အစမထင္ သံသရာတစ္ခြင္လုံးမွာ ဒီခႏၶာကိုယ္ၾကီးကို ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ စတဲ့ ပညတ္အျမင္နဲ႕သာ ျမင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမလို႕ျမင္တာ သိတာကို ပညတ္အျမင္လို႕ေခၚတယ္။

သမုတိ-သမုတ္ထားတယ္၊ ပညတ္-သိေအာင္ မွည့္ေခၚထားတယ္ဆိုတာေတြဟာ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕နည္းနဲ႕သူ မွန္ကန္တဲ့အတြက္ ္“သမုတိသစၥာ” အေနနဲ႕ ျမတ္စြာဘုရားက လက္ခံေတာ္မူပါတယ္။

ပညတ္အျမင္နဲ႕ျမင္ထားတဲ့ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမဆိုတာေတြကိုလည္း နိစၥ-ျမဲတယ္၊ သုခ-ခ်မ္းသာတယ္၊ အတၱ-အနွစ္သာရရိွတယ္၊ သုဘ-တင့္တယ္တယ္လို႕ ထင္ျမင္စြဲလမ္းခဲ့ပါတယ္။ “အမွားၾကာေတာ့ အမွန္ျဖစ္” ဆိုသလို တစ္သံသရာလုံး အျမင္မွားခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ အမွန္လိုလို ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီေတာ့ ပညတ္အျမင္နဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ပဲ သူပဲ ငါပဲ စသည္ထင္ျမင္ေနရင္ “အဘယ္သူ က်မ္းမာပါေစ၊ ခ်မ္းသာပါေစ၊ ဦး–က်မ္းမာပါေစ၊ ခ်မ္းသာပါေစ၊ ေဒၚ—က်မ္းမာပါေစ၊ ခ်မ္းသာပါေစ။” စသည္ျဖင့္ ေမတၱာပြားေပးပါ။

ေလာကၾကီးကို ပညတ္အျမင္နဲ႕ ရႈ႕ျမင္ရင္ ေမတၱာပြားရပါတယ္၊ “ပညတ္ျမင္ရင္-ေမတၱာပြားပါ”

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူလို႕ (ဝိ-အထူး၊ပႆနာ-ရႈ႕ျမင္သုံးသပ္ျခင္း၊) ဝိပႆနာပညာကို ေပးသနားေတာ္မူတဲ့အခါက်မွ-

“ငါ သူတစ္ပါး ေယာက္်ား မိန္းမ ဆိုတာေတြဟာ တကယ္အရိွတရားေတြ မဟုတ္ပဲ ေခၚျဖစ္ေအာင္ အမည္ေပးထားတဲ့ ပညတ္တရားမ်ားသာ ျဖစ္တယ္၊ တကယ္အရိွတရားကေတာ့ ရုပ္နာမ္ တရားမွ်သာ ျဖစ္တယ္၊ ဒီရုပ္နာမ္တရားမ်ားဟာ- အနိစၥ-မျမဲဘူး၊ ဒုကၡ-ဆင္းရဲတယ္၊ အနတၱ- အနွစ္သာရမရိွဘူး၊ အသုဘ-မတင့္တယ္ဘူး။” လို႕အမွန္တရားကို နားလည္သိခြင့္ရပါတယ္။

ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါ ငါ သူတစ္ပါး အေနနဲ႕မျမင္ေတာ့ပဲ ရုပ္တရား နာမ္တရားအေနနဲ႕ရႈ႕ျမင္ျခင္းကို “ပရမတ္အျမင္” လို႕ေခၚပါတယ္။ တကယ္ရိွေနတဲ့တရားကေတာ့ ဟိုသိ ဒီသိ သိတတ္တဲ့ နာမ္ခႏၶာအစုအေဝးရယ္၊ ဘာမွမသိတတ္တဲ့ရုပ္ခႏၶာအစုအေဝးရယ္ ဒီနွစ္မ်ိဳးကိုပဲ “ပရမတၳသစၥာ” အေနနဲ႕ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒီလိုရုပ္နာမ္အစုအေဝးလို႕ျမင္တာကို ပရမတ္အျမင္ လို႕ေခၚပါတယ္။

ပရမတ္အျမင္နဲ႕ရႈ႕ျမင္ဆင္ျခင္ရင္ “ဒီရုပ္နာမ္ေတြဟာ မျမဲေသာသေဘာ၊ ဆင္းရဲေသာသေဘာ၊ အနွစ္သာရကင္းမဲ့ေသာသေဘာ မ်ားပါတကား”လို႕ ဝိပႆနာရႈ႕ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္“ ပရမတ္ျမင္ရင္ဝိပႆနာပြားပါ”။

ေလာကၾကီးမွာ ပညတ္အျမင္၊ပရမတ္အျမင္နွစ္မ်ိဳးသာရိွတဲ့အတြက္ ပညတ္အျမင္နဲ႕ျမင္တဲ့အခါမွာ ေမတၱာတရားပြားလိုက္ပါ။ ပရမတ္အျမင္နဲ႕ျမင္တဲ့အခါ ဝိပႆနာပြားလိုက္ပါ။လို႕ဆိုလိုက္ရပါတယ္။

ဒီလိုသာျပဳက်င့္မယ္ဆိုရင္- ဘယ္အျမင္နဲ႕ျမင္ျမင္ အကုသိုလ္ကင္းစင္ျပီး ကုသိုလ္တရား တိုးပြားတဲ့အတြက္ မွတ္သားလိုက္နာထိုက္ပါတယ္၊

ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ဟာ-
အဘိဓဇ မဟာရ႒ဂုရု ပ႒ာန္းဆရာေတာ္ ဦးဝိသုဒၶ(မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး) ရဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္၊ပိဋကတ္ကို ျခဳံမိ ငုံမိတဲ့ညႊန္ၾကားခ်က္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္သက္လုံး စြဲျမဲစြာ လိုက္နာ က်င့္သုံးထိုက္ပါတယ္လို႕မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။