ေလာကႀကီးမွာ ဘုရားပြင့္ဖို႔ရယ္
ကိုယ့္စိတ္မွာ ဘုရားပြင့္ဖို႔ရယ္ ဘယ္ဟာလြယ္သလဲ..

မနက္မိုးလင္းတာနဲ႔
လူက အိပ္ေနရာက မလႈပ္နဲ႔ဦးေတာ့
စိတ္ကေလး ႏိုးလိုက္တာနဲ႔
"နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသဗၺဳဒၶႆ" လို႔
ဘုန္းဘုန္းက အၿမဲရြတ္ေလ့ရွိသလို မိုးလင္းတာနဲ႔ ရြတ္တယ္..

ရွည္လို႔ ၃-ေခါက္ မရြတ္ျဖစ္ဘူးဆိုရင္ ၁-ေခါက္ေတာ့ ရြတ္ပါ..

၁-ေခါက္ရြတ္ဖို႔ေတာင္ ရွည္ေနေသးတယ္ဆိုရင္
"ေသာဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ" လို႔ ရြတ္ပါ..

အဲဒါေတာင္ ရွည္ေနေသးတယ္ဆိုရင္
"ဗုေဒၶါ" လို႔ ရြတ္ပါ..

ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ ဘုရားပြင့္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္..
ႀကိဳးစားပါ..အက်င့္လုပ္ေပးပါ..

ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ