အေခြ(၁) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ လက္ေဆာင္ေကာင္းေလးေပးေစခ်င္ Download
၂။ လိုတဲ့အရာေျပာစမ္းပါ Download
၃။ ျငိမ္းေအးေသာဘ၀ကိုတည္ေဆာက္ပါ Download
၄။ ဗုဒၶကိုဘယ္လိုပူေဇာ္ၾကမွာလဲ Download
၅။ အပ္ေပ်ာက္ရင္ဆင္နဲ႔ရွာ Download
၆။ မႏုိးေသာအိပ္ျခင္း Download
၇။ အလွကိုဘယ္လိုျပင္မလဲ Download
၈။ ေရာဂါကင္းမွခ်မ္းသာရ Download
၉။ ကိုယ့္အေၾကာင္းကိုယ္သာသိ Download
၁၀။ ျပန္ခ်ိန္တန္ရင္ျပန္ရမွာ Download
၁၁။ သီလရွိမွခ်မ္းသာရ Download
၁၂။ ခိုင္ျမဲဥစၥာအႏွစ္ရွာ Download
၁၃။ ကုသိုလ္ရွိမွခ်မ္းသာရ Download
၁၄။ မ်ိဳးျမတ္ဂုဏ္ရည္ Download
၁၅။ သူေတာ္ေကာင္းတို႕ရဲ႔သေဘာတရား Download
၁၆။ အိမ္ေလးထဲမွာေပ်ာ္ေမြ႔ပါ Download
၁၇။ အရိပ္ငါးပါးစကားသံုးခြန္း Download
၁၈။ ခ်စ္မွာလားမုန္းမွာလား Download
၁၉။ ကုသိုလ္ျပဳျငားဥစၥာရဖို႔ Download
၂၀။ ေက်းဇူးၾကီးမားမိဘမ်ား Download
၂၁။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေအာင္ေၾကာင္းျဖာ Download
၂၂။ နိဗၺာန္ေရာက္ကြယ္ေႀကြးကုိးဆယ္ (၁) Download
၂၃။ နိဗၺာန္ေရာက္ကြယ္ေႀကြးကုိးဆယ္ (၂) Download
၂၄။ နိဗၺာန္ေရာက္ကြယ္ေႀကြးကုိးဆယ္ (၃) Download
၂၅။ ေနရာ Download
၂၆။ အခ်ိန္ Download