အစဥ္မေျပမႈေတြ မ် ားလာလို႔ ဘုရားရွင္မ်က္နွာေတာ္ကို စူးစူးစိုက္စိုက္နဲ႔ ဖူးျမင္လိုက္တယ္ဆိုရင္ပဲ

ဗုဒၶ ကခ်စ္သားအားမငယ္နဲ႔တဲ႔ ငါဘုရားရွင္လည္း
အဆဲခံရတာပဲ
အစြပ္စြဲခံရတာပဲ
လုပ္ႀကံခံရတာပဲ

စားစရာအတြက္ အခက္ခဲဖစ္လို႔
တစ္ဝါလံုးကိုဂ်ံဆြမ္းပဲ ပီးခဲ႔တာပဲ

ဝတ္စရာအတြက္အခက္ခဲဖစ္လို႔
အေလာင္းက ဝတ္ရုံကိုခြါပီး ဝတ္ခဲ႔ရတာပဲ

ေနစရာအတြက္ အခက္ခဲဖစ္လို႔
သစ္ပင္ေအာက္မွာပဲ ေနခဲ႔ရတာပဲ

အနာေရာဂါ နွိပ္စက္လို႔
ငါဘုရားရွင္လဲ ခံစားခဲ႔ရတာပဲ

အျခံရံ မရွိလို႔ ပါဂိေလယ် ေတာထဲမွာ
ဆင္ႀကီးက ျပဳစု လုပ္ေက်ြးရတယ္

ခ်စ္သား

ဒါေတြကေလာကဓံေတြပါတဲ႔
ဘယ္သူမွမလြတ္ပါဘူးတဲ႔

ဘယ္လိုဘဝမ်ိဳးေရာက္ေရာက္
ကုသိုလ္ျပဳဖို႔ တရားရွာဖို႔မေမ့ပါနဲ႔တဲ႔

အေကာင္းအဆိုး ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ
အေျခြအရံေပါတာ အေျခြအရံရွားတာ
ခ်ီးမႊမ္းတာ ကဲ႔ရဲ႕တာ

အဲ႔ဒီရွစ္မ် ိဳးဟာဘယ္မွာနဲ႔မွမကင္းသလို
ခဏေလးပါပဲ ခ်စ္သားတဲ႔

လူဖစ္တုန္း သာသနာႀကံဳတုန္း
သံသရာက လြတ္ေျမာက္ေအာင္ စဥ္းစားပါတဲ႔

ခ်စ္သား ဒုကၡ ဘယ္ေလာက္ႀကီးလို႔လည္းတဲ႔
ခ်စ္သမီး ပငဋစာရီေလာက္ ဆိုးေနလို႔လားတဲ႔
အားမငယ္ပါနဲ႔ ခ်စ္သားတဲ႔

ေႀသာ္
တရားေတာ္ကခံစားမႈအားလံုးကို အနုိင္ယူနုိင္
တဲ႔သတိၱ ရွိပါလားဆိုပီး က်ေနတဲ႔ စိတ္ဓာတ္ေတြ
ျပန္တက္လာပါေတာ့သည္ ။

ခ်စ္ေသာ ရာဟုလာ