တရားနာ၊ တရားစာဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ရနုိင္မည့္အက်ဳိးတရားမ်ား
=======================================
မိမိတုိ႔ေန႔စဥ္တရားေတြနာၾကားျခင္း၊ဘာသာေရးေဆာင္းပါမ်ားဘာသာေရးစာေပမ်ား၊
တရားစာမ်ားကုိဖတ္ရွဳျခင္းသည္အက်ဳိးမမဲ့ဘဲ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကုိရေစတတ္တယ္၊
ကုသုိလ္တရားမ်ားကုိရေစတတ္တယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိသိေစခ်င္ပါတယ္။
တရားနာျခင္း(သုိ႔)တရားဖတ္ျခင္းကုိ ဓမၼႆဝနလုိ႔ေခၚပါတယ္။တရားနားျခင္းေၾကာင့္

(၁)။မၾကားဖူးေသးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ၾကားရျခင္း၊

(၂)။ၾကားဖူးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထပ္၍ရွင္းလင္းစြာ နာၾကားရျခင္း။

(၃)။ယုံမွားသံသယျဖစ္ေနေသာ အခ်က္မ်ား၌ ယုံမွားပင္းရျခင္း။

(၄)။အယူမွန္ သမၼာဒိ႒ိကုိရျခင္း။

(၅)။သဒၶါပညာတုိးပြား၍ စိတ္ၾကည္လင္ျခင္းဟူေသာ

အက်ဳိးတရားငါးပါကုိရေစပါတယ္။ဒါကတရားကုိတကယ္နာခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔နားၾကားမွသာလ်င္ အထက္ပါအက်ဳိးငါးပါးနဲ႔ျပည့္စုံပါမွာ။ဆုိလုိတာက တရားနာလ်င္ဒီအက်ဳိးတရားေတြရမယ္။ဒီအက်ဳိးတရားေတြကုိ ရည္သန္ျပီးနာမွသာလ်င္ ဓမၼႆဝနအစ္ျဖစ္ျပီး အထက္ပါအက်ဳိးတရားမ်ားကုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔မ်ား ဓမၼကထိက(တရားေဟာဆရာ)ကုိခင္မင္၍ျဖစ္ေစ။တရားနာရင္းရယ္စရာ၊ေမာစရာအေသာပါသျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္တဲ့စိတ္ထားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊တရားမနာလုိ႔သူမ်ားကဲ့ရဲ့မွာဆုိးလုိ႔ျဖစ္ေစ၊တရားကုိနာေဖာ္မရဘူး၊ အပ်င္းထူလုိက္တာ ဟုကဲ့ရဲ့ရွဳ႔ံခ်မွာဆုိးလုိ႔ျဖစ္ေစ၊သူမ်ားအထင္ၾကီးေအာင္

(ဒီလူကဘုရားအလုပ္၊တရားအလုပ္၊သာသနာ့အလုပ္ကုိတကယ္လုပ္တဲ့သူ) စတဲ့ခ်ီးမြမ္းမွဳမ်ားကုိရလုိ၍ျဖစ္ေစ၊ထုိမွတစ္ဖန္ တရားေဟာေသာ ဆရာေတာ္ရဲ့အရည္ခ်င္းကုိစီစစ္လုိျပီးအရည္အခ်င္းနည္းလ်င္ကဲ့ရဲ့မည္ စတဲ့မေကာင္းတဲ့စိတ္ထားျဖင့္ျဖစ္ေစ တရားနာမည္ဆုိလ်င္ေတာ့ ဓမၼႆဝန(တရားနာမွဳအစစ္)မဟုတ္ပဲ ဓမၼႆဝန အတုသာျဖစ္တဲ့အတြက္ ထုိအက်ဳိးတရားမ်ားကုိရနုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ေသခ်ာဂရုစုိက္ျပီး(ဓမၼႆဝန)အစစ္ျဖစ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။သုိ႔မွသာ အထက္ေဖာ္ျပထားတဲ့အခ်က္(၅)ခ်က္နဲ႔ျပည္စုံမွာျဖစ္ပါတယ္။ထုိသုိ႔ျပည့္စုံျခင္းသည္ပင္လ်ွင္ ကုသုိလ္အရာျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိရမွာပါ။ ေနာက္တရားစာေတြ၊ဘာသာေရးစာေပေတြဖတ္တာဟာ ဓမၼႆဝနကုသုိလ္ျဖစ္ပါတယ္။အက်ဳိးမ်ားလည္းမ်ားသလုိ ကုသုိလ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။တရားနာျခင္းေၾကာင့္ရနုိင္တဲ့အက်ဳိးတရားငါးပါးသည္ တရားစာဖတ္ျခင္း၊ဘာသာေရးစာေပေတြဖတ္ရင္လည္းထုိအက်ဳိးတရားငါးပါးကုိရနုိင္ပါတယ္။

တရားနာေနတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာ၊တရားစာေတြဖတ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေလးမွာ မိမိစိတ္က အျခား အကုသုိလ္ျဖစ္ေစမည့္ အာရုံမ်ားသုိ႔မေရာက္ေနပဲ၊တရားအာရုံေပၚက်ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အေပၚ၌ ၾကည္ညိဳမွဳသဒၶါတရားေတြ၊ဆရာေတာ္မ်ားေဟာတဲ့တရားေတြ၊ ဆရာေတာ္မ်ားေရးတဲ့ဘာသာေရးေဆာင္းပါးေတြဟာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိယ္တုိင္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ သဘာဝအရွိတရားေတြပဲဆုိတဲ့အသိေတြ၊ထုိတရားေတြကုိ တကယ္က်င့္ၾကံမယ္ဆုိရင္ လက္ငင္းအက်ဳိးရနုိင္တဲ့တရားဂုဏ္ေတာ္ေတြကုိ ေအာက္ေမ့ႏွလုံးသြင္းမိတဲ့အတြက္ တရားေပၚ၌လဲ သက္ဝင္ယုံၾကည္ျခင္းဆုိတဲ့ သဒၶါပညာေတြ၊ျမတ္စြာဘုရားပဋိနိဗၺာန္ျပဳျပီးေနာက္ပုိင္း ျမတ္စြာဘုရားေဟာေဖာ္ေတာ္မူခဲ့တဲ့တရားေတာ္ေတြကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏တပည့္သားေတာ္ အရွင္မဟာကႆပ၊အရွင္အာနႏၵာရဟႏာၱမေထရ္မွစ၍ ယခုေခတ္ မ်က္ေမွာက္သံဃာေတာ္မ်ား လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္လာလုိ႔ ဒီတရားေတြနားၾကားရတယ္ဆုိျပီး တရားေတာ္ကုိ သယ္ေဆာင္ေတာ္မူခဲ့တဲ့ သုပၸဋိပႏ႖စတဲ့ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးနဲ႔ျပည့္စုံတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြရဲ့ဂုဏ္ကုိၾကည္ညဳိမိတဲ့ သဒၶါတရားေတြၾကီးထြားလာပါတယ္။

တရားေတာ္ေတြကိုနာၾကားလုိက္ေတာ့ဒါကအကုသုိလ္တရား၊မေဆာင္အပ္၊ႏွလုံးမသြင္းအပ္၊

မေပါင္းေဖာ္အပ္တဲ့တရား၊ဒါက ကုသုိလ္တရား ေဆာင္သင့္အပ္၊ႏွလုံးသြင္းအပ္၊ေပါင္းေဖာ္အပ္၊ျပဳလုပ္အပ္တဲ့တရား၊ အကုသုိလ္တရားကေတာ့ငရဲစတဲ့အပါယ္ေလးပါးကုိေရာက္ေစတတ္တဲ့တရား၊ ဒါနတရားကေတာ့ျဖစ္ေလရာဘဝတုိင္း ခ်မ္းသာျခင္းကုိေဆာင္တတ္တဲ့တရား၊သီလတရားကေတာ့ ျဖစ္ေလရာဘဝမွာ အသက္ရွည္ေစတတ္၊အနာေရာဂါကင္းေစတတ္တဲ့တရား၊ဘာဝနာတရားကေတာ့ ျဖစ္ေလရာဘဝမွာစိတ္ခ်မ္းသာေစတတ္၊စိတ္ဓာတ္ေတြတည္ၾကည္ေစတတ္တဲ့တရား၊ စိတ္ဆင္းရဲမွဳကင္းေစတတ္တဲ့တရား၊အခ်ဳပ္အေႏွာင္အခ်မခံရပဲ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မွလြတ္ကင္းေစတတ္တဲ့တရား၊ဝိပႆနာတရားကေတာ့ မဂ္ဥာဏ္၊ဖုိလ္ဥာဏ္ နိဗၺာန္ကုိေရာက္ေစတတ္တဲ့တရားဆုိျပီး ပုိင္ပုိင္နုိင္နုိင္ ခြဲျခားနုိင္တဲ့ “ပညာ”တရားမ်ားလည္းတုိးပြားနုိင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္နံပါတ္(၅)မွာသဒၵါ၊ပညာတုိးပြားျပီး စိတ္ၾကည္လင္ျခင္းဆုိျပီး အက်ဳိးတရားတစ္ပါးကုိထည့္သြင္းေရတြက္ထားတာပါ။
ဒီလုိသဒၶါ၊ပညာတုိးလာျခင္းသည္ပင္ကုသုိလ္တရားမ်ားရလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိနားၾကားထားတဲ့၊မိမိဖတ္ထားတဲ့ တရားတစ္ခုေလာက္ကုိပဲ ေသခါနီးအခ်ိန္ထိ ယူေဆာင္က်င့္ၾကံလုိက္မယ္ဆုိရင္အေတာ္ကုိ အက်ဳိးထူးပါတယ္။(ဥပမာ)ေမတၱာတစ္လုံးကုိ ယူျပီး အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၊အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ၊အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာ အနႏၱစၾကာဝဠာမွာရွိတဲ့ အလုံးစုံေသာ သတၱဝါမ်ားကုိ ေမတၱာပုိ႔ၾကည့္ပါ။လက္ငင္းအခ်ိန္လည္းေအးခ်မ္းသလုိ၊ေသဆုံးသြားရင္ေတာင္ ျဗဟၼာဘုံထိေရာက္နုိင္ပါတယ္။တရားနာရင္းေသလုိ႔ နတ္ျပည္ေရာက္သြားတဲ့ သာဓကေတြ၊ဝတၳဳေတြရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္အားလုံးေသာ သူမ်ားလည္း အခ်ိန္ရလ်င္ ရသေလာက္တရားနာေစခ်င္ပါတယ္။အခ်ိန္ရရင္ ရသေလာက္ ဘာသာေရးစာေပ၊တရားစာေပမ်ားကုိဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း အသိေပးေရးသားလုိက္ရပါသည္။
အားလုံးကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။
အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္၊အိႏၵိယနုိင္ငံ