အရွင္ဘုရားတပည့္ေတာ္မေမးခ်င္တာေလးရိွလုိ႔ပါဘုရား
အရွင္ဘုရားေျဖေပးမယ္ဆိုရင္ တကယ္ကို ဝမ္းသာမိမွာပါဘုရား။
တပည့္ေတာ္မတုိ႔ကအလုပ္ကုိ မနက္အေစာႀကီးသြားညမိုးခ်ဳပ္မွျပန္ေရာက္ပါ
တယ္ဘုရား။
အလုပ္မသြားခင္မွာ ဆြမ္းေတာ္နဲ႔ေသာက္ေတာ္ေရခ်မ္းကိုအျမဲကပ္လွဴပါတယ္။
ညမိုးခ်ဳပ္ျပန္ေရာက္မွပဲစြန့္ရပါတယ္ဘုရား။
အဲ႔ဒီ႔အတြက္တပည့္ေတာ္မစိတ္ထဲမတင္မက်ျဖစ္မိပါတယ္။
ျပန္ေရာက္မွစြန္႔ရတဲ႔အတြက္ကုသိုလ္မရ ငရဲရမွာေႀကာက္ပါတယ္ဘုရား။
မိုးခ်ဳပ္မွစြန့္ေကာင္းလား။မစြန့္ေကာင္းလားသိခ်င္ပါတယ္ဘုရား။
(ပန္းအိမ္ စံ )
.
.

လူေတြမွာ ရွစ္ပါးသီလေဆာက္တည္ထားပါလ်ွင္ ညစာမစားရပါဘူး။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုုရားရွင္ကုုိ ဆြမ္းေတာ္တင္တာေကာင္းပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ၁၂နာရီမေက်ာ္ခင္စြန္႔ပါလုုိ႔ အၾကံျပဳပါတယ္။
ကုုိယ္တုုိင္မစြန္႔နုုိင္ပါလ်ွင္ အိမ္မွာရွိသူတစ္ဦးဦးအား စြန္႔ခုုိင္းေစခ်င္ပါတယ္။
သုုိ႔မဟုုတ္ ရုုံးမသြားခင္ အရုုဏ္ျဖစ္ျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျပီးစီး
လ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆြမ္းေတာ္တင္ျပီး ရုုံးသြားခါနီးစြန္႔နုုိင္ပါတယ္။
ဒကာမ။ ညေနထိေတာ့ မထားေကာင္းပါ။

အရုုဏ္ဆြမ္းကပ္လ်ွင္လည္း အရုုဏ္တက္မွသာ ကပ္ေကာင္းပါ၏။
အရုုဏ္မတက္ဘဲကပ္ပါက ညဆြမ္းလုုိျဖစ္ျပီး အျပစ္ျဖစ္နုုိင္ပါသည္။
အရုုဏ္တက္ခ်ိန္က လစဥ္ေျပာင္းလဲေလ့ရွိသျဖင့္ အနည္းဆုုံး
လစဥ္နံနက္ ၅း၃၀ေလာက္ကပ္မွ သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
၄း၃၀ ၄း၄၀ ၅နာရီစသည္ျဖင့္ အရုုဏ္တက္ခ်ိန္ လစဥ္ေျပာင္းလဲေလ့
ရွိသည္ကုုိ သတိျပဳအပ္၏။

ထုုိေၾကာင့္ မယုုတ္မလြန္ လစဥ္နံနက္(၅း၃၀)နာရီဆုုိပါလ်ွင္ ကပ္မည္ဆုုိပါက
လစဥ္လတုုိင္း အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ပါသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ အကယ္၍ (၄း၃၀)ကုုိ လစဥ္လတုုိင္းကပ္မည္ဆုုိပါက (၅)နာရီ၊ (၅း၁၀)နာရီ စသည့္ျဖင့္ အရုုဏ္တက္သည့္လမ်ားတြင္ ကုုိယ္က (၄း၃၀)လစဥ္လတုုိင္းကပ္မိပါက ညဆြမ္းလုုိျဖစ္ျပီး အျပစ္ျဖစ္နုုိင္ေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
.
အခ်ဳပ္အားျဖင့္

ေန႔ဆြမ္းဆုုိလ်ွင္​
ေန႔လည္၁၂နာရီမထုုိးခင္စြန္႔သင့္ျပီး

အရုုဏ္ဆြမ္းဆုုိပါလ်ွင္
​ေ​ရွ႔လြတ္၊ေနာက္လြတ္(၅း၃၀)နာရီေလာက္ကပ္သင့္ေၾကာင္း

ေျဖၾကားလုုိက္ပါသည္။

သစ္သီးဆြမ္းမ်ားကုုိလည္း ထုုိနည္းအတူမွတ္ပါ။
ေရွးက မသိခဲ့လုုိ႔ မစြန္႔မိတာကုုိ စိတ္ထဲ စြဲလန္းမထားဘဲ
ယခုုသိလုုိက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေနာက္မလုုပ္မိေအာင္သာ ဂရုုစုုိက္ပါ။

သက္ရွည္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာ၍ လုုိရာဆႏၵမ်ား
တစ္လုုံးတစ္ဝတည္းျပည့္ဝပါေစ။

အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုုိလ္