ေရစက္မခ်ဘဲ လႉျခင္းကုိ ဒါန ။
ေရစက္ခ်၍ လႉျခင္းကုိ ပတၱိဒါန လုိ႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေရစက္ မခ်ဘဲ လႉမယ္ ဆုိရင္ ဒါန အက်ဳိး တစ္မ်ဳိးပဲ ရပါမယ္။

ေရစက္ခ်၍ လႉမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒါန အက်ဳိးေရာ ပတၱိဒါန အက်ဳိးေရာ ႏွစ္မ်ဳိးလုံး ရႏုိင္မွာပါ။ အခ်ဳိ႕ လူေတြ က ပတၱိဒါန အေၾကာင္း သိပ္မသိၾကဘူး။

ပတၱိဒါန နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဘိဓမၼတၳ ဝိဘာဝိနီဋီကာ မွာ....
"အတၱေနာ သႏၲာေန နိဗၺတၱႆ ပုညႆ ပေရဟိ သာဓာရဏဘာဝံ ပစၥာသီသနေစတနာ ပတၱိဒါနံ နာမ"။
(မိမိ ၏ သႏၲာန္ မွာ ျဖစ္တဲ့ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ကုိ သူတပါးတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္း အျဖစ္ ကုိ ေတာင့့္ တေၾကာင္းေစတနာ သည္ ပတၱိဒါန မည္၏) လုိ႔ ဆုိထားတယ္ ႐ွိတယ္ေပါ့။

ပတၱိ+ဒါန ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ
ပတၱိ ဆုိတာက မိမိ ထံပါးသုိ႔ ကုသုိလ္ေရာက္လာတာ ကုိ ပတၱိ လုိ႔ေခၚတယ္။

ဒါန ဆုိတာ က သိၾကၿပီးတဲ့ အတုိင္း ေပးလႉျခင္းေပါ့။
အဲဒါေၾကာင့္ မိမိထံ ေရာက္လာတဲ့ ကုသုိလ္ ကုိ သူတပါးထံ အမွ်ေပးေဝျခင္း ကုိ ပတၱိဒါန လုိ႔ေခၚတယ္။
တစ္စုံ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပစၥည္း ဝတၳဳကုိ လႉတဲ့ အတြက္ ေရာက္လာတဲ့ ဒါနေစတနာ ကုိ ပတၱိ လုိ႔ေခၚတယ္။

မိမိထံေရာက္လာတဲ့ ဒါနေစတနာ ကုိ အမွ် အမွ် အမွ် လုိ႔ေပးေဝလုိက္တဲ့ အခါ အဲဒီေပးေဝေၾကာင္းေစတနာ ကုိ ပတၱိဒါန လုိ႔ေခၚရတယ္။

ကုိယ္ ရထားတဲ့ ကုသုိလ္ ကုိ အျခားသူေတြ ကုိ ေပးလုိက္ လွ်င္ ကုိယ့္မွာ ကုသုိလ္ ကုန္သြားမွာ လားလုိ႔ တစ္ ခ်ဳိ႕လူေတြ အေတြး မွားတတ္ၾကတယ္။

မီးတုိင္ တစ္တုိင္ ထြန္းထား တာကုိ အျခား မီးတုိင္ေတြ မီး လာ ကူးၾကတဲ့ အခါ မူလျဖစ္ တဲ့မီးေရာင္ ရဲ႕ အလင္း ဟာ ေလ်ာ့မသြားတဲ့ အျပင္ အလင္းေရာင္ကုိ ပုိၿပီးအားေကာင္းေစ သလုိပါပဲ ။

မူလ ကုသုိလ္႐ွင္ မွာ ကုသုိလ္ေတြ မကုန္တဲ့ အျပင္ ပတၱိဒါန ကုသုိလ္ အက်ဳိး ကုိပင္ ထပ္ၿပီး ရေသးတဲ့ အတြက္ ေရစက္မခ် ဘဲလႉ လွ်င္ ဒါန အက်ဳိး သက္သက္ပဲရတယ္။ ေရစက္ ခ်ၿပီးလႉလွ်င္ေတာ့ ဒါန အက်ဳိးေရာ ပတၱိဒါန အက်ဳိးေရာ ရတယ္ လုိ႔ မွတ္သား သင့္ပါတယ္။

အ႐ွင္ဣႏၵက (ဓမၼာစရိယတကၠသုိလ္)