတာ္ -ရာဟုလာ
၂၅။ ေယာက္ဖေတာ္ -ေဒဝဒတ္
၂၆။ နန္းစံေသာႏွစ္ -၁၃-ႏွစ္ (၁၆ႏွစ္မွ ၂၉ႏွစ္ထိ)
၂၇။ ျမင္ေသာနိမိတ္ -သူအို, သူနာ, သူေသ, ရဟန္း။
၂၈။ ေတာထြက္ေသာအသက္ -(၂၉)ႏွစ္
၂၉။ ေတာထြက္ေသာေန႔ -မဟာသကၠရာဇ္ (၉၇)ဝါဆိုလျပည့္
၃ဝ။ ေတာထြက္ခ်ိန္ပါသူ -က႑ကျမင္းႏွင့္ ဆႏၷ
၃၁။ ျဖတ္ကူးေသာျမစ္ -အေနာ္မာျမစ္
၃၂။ ပယ္ေသာအရာ -ဆံေတာ္ႏွင့္ အဝတ္
၃၃။ ဆံေတာ္တည္ရာေစတီ -တာာဝတႎသာနတ္ျပည္ရိွ စူဠာမဏိေစတီေတာ္
၃၄။ ဝတ္ေတာ္ေစတီ -ျဗဟၼာျပည္ရိွဒုႆေစတီ
၃၅။ သကၤန္းပရိကၡရာလွဴသူ -ကဋိကာရျဗဟၼာ
၃၆။ ဒုကၠရစရိယက်င့္ရာဌာန -ဥ႐ုေဝဠေတာ
၃၇။ ဒုကၠရစရိယက်င့္ေသာႏွစ္ - (၆)ႏွစ္
၃၈။ ဘုရားျဖစ္ေသာႏွစ္ -မဟာသကၠရာဇ္ (၁ဝ၃)ခု ကဆုန္လျပည့္ေန႔
၃၉။ ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္အသက္ -'၃၅'ႏွစ္
၄ဝ။ ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္လူတို႔သက္တမ္း -(၁ဝဝ)တမ္း
၄၁။ ဒုကၠရစရိယက်င့္ခ်ိန္အလုပ္အေကြၽး -ပဥၥဝဂၢီ(၅)ဦး
၄၂။ ဘုရားဘြဲ႕ေတာ္ -ေဂါတမ
၄၃။ ဃနာႏုိ႔ဆြမ္းကပ္လွဴသူ -သုဇာတာ အမ်ဳိးသၼီး
၄၄။ ေ႐ႊခြက္ေမွ်ာေသာျမစ္ -ေနရဥၨရာျမစ္
၄၅။ ေဗာဓိပင္အသြားျမက္လွဴသူ -ေသာတၴိယျမက္ရိတ္သမား
၄၆။ ျမက္မွ ျဖစ္ေသာအရာ -ေ႐ႊပလႅင္
၄၇။ ေ႐ႊပလႅင္လာလုသူ -ဝသဝတၱိနတ္ျပည္ေနမာရ္နတ္
၄၈။ ဘုရားဘက္မွ သက္ေသျပဳသူ -ဝသုေျႏၵေျမေစာင့္နတ္
၄၉။ ဘုရားဦးစြာ ရေသာဉာဏ္မ်ား -ပထမယာမ္၌ ပုေဗၺနိဝါသဉာဏ္၊၊ မဇၩိမ
ယာမ္၌ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္၊
ပစၧိမယာမ္၌ အာသဝကၡယဉာဏ္၊
၅ဝ။ ဓမၼစၾကာေဟာေသာေနရာ -မိဂဒါဝုန္ေတာ
၅၁။ ဓမၼစၾကာေဟာေသာေန႔ -၁ဝ၃ ခု၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ စေနေန႔
၅၂။ ပထမဦးဆံုးရဟႏၲာျဖစ္သူ -ရွင္္ေကာ႑ည
၅၃။ တရားဦးေဟာသည့္ေနရာ -ဗာရာဏသီ၊မိဂဒါဝုန္ေတာ
၅၄။ ပထမဆံုးသာဝက -ပဥၥဝဂၢီ (၅)ဦး
၅၅။ ေနာက္ဆံုးကြၽတ္ေသာသာဝက -သုဘဒၵပုရိဗိုဇ္
၅၆။ လက္်ာရံ အဂၢသာဝက -အရွင္သာရိပုတၱရာ
၅၇။ လက္ဝဲရံ အဂၢသာဝက -အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္
၅၈။ အဆံုးအမ -ပရိယတၱိ, ပဋိပတၱိ, ပဋိေဝဓ
၅၉။ က်င့္စဥ္သိကၡာ -သီလ, သမာဓိ, ပညာ
၆ဝ။ ေနာက္ဆံုးဆြမ္းလွဴသူ -စုႏၵ
၆၂။ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေသာအသက္ -သက္ေတာ္(၈ဝ)၊ ၀ါေတာ္(၄၅)
၆၃။ ပရိနိဗၺာန္စံေသာေန႔ -မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခု ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႔
ဗုဒၶဝင္ အက်ဥ္းၿပီး၏။

@@@ အရွင္စႏၵေဇာတိ(သာသနာႏြယ္) ပူေဇာ္သည္။