တစ္ေန႔ေသာအခါတြင္ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္သည္ အာဠာဝကဘီလူး၏ ဘုံ ဗိမာန္သို ့ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာ၏။

အာဠာဝကဘီလူးမွာ အစည္းအေဝး
သြားေနသျဖင့္ ေစာင့္လ်က္ေနေတာ္မူသည္။ ဗိမာန္သို ့ျပန္လည္ေရာက္
႐ွိလာေသာ အာဠာဝကဘီလူးသည္ ဘုရား႐ွင္ကို ျမင္သည္ႏွင့္ ေဒါသ ထြက္ေတာ့သည္။

ဘုရားအား ထြက္သြားပါ၊ ျပန္ဝင္ပါႏွင့္ သုံးၾကိမ္တိုင္ တိုင္ ျပဳလုပ္ခိုင္းသည္။

ဘီလူးေက်နပ္ေအာင္ သူ႔အလိုက် ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘီလူး၏ စိတ္ဓါတ္ကို ဗုဒၶက ကုစားလိုက္ သည္။

စတုတၳအၾကိမ္တြင္ ဘီလူးက ဘုရား၏ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဆြဲကိုင္ျပီး ပစ္မည္ဟု ၾကံထား သည္။

သိႏွင့္ေနေသာ ဘုရားက ဤအၾကိမ္ ဘီလူးထြက္ခိုင္းသည့္အခါ ထြက္ မသြားေတာ့ေခ် ။

ေနာက္ဆုံး၌ ဘီလူးတြင္ ဘုရားသည္ အေၾကာင္းမဲ့
ၾကြလာျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ဟူေသာ အေတြးေပၚလာသျဖင့္ နည္းတစ္မ်ိဳး
ေျပာင္းကာ ဓမၼေမးခြန္းမ်ားကို ေမးေလသည္။

ဘီလူး -
ကသာပဘုရား႐ွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဘဝအေရးနဲ ့ပတ္သက္ေသာ အေမးအေျဖမ်ားကို ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ မွတ္သားလာခဲ့ၾကပါတယ္။ အကၽြႏု္ပ္၏ လက္ထက္တြင္ အေမးမ်ားကိုသာသိေတာ့ျပီး အေျဖမ်ားကို ေမ့ကုန္ပါျပီ။
အဲဒီအေမးေတြကို ေမးခ်င္ပါတယ္၊ ေျဖမွာ ပါလားဘုရား။

ဘုရား -
ေမးပါ။ ေျဖပါမယ္ အသင္ဘီလူး။

ဘီလူး -
ေလာကမွာ အေကာင္းဆုံးပစၥည္းဥစၥာဆိုတာ ဘာပါလဲ။

ဘုရား -
သဒၶါတရားဟာ အေကာင္းဆုံးပစၥည္းဥစၥာ ျဖစ္ေပတယ္။

ဘီလူး -
ဘာကို က်င့္သုံးရင္ ခ်မ္းသာမွာပါလဲ။

ဘုရား -
ဓမၼကို က်င့္သုံးရင္ ခ်မ္းသာမွာျဖစ္တယ္။

ဘီလူး -
အရသာေတြထဲမွာ အေကာင္းဆုံးအရသာဟာ ဘာပါလဲ။

ဘုရား -
ေလာကမွာ မွန္တာကိုေျပာတဲ့ သစၥာစကားဟာ အေကာင္းဆုံး အရသာပါပဲ။

ဘီလူး -
ေလာကလူသားေတြဟာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးန႕ဲ ့အသက္႐ွင္ေနၾက ပါတယ္။ ဘာန႕ဲ ့အသက္႐ွင္တာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသလဲ။

ဘုရား -
အေၾကာင္းအက်ိဳး အေကာင္းအဆိုး ခြဲျခားသိတဲ့ ပညာဉာဏ္နဲ႔ အသက္႐ွင္တာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေပတယ္။

ဘီလူး -
ေလာကမွာ႐ွိတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ျဖတ္ေက်ာ္ရမယ္ဆိုရင္ ဘာ႐ွိဖို ့လိုပါသလဲ။

ဘုရား -
ယုံၾကည္ခ်က္႐ွိဖို ့လိုေပတယ္။

ဘီလူး -
အင္မတန္က်ယ္ေျပာတဲ့ ဘဝပင္လယ္ကို ဘာနဲ ့ျဖတ္ကူးရ ပါမလဲ။

ဘုရား -
ကာမဂုဏ္ အာ႐ုံေတြေပၚမွာ အျမဲစိတ္ညြတ္မေနဘဲ ကုသိုလ္
ေကာင္းမႈေတြကို သတိ ရေနတဲ့ အပၸမာဒတရားနဲ ့ျဖတ္ကူးရ မယ္။ သတိၾကီးစြာထားျပီး ျဖတ္ေက်ာ္ရမယ္။

ဘီလူး -
ဘာနဲ ့ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ရပါမလဲ။

ဘုရား -
ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈ ဝီရိယ ျဖင့္သာ ဒုကၡဆင္းရဲအေပါင္းကို
ေက်ာ္ျဖတ္ရေပမယ္။

ဘီလူး -
လူေတြရဲ႕ စိတ္ကို ျဖဴစင္ေအာင္ ဘာနဲ ့ေဆးေၾကာေပးရပါမလဲ။

ဘုရား -
ပညာနဲ ့သာလွ်င္ စိတ္အညစ္အေၾကးေတြကို ျဖဴ စင္ေအာင္
ေဆးေၾကာေပးႏိုင္တယ္။

ဘီလူး -
စိတ္ကို စင္ၾကယ္ေစတတ္တဲ့ ပညာကို ဘယ္လိုရေအာင္ ယူရပါမလဲ။

ဘုရား -
ပညာကို ရယူလိုတဲ့ စိတ္ဆႏၵ႐ွိရင္ ရႏိုင္ေပတယ္။

ဘီလူး -
ဘဝအေရးမွာ ေလာကီဥစၥာတိုးတက္ဖို ့ဘာလုပ္ရပါမလဲ။

ဘုရား -
လုံ႔လဝီရိယ႐ွိဖို႔ လိုတယ္။ တက္တက္ၾကြၾကြ ၾကိဳးစားရင္ ပစၥည္းဥစၥာတိုးပြါးမွာ ျဖစ္တယ္။

ဘီလူး -
ပစၥည္းဥစၥာ႐ွိေပမဲ့ ေက်ာ္ေစာမႈမဲ့ ၾကတာ႐ွိပါတယ္။ ဘဝ
အေရးမွာ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာဖို ့ဘာလုပ္ရပါမလဲ။

ဘုရား -
မွန္ကန္ရင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာလာမွာ ျဖစ္တယ္။

ဘီလူး -
ေျခြရံမိတ္ေဆြ မ်ားမ်ားရဖို ့ဘာလုပ္ရပါမလဲ။

ဘုရား -
ေပးကမ္းရင္ ေျခြရံမိတ္ေဆြ မ်ားမ်ားရပါလိမ့္မယ္။

ဘီလူး -
ဒီဘဝအတြက္ ဒီမွ်သိရရင္ လုံေလာက္ပါျပီ။ ေနာင္ဘဝအေရး စိတ္ေအးဖို ့အတြက္ အဘယ္တရားေတြကို က်င့္သုံးရပါမလဲ။

ဘုရား -
ေနာင္ဘဝအတြက္ စိတ္ေအးလိုရင္ မွန္ကန္မႈ-သစၥာ၊ ပညာ၊ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ဝီရိယနဲ ့ေပးကမ္းစြန္ ့ၾကဲမႈ စာဂ၊ ဒီတရားေလးပါးတို႔ကို က်င့္သုံးရမွာ ျဖစ္တယ္။

ဘီလူး -
ေက်းဇူးၾကီးမားလွပါတယ္ အ႐ွင္ျမတ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ သြားေလရာရာမွာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာျမတ္သုံးပါးကို ဦးခိုက္႐ွိခိုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းပါဘုရား။

ဘုရား -
ေကာင္းေလစြ ေကာင္းေလစြ။

သာဓု သာဓု သာဓု

က်မ္းကိုး။ ။နႏၵမာလာဘိဝံသ၊ ေဒါက္တာဘဒၵႏၲ။ ဘဝအေရး စိတ္ေအးရေလေအာင္ တရားေတာ္