ဒါန ဆိုတာ ေပးသူအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းတာထက္ ယူသူ အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းတယ္ ဆိုတာကို
စံထားျပီး ျမတ္စြာဘုရားက အေျဖထုတ္ ထားပါတယ္။

အလွဴ တကာ ့ အလွဴ ထဲမွာ တရားအလွဴ ဟာ အျမတ္ဆံုးဆိုတာကို ဗုဒၶ ဘာသာ ၀င္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား
သိထားျပီးသားပါ။

ဓမၼ ဒါန က ဘာေၾကာင့္ ျမတ္ သလဲ???????

ဥပမာ= =ရွင္ အႆဇိ က ရွင္သာရိပုတၱရာကို သကၤန္း တစ္စံု လွ ူလိုက္မယ္ ဆိုရင္ သကၤန္း မေဟာင္းခင္
မစုတ္ခင္ ၀တ္ ရမွာပါ။ ဆြမ္းလွဴ လိုက္မယ္ဆိုရင္တစ္ရက္စာ ရမွာပါ။ဆြမ္း အက်ိဳးျပဳမႈကလည္း ဒီေလာက္ပဲ
သကၤန္း အက်ိဳး ျပဳမႈကလည္း ဒီ ေလာက္ပဲ အေဆာက္အဦးလွဴ မယ္ ဆိုလည္း အေဆာက္အဦး အက်ိဳးျပဳ
မွ ူ က ဒီေလာက္ပဲ။

ဓမၼ ဒါန ေၾကာင္ ့ ဓမၼ ကိုရသြားတဲ့အခါ အက်ိဳးျပဳတာ သံသရာက လြတ္သြားတယ္။
အသိညာဏ္ေတြ ရသြားတယ္။နိဗၺာန္ ထိေအာင္ေရာက္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓမၼ ဒါန က အျမတ္ ဆံုး လို ့
ဒီ လိုဆိုတာပါ။

အဲ့ ဒီေတာ့ လွဴ တဲ့သူနဲ့ ယူတဲ့သူ ။ ေပးသူ နဲ႔ရသူ အဲ့ဒီ ႏွစ္မ်ိဳး ထဲမွာ ရသူမွာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း သြားတယ္။

ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးကိုေက်ာင္းေဆာက္ျပီးလွ ူမယ္။ဒီဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းေပၚမွာခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနရမယ္။
ေက်ာင္းရတာကို အေၾကာင္းျပဳျပီး တိုက္ရိုက္ နိဗၺာန္ မရနို္င္ဘူး။ အဲ့ဒီ ဘုန္းၾကီး ကိုတရားျပလို ့
ဓမၼ ဒါနအလွဴ လွဴ လိုက္လို ့ အဲ့ဒီ ဘုန္းၾကီးတရားသိသြားလို ့ရွိရင္ သံသရာ၀ဋ္ က လြတ္တယ္ ဆိုတာ
ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါန အလွဴ က အျမတ္ဆံုးလို ့ ေျပာတာ။

ရွင္ အႆဇိ က ေပးလွဴ လိုက္တဲ့ တရားအလွဴ ကို ရွင္သာရိပုတၱရာက ယူတတ္လို ့ ေသာတာပန္ တည္
ျပီးေတာ့ အသေ၀ါကုန္ခမ္း ရဟႏၱာ ျဖစ္ျပီး အင္မတန္တန္ဖိုးရွိတဲ့ လက္ယာေတာ္ ရံအဂၢသာ၀က
ျဖစ္သြားတာပါ။

လွ ူ လိုက္တဲ့အလွဴ က ယူတဲ့ သူအတြက္ ပိုျပီး အက်ိဳးရွိတယ္ လို ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးက
ဒီလိုဆိုထားတာျဖစ္ပါတယ္။

အဂၢမဟာ ပ႑ိတ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ(Ph.D)