အခါတပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေ၀သာလီျပည္ မဟာ၀ုန္ေတာရွိ ေက်ာင္းႀကီး၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူေနစဥ္ သီဟစစ္သူႀကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ အရွင္ဘုရား အလွဴဒါနျပဳရျခင္း၏အက်ိဳးကို ကိုယ္တိုင္သိျမင္ႏိုင္ပါသေလာ-ဟု ေမးေလွ်ာက္၏။

ျမတ္စြာဘုရားက သီဟ-သိျမင္ႏိုင္၏-ဟု မိန္႔ေတာ္မူကာ
သီဟ ေပးလွဴတတ္ေသာ အလွဴရွင္ကို
၁။ လူမ်ားစြာတို႔ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးၾက၏။
၂။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္၏။
၃။ အလွဴရွင္၏ ေကာင္းေသာ ေက်ာ္ေစာသံသည္ ပ်ံ႔ႏွံ႔၍ တက္၏။
၄။ မင္းပရိသတ္သို႔ ျဖစ္ေစ၊ ပုဏၰားပရိသတ္သို႔ ျဖစ္ေစ၊ သူၾကြယ္ပရိသတ္သို႔ ျဖစ္ေစ၊ ရဟန္းပရိသတ္သို႔ ျဖစ္ေစ ပရိသတ္တမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့မူ ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔ မ်က္ႏွာရႊင္ပ်စြာ ခ်ဥ္းကပ္ရ၏။
၅။ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီး၍ ေသျပီးသည့္ေနာက္တမလြန္ဘ၀၌ ေကာင္းေသာသူမ်ားလားရာ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ေရာက္ရ၏ ဟူ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

သီဟစစ္သူႀကီးသည္ အရွင္ဘုရား ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေပးလွဴတတ္သည့္ အလွဴရွင္ပါတည္း။
အရွင္ဘုရား ေဟာေတာ္မူသည့္ ကိုယ္တိုင္သိျမင္ရေသာ အလွဴ၏ အက်ိဳး ၅-မ်ိဳးအနက္ ၄-မ်ိဳးကို ကိုယ္တိုင္ခံစား သိရွိရပါ၏။
က်န္တမ်ိဳးျဖစ္သည့္ အလွဴရွင္သည္ ခႏၶာကုိယ္ ပ်က္စီး၍ ေသျပီးသည္မွ ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္ ေလာကသို႔ ေရာက္ရ၏။ ဟူေသာ အက်ိဳးတရားကိုမူ အကၽြႏ္ုပ္ မသိရပါ။
ဤအက်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ယံုၾကည္မႈရွိသျဖင့္ လက္ခံပါ၏-ဟူ၍ ေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက ဤအက်ိဳးသည္ အမွန္ျဖစ္၏။ ေပးလွဴတတ္ေသာ အလွဴရွင္သည္ ေသျပီးသည့္ေနာက္၌ ေကာင္းေသာလားရာ နတ္ျပည္သို႔ ဧကန္ပင္ ေရာက္ရွိရ၏-ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

( အဂၤုတၱိဳရ္ သုမန၀ဂ္၊ သီဟေသနာပတိသုတ္ )