ကုရုတုိင္း ဟတၳိနီျမိဳ႕သုိ႔ ဥပုသ္ျပဳအံ့ေသာငွာ ထုိထုိျမိဳ႕ရြာတုိ႔မွ သံဃာေတာ္တုိ႔ ၾကြလာၾကေသာ္၊ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားတုိ႔သည္ သံဃာေတာ္တုိ႔အား ႏွမ္း၊ ဆန္စသည္တုိ႕ကုိလည္းေကာင္း၊ ေထာပတ္၊ ဆီဦး၊ ပ်ားရည္ စသည္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ စုေပါင္း၍ အလွဴျပဳၾကကုန္၏။ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားတုိ႕က သံဃာ့ဒါနကုိ ျပဳသည္ကုိ “ေသရိဏီ” မည္ေသာ ျပည့္တန္ဆာမသည္ ဝန္တုိစိတ္ ျဖစ္ပြားေလ၏။ အလွဴ၏ အဖုိ႔ဘာဂကုိ သာဓုေခၚရန္ ထုိျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားတုိ႔က ဖိတ္ၾကားေသာ္ ထုိျပည့္တန္ဆာမက “ဦးျပည္း ကတုံးရဟန္းတုိ႔အား ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိးရွိအံ့နည္း” ဟု ဖိတ္ၾကားလာသူတုိ႔ကုိ ေျပာဆုိလြတ္၏။ အလွဴ႕ရွင္ ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားတုိ႔သည္ ထုိျပည့္တန္ဆာမ၏ စကားကုိ ၾကားရ၍ မ်ားစြာ ထိတ္လန္႔သံေဝဂ ရၾကေလ၏။

ထုိျပည့္တန္ဆာမသည္ မၾကာမီကြယ္လြန္ေသာ္ ကုရုတုိင္း၏ အစြန္က်ေသာ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခု၏ က်ဳံးအျပင္၌ အဝတ္မစည္း အရုိးအေရမ်ွသာရွိ၍ ေျခာက္ကပ္ေသာ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အဆင္းရွိသည့္ ျပိတၱာမ ျဖစ္သြားေလ၏။ တစ္ေန႕မွာ ဟတၳိနီျမိဳ႕သား ကုန္သည္တစ္ဦးသည္ ထုိျမိဳ႕သုိ႔ ကုန္ေရာင္းဝယ္ရန္ ေရာက္သြား၏။ ထုိျမိဳ႕သားသည္ နံနက္မုိးေသာက္ခ်ိန္၌ က်ဳံးအျပင္သုိ႔ လမ္းေလ်ွာက္သြား၏။ ထုိျပိတၱာမသည္ ထုိကုန္သည္ကုိသိ၍ ကုိယ္ထင္ျပ၏။ ထုိကုန္သည္ကေမးသည္ရွိေသာ္ ထုိျပိတၱာမက “က်ြန္မသည္ လူ႕ဘဝက ဟတၳိနီျမိဳ႕၌ ေနခဲ့စဥ္က မေကာင္းမႈကုိ ျပဳမိခဲ့၍ ယခုျပိတၱာမျဖစ္ေနရပါ၏။ ျမိဳ႔သူျမိဳ႕သားတုိ႔႕ သံဃာ့ဒါနအလွဴျပဳရာတြင္ က်ြန္မသည္ ဝန္တုိစိတ္ပြားျပီး ထုိသံဃာ့ဒါနကုိ ဆန္႔က်င္ကာ ရႈံ႕ခ်စကား ေျပာၾကားမိခဲ့သျဖင့္ ယခုအခါေရကုိေတြ႕လ်က္ ေရမေသာက္ရ၊ အရိပ္ကုိေတြ႕လ်က္ ေနပူထဲ၌ ေနရကာ၊ ဆင္းရဲၾကီးစြာကုိ ခံစားေနရပါ၏။” ဟု သူ႔ဘဝအေၾကာင္းကုိ ျပန္ေျပာျပေလ၏။

ျပိတၱာမက ကုန္သည္အား အရွင္ ဟတၳိနီျမိဳ႕ရွိ က်ြန္မ၏ မိခင္အား က်ြန္မဒုကၡေရာက္ေနပုံကုိ ေျပာျပေပးပါ။ လူ႔ဘဝ၌ က်ြန္မရွိခဲ့စဥ္က အိမ္၏အိပ္ယာကုတင္ ေအာက္တည့္တည့္တြင္ ေငြေလးသိန္းကုိ က်ြန္မျမွဳပ္ထား ခဲ့ပါ၏။ ထုိေငြတုိ႔ကုိ က်ြန္မေသခါနီးတြင္ မိခင္အား မေျပာမိခဲ့ပါ။ ထုိေငြကုိ ေဖာ္ထုတ္ယူ၍ တစ္ဝက္ကုိ သုံးစြဲျပီး၊ က်န္တစ္ဝက္ကုိ က်ြန္မအား ရည္စူး၍ ကုသုိလ္ျပဳျပီး အမ်ွေဝေပးရန္ မိခင္အား ေျပာၾကားေပးဟု ေျပာဆုိ အကူအညီေတာင္းခံပါတယ္။
ထုိအခါ ကုန္သည္က ေဆာင္ရြတ္ေပးပါမည္ဟု ကတိျပဳ၍ ထုိျမိဳ႕၌ ျပဳဖြယ္ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြတ္ျပီးေနာက္ ဟတၳိနီျမိဳ႕သုိ႔ ျပန္ေရာက္လ်ွင္ ထုိျပိတၱာမ၏ မိခင္အား ထုိအေၾကာင္းအရာ အလုံးစုံကုိ ေျပာျပေလ၏။ ထုိျပိတၱာမ၏ မိခင္သည္ ထုိဥစၥာတုိ႔ကုိ ေဖာ္ယူျပီး သမီးျဖစ္သူ ျပိတၱာမကုိရည္စူး၍ သံဃာေတာ္တုိ႔အား အလွဴေပး၍ ကုသုိလ္၏ အဖုိ႕ဘာဂကုိ အမ်ွေပးေဝေလ၏။ ထုိျပိတၱာမသည္ မိခင္ေပးလွဴသည့္ အလွဴ၏ အဖုိ႔ဘာဂကုိ အမ်ွရ၍ ခ်မ္းသာေသာ နတ္စည္းစိမ္ကုိ ခံစားရေလ၏။ ထုိေနာက္သူမသည္ မိမိခံစားရသည့္ နတ္စည္းစိမ္ကုိ မိခင္ထံ လာေရာက္၍ ကုိယ္ထင္ရွားျပေလ၏။ မိခင္သည္ ထုိအေၾကာင္းကုိ ရဟန္းေတာ္တုိ႔အား ေလ်ွာက္ထား၍ ထုိရဟန္းေတာ္တုိ႔က တဖန္ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ထုိအေၾကာင္းကုိ ေလ်ွာက္ထားၾကေလ၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ထုိျပိတၱာမအေၾကာင္း အလုံးစုံကုိ တရားနာ ပရိတ္သတ္တုိ႔အား ျပန္လည္ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။ (ေသရိဏီေပတီ ဝတၳဳ)
လူျဖစ္ရက်ဳိးနပ္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျုပဳပါသည္။

ေဒါက္တာအရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္)