အင္း၀ေခတ္ ဓမၼစာဆိုေတာ္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေတာင္ဖီလာ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ေမြးဇာတိက
စလင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ျပည္ၿမိဳ႕မွာ စာေပသင္ၾကားတတ္ေျမာက္လို႔ ျပည္ပဥၨင္းေက်ာ္အျဖစ္ ထင္ရွားပါ
တယ္။ ဆရာေတာ္မွာ= (၁) ။ သူငယ္ဘ၀တြင္လည္း ေက်ာ္။
(၂) ။ သာမေဏဘ၀တြင္လည္း ေက်ာ္။
(၃) ။ ပဥၨင္းဘ၀တြင္လည္း ေက်ာ္။
(၄) ။ မေထရ္ဘ၀တြင္လည္း ေက်ာ္။ ဤကဲသို႔ ေက်ာ္ေစာျခင္း ေလးပါး
ႏွင့္ ျပည့္စံုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆရာေတာ္ရဲ႕ ပညာပါရမီေၾကာင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပင့္ေဆာင္ ကိုးကြယ္ျခင္း ခံရၿပီး
အေနာက္ဖက္လြန္မင္းႏွင့္ သာလြန္မင္းတို႔ လက္ထက္မွာ ထင္ရွားခဲ့ပါတယ္။ ၁-ဆူ၊ လူ ၁-ေယာက္
လို႔ ေျပာစမွတ္ျပဳေလာက္ေအာင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။
ဘြဲ႕အမည္ရင္းက မုနိႏၵေဃာသ ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး ေတာင္ဖီလာမွာ သီတင္းသံုးေသာေၾကာင့္ ေတာင္ဖီလာ ဆရာေတာ္အျဖစ္ လူသိမ်ားၾကပါတယ္။ ၀ိနည္းငါးက်မ္းႏွင့္
အဘိဓမၼာေလးက်မ္းကို နိႆယျပန္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဆရာေတာ္ ေရးသားျပဳစုထားတဲ့
၀ိနယာလကၤာရဋီကာက်မ္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေတာ္အတြက္ အလြန္ေက်းဇူးမ်ားတဲ့ က်မ္း
တစ္ဆူျဖစ္ပါတယ္။
တရားခ်စ္ခင္ ဓမၼမိတ္ေဆြတို႔ကလည္း ပ်ိဳ႕၊ ကဗ်ာ၊ ၀တၳဳ၊ ေမတၱာစာ၊ ဆံုးမစာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
ေရးသားခဲ့ေသာ ေတာင္ဖီလာ ဆရာေတာ္အား ေလးစားကာ မိမိကိုယ္မိမိ ေကာင္းသထက္ေကာင္း
ျမင့္ျမတ္သထက္ ျမင့္ျမတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။
{ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ သင္တန္းနည္းျပဆရာေတာ္ ဦးပညာသာမိ(မာဂဓီ-
သာစည္) ၏ အခါေတာ္ေန႔မ်ား မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။ }