၁။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္၊ ဗိုက္အင့္မႈ မ႐ွိေစျခင္း။
အစာစားၿပီးစ၊ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ခ်ိန္တြင္ ပုတီးမစိတ္သင့္ပါ။

၂။ သန္႔႐ွင္းသန္႔ျပန္႔ရျခင္း။
မိမိကိုယ္ခႏၶာ သန္႔႐ွင္းစင္ၾကယ္ရမည္။ ပုတီးစိပ္သည့္ေနရာ သန္႔႐ွင္းရမည္။

၃။ သင့္ေတာ္မည့္ အခ်ိန္ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္း။
တိတ္ဆိပ္ၿငိမ္သက္သည့္ အခ်ိန္၊ မိမိအား အေႏွာင့္အယွက္ မျပဳႏိုင္သည့္ အခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

၄။ ေနရာယူ မွန္ကန္ျခင္း။
ဘုရားစင္ေ႐ွ႕သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ သစ္တစ္ပင္ရင္း၊ ဝါးတစ္ပင္ေအာက္လည္း စိပ္ႏိုင္သည္။ စိတ္ၿငိမ္ၿပီး သမာဓိရရန္သာ ျဖစ္သည္။

၅။ သရဏဂံု တည္ေဆာက္ျခင္း။
ၾသကာသ ကန္႔ေတာ့ခ်ိဳးျဖင့္ ကန္ေတာ့ပါ။ သီလယူပါ။ သရဏဂံုတည္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ "ငါသည္ ယခုအခ်ိန္၌ သရဏဂံုတည္သူ၊ သီလ႐ွိသူ ျဖစ္ေနၿပီ" ဟု မိမိကိုယ္ကို မ်က္စိမွိတ္၍ စိတ္ျဖင့္ အာ႐ံုျပဳကာ သိဒၶိတင္ပါ။

၆။ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါး ကန္ေတာ့ျခင္း။
သရဏဂံုယူ၊ သီလခံၿပီးေနာက္ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးအား ကန္ေတာ့ရမည္။ ကန္ေတာ့ပံုမွာ -
တပည့္ေတာ္သည္ ဘဝအဆက္ဆက္ သံသရာမွ ယေန႔ထိေအာင္ ႐ွည္လ်ားေသာ ကာလအတြင္း၌ မသိမိုက္မဲ၍ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးကို ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သိလ်က္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မသိ၍လည္းေကာင္း၊ အမွတ္တမဲ့ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အမွတ္ထင္ထင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ခဲ့သည္႐ွိေသာ္၊ ထိုအျပစ္တို႔မွ နားလည္ေက်ေအး ခြင့္လြတ္ေပးပါရန္ မာန္ကိုႏွိမ့္ခ် ႐ွိခိုးေတာင္းပန္ပါ၏။ ကန္ေတာ့ရသည့္ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ ခင္ပြန္းဆယ္ပါးအေပၚ အျပစ္ဟူသမွ် တင္႐ွိခဲ့လွ်င္ ထိုအကုသိုလ္ ကံတို႔မွ ကင္းစင္လြတ္ေျမာက္ ေျပေပ်ာက္ၿပီး ျဖစ္ပါေစသတည္း။
အကုသိုလ္႐ွိလွ်င္ က်င့္စဥ္၌ အတားအဆီး ျဖစ္၍ ကင္းသြားေအာင္ လမ္း႐ွင္းျခင္းျဖစ္ေလသည္။

၇။ ေမတၱာပို႔ျခင္း။
ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါး ကန္ေတာ့ၿပီးေနာက္ ေမတၱာပို႔ရ၏။ ေ႐ွးဦးစြာ စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္ေအာင္ ေဆာက္တည္ပါ။ ေမတၱာပို႔လိုသူအေပၚ တစ္ဦးတည္းေသာ သားအေပၚ ထား႐ွိသည့္ မိခင္၏စိတ္မ်ိဳး ေမြးျမဴရမည္ဟု ေမတၱာသုတ္၌ဆို၏။ ဤကဲ့သို႔ စိတ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ထားၿပီး စိတ္ကို ၫြတ္၍
" (၁) မိမိကိုယ္သည္ ေဘးရန္ကင္းပါေစ။ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ကင္းပါေစ။ ဆင္းရဲဒုကၡကင္းပါေစ။ ခ်မ္းသာသုခ ႐ွိပါေစ။
(၂) (ေမတၱာပို႔လိုသူ) သည္ ေဘးရန္ကင္းပါေစ။ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ကင္းပါေစ။ ဆင္းရဲဒုကၡကင္းပါေစ။ ခ်မ္းသာသုခ ႐ွိပါေစ။
(၃) အနႏၲစၾကာဝဠာ အနႏၲသတၱဝါေတြ ေဘးရန္ေၾကာင့္ၾက ဆင္းရဲကင္း၍ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။"

၈။ ဘုရားပင့္ျခင္း။
ေမတၱာပို႔ၿပီးေနာက္ မိမိ၏ဦးေခါင္းထက္သို႔ ျမတ္စြာဘုရားအား ပင့္ယူရမည္။ ပင့္ယူပံုမွာ
သိရသၼႎ ေမ ဗုဒၶေသေ႒ာ၊ သာရိပုေတၱာစ ဒကၡိေဏ၊
ဝါမအံေသ ေမာဂၢလႅာေနာ၊ ပုရေတာ ပိဋကတၱယံ။
ပစၧိေမ မမ အာနေႏၵာ၊ စတုဒိသာ ခိဏသဝါ၊ယရ
သမႏၲာ ေလာကပါလာစ၊ ဣႏၵာေဒဝါ သျဗဟၼကာ။
ဧေတတံ အာႏုဘာေဝန၊ ဟိတြာ သဗၺေရာဂါ ဥပဒၵဝါ၊
အေနက အႏၲရာယာပိ၊ ဝိနႆႏၲဳ အေသသေတာ။
"လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ အစစ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ ဆရာမတင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သိျမင္ေတာ္မူေသာ၊ ဣႆရိသ ဓမၼယႆ သီရိကာမ ပယ႒ဟု ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ဆူ ေဘာ္ၾကဴေငြႏွစ္ ဇမၺဴရာဇ္နီဖလံ မင္းစံေရာင္ညီး ေ႐ႊေတာင္ႀကီးအလား ထင္႐ွားေတာ္မူေသာ ႐ွင္ပင္ထြဋ္ထား ျမတ္ဘုရားသည္ တပည့္ေတာ္၏ ဦးေခါင္းထက္၌ မယိမ္းမယိုင္ ေက်ာက္စာတိုင္ကဲ့သို႔ ႂကြေရာက္တည္ေနေတာ္မူပါ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေနတႏံႈးကဲ့သို႔ ေ႐ႊဘုန္းေတာ္သခင္ အ႐ွင္ျမတ္ႀကီးဘုရား။"

၉။ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို လွဴဒါန္းျခင္း။
"႐ုပ္ႏွင့္နာမ္သာ ထိုႏွစ္ျဖာကို သကၠာရစြဲ အထင္လြဲ၍ ငါဘဲသမုတ္ အကၽြႏ္ု၏ ခႏၶာငါးပါး အေပါင္းအစုမွ်သာျဖစ္ေသာ ဤခႏၶာကိုယ္ကို ျမတ္စြာဘုရားအား လွဴဒါန္းပါ၏။" (သံုးႀကိမ္ဆို၍ လႉပါ။)

၁ဝ။ ပုတီးစိပ္ရန္ ကမၼ႒ာန္းေတာင္းျခင္း။
ဘေႏၲ- ျမတ္စြာဘုရား၊ အဟံ- တပည့္ေတာ္သည္၊ သံသာရ ဝ႗ဒုကၡေတာ- သံသရာတည္းဟူေသာ ဝဋ္ဆင္းရဲအေပါင္းမွ၊ ေမာစန႒ာယ- လြတ္ေျမာက္ပါရျခင္း အက်ိဳးငွာ၊ အႏုႆတိ- ဗုဒၶါႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္းကို၊ ယာစာမိ- ေတာင္းပန္ပါ၏။ အ႐ွင္ဘုရားသည္ တပည့္ေတာ္အား၊ အစဥ္သနားျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထိုအႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္းကို ခြင့္ျပဳေပးသနားေတာ္မူပါ ဘုရား။

၁၁။ အဓိ႒ာန္ျပဳျခင္း။
အကၽြႏ္ုပ္သည္ ယခုပုတီးစိပ္ေသာအခါ တထိုင္တည္းႏွင့္ ပုတီးပတ္ကို ေကာင္းစြာၿပီးေျမာက္ေအာင္ စိပ္ပါမည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ႏွင့္မွ် အထိုင္ပ်က္ျခင္း၊ ပုတီးပတ္ ဖ်က္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။ အကၽြႏ္ုပ္၏ သစၥာအဓိ႒ာန္ကို သိၾကားေဒဝါ နတ္မ်ားစြာတို႔ သိၾကားသည္ ျဖစ္ေစေသာ္ဝ္။ (အဓိ႒ာန္ဖက္လ်င္ ဝီရိယပါ အစြမ္းထက္လာ၏။)

၁၂။ စနစ္တက် ထိုင္ျခင္း။
တင္ပ်ဥ္ေခြထိုင္ျခင္း၊ ေက်ာဇက္ေခါင္း ခႏၶာကိုယ္အထက္ပိုင္းကို မတ္မတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၃။ ဂုဏ္ေတာ္ ႏွင့္ တရားဓမၼမ်ား။
မိမိပြားလိုေသာ ဓမၼအစုစုကို ႀကိဳတင္ေလ့လာၿပီး ကမၼ႒ာန္းေတာင္းစဥ္၊ အဓိ႒ာန္ျပဳစဥ္ကတည္းက ရည္႐ြယ္ထားရသည္။

၁၄။ ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား။
အာ႐ံုမိရန္ သမာဓိရရန္ ႀကိဳးစားပါ။ ဂုဏ္ေတာ္စိပ္လ်င္ မိမိစိပ္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္၏ အနက္ကို စူးစူးစိုက္စိုက္ စိတ္ဝင္စားပါ။ ေလးေလးနက္နက္ ႐ယံုယံုၾကည္ၾကည္ စိပ္ပါ။

၁၅။ ေ႐ွာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား။
ဘာတစ္ခုမွ် ေမွ်ာ္လင့္မထားရပါ။ ပုတီးစိပ္သည့္ အာ႐ံုသန္႔သန္႔သာ တည္ေစရမည္။ ဝိတက္ (စိတ္ကူး) အဝင္မခံပါႏွင့္။ ဝင္လာလ်င္ စိတ္ကို ဘုရားသို႔ အာ႐ံုေျပာင္းပါ။ စနစ္တက် ႀကိဳးစားလ်င္ တေန႔တျခားထူးျခားလာပါမည္။

၁၆။ ျပန္လည္ဆင္ျခင္ျခင္း။
ငါစိတ္ည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ပုတီးစိပ္ခဲ့ၿပီ။ ဤအတြင္း ငါ၏စိတ္သည္ ႏွစ္သက္ခဲ့ၿပီ။ ခ်မ္းသာခဲ့ၿပီ။ ထူးျမတ္ေသာ ဘာဝနာ ကုသိုလ္ရၿပီ။ ငါ၏အဓိ႒ာန္ ေအာင္ခဲ့ၿပီ။ ဝိတက္မ်ားလာလ်င္လည္း ေနာင္အခါ ဝိတက္မ႐ွိဘဲ စိတ္အင္အား ပို၍ႀကီးေအာင္ ငါႀကိဳးစားမည္။ ဟု ဆင္ျခင္ပါ။

၁၇။ အမွ်အတန္းေပးေဝျခင္း။
ကၽြႏ္ုပ္၏ ယခုဘာဝနာ ပုတီးစိပ္ရေသာ ကုသိုလ္သည္ အာသေဝါတရား ေလးပါးတို႔၏ ကင္းရာကုန္ရာကို ႐ြက္ေဆာင္ႏိုင္သည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ယခုဘာဝနာ ပုတီးစိပ္ရေသာ ကုသိုလ္သည္ နိဗၺာန္၏ အေၾကာင္း အေထာက္အပံ့သည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ယခုျပဳေသာ ပုတီးစိပ္ျခင္း၏ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို (ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔အား) အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ရပါေစရန္ အမွ်ေပးေဝပါ၏။ အားလံုး အမွ် အမွ် အမွ် ရၾကပါေစသတည္း။ သာဓုသာဓုသာဓု။