ဘ၀ကို ခ်မ္းသာေအာင္ေနနည္း လိုရင္းကိုသာ ရွင္းရွင္းေျပာပါ့မယ္။

လူေလာကမွာ ေမတၱာေလာက္ေကာင္းေသာအရာ ဘာမွမရွိဘူး။

ေမတၱာစိတ္ထားျပီး ေနျခင္းသည္ ခ်မ္းသာေအာင္ ေနနည္းျဖစ္တယ္။

သူတစ္ဘက္သား ခ်မ္းသာၾကေစရန္ ေမတၱာျဖန္႔ပြား၍ေနခဲ့လွ်င္ သူတစ္ဘက္သား ခ်မ္းသာမႈ မရွိေသးခင္ ေမတၱာျဖန္႔ေပးသူ မိမိက ဦးစြာခ်မ္းသာျခင္း သုခ ရေနျပီးျဖစ္တယ္။

မိမိကိုယ္တုိင္ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ခံစားေနသလို၊ အျခားသူမ်ားအား ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ခ်မ္းသာၾကေစရန္ ေမတၱာျဖန္႔ေ၀လို႔ မိမိမွာ ေလ်ာ့မသြားပါဘူး။

မိမိသႏၱာန္မွာ ခ်မ္းသာျမဲ ပံုမွန္ရွိျပီး သကာလ သူတစ္ပါးတို႔လဲ ခ်မ္းသာမႈ ရၾကတယ္။

ေမတၱာပံုလႊတ္ေပးတဲ့အခါ ကိုယ္ခႏၶာကို မရည္မွန္းရပါဘူး၊ စိတ္ႏွလံုးကိုသာ ရည္မွန္းရမယ္၊ ဒါလိုရင္းျဖစ္တယ္လို႔မွတ္။

ဘ၀ကို ခ်မ္းသာေအာင္ေနနည္း လိုရင္းကိုသာ ရွင္းရွင္းေျပာပါ့မယ္။

မိမိ၏ စိတ္ကို ရွင္းရွင္းထားေနပါ။

စိတ္ရွင္းေနလွ်င္ ခ်မ္းသာပါတယ္။

မိမိစိတ္အာရံုထဲမွာ ရူပ္ေထြးေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ၀င္ေရာက္မလာေစႏွင့္ ၊ လက္ခံမထားႏွင့္။

စိတ္ရွင္းရွင္းထားလို႔ ေနသားက်လာျပီဆိုလွ်င္ ႐ူပ္ေထြးေစတဲ့ သူတစ္ပါး အေၾကာင္းအရာေရာ၊ ပတ္၀န္းက်င္ အေၾကာင္းအရာေရာ စိတ္၀င္စားျခင္းမရွိပါ။

သန္႔ရွင္းစြာ ထားေလ့ရွိတဲ့ အိမ္၀င္းတလင္းျပင္ေပၚမွာ သူတစ္ပါးက အမႈိက္သရိုက္လာပစ္ထားလွ်င္ လက္ခံထားခ်င္စိတ္ မရွိသလို၊ မိမိ၏ စိတ္အာရံုထဲမွာ သူတစ္ပါးက စိတ္႐ူပ္စရာ အေၾကာင္းအရာေတြ လာေျပာသြားေသာ္လည္း ကိုယ္က လက္ခံသိမ္းပိုက္ျခင္း မရွိလွ်င္ ရူပ္က်န္ရစ္မည္ မဟုတ္ပါ။

အ႐ူပ္မခံပါႏွင့္ ။

“ငါႏွင့္ မဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြပဲ” လို႔ နားရွင္းစြာ ထားျပီးတဲ့အတိုင္း စိတ္အာရံုထဲက ဖယ္ထုတ္ပစ္လိုက္မွာ ေသခ်ာတယ္။

အဲသလို စိတ္ကို ရွင္းရွင္းထား ေနနည္းအရ မိမိ၏ စိတ္အာရံုထဲ ေမတၱာ ျဖန္႔ပြားျခင္း အလုပ္ကို ပံုမွန္ ျဖစ္ေနေစရမယ္၊
ေမတၱာတရား အခ်ိန္ျပည့္ ျဖန္႔ပြားေနခ်င္ေအာင္ စိတ္၀င္စားေနျပီဆိုလွ်င္ ဘ၀ခ်မ္းသာေအာင္ ေနနည္း အေျခခံ မူမွန္ျပီလို႔ မွတ္ပါ။

မူမွန္ျပီဆိုရင္ အေျခခံကို ခိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားဖို႔သာ လိုေတာ့တယ္။

ကဲ--ဘယ္ေလာက္လြယ္သလဲ၊

ဘာခက္သလဲ ။

ဆီအျမဲထည့္ထားတဲ့ ပုလင္းမွာ ဘယ္ေတာ့္မွ ေရ၀င္လို႔မရဘူး။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္--

(နယ္ျခားေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးဥတၱမသာရ ၊ “ခ်မ္းေျမ့စြာ ဘ၀ေနနည္း” ၊ ဓမၼာစရိယ ဦးေဌးလႈိင္ စုစည္းစီစဥ္သည္။)