အေခြ(၁) MP-3 တရားေတာ္စုစည္းမႈ

၁။ ကိုယ္ေတြ႔က်င္႔စဥ္ (၁) Download
၂။ ကိုယ္က်င္႔တရားႏွင္႔ ဥပမာ Download
၃။ ေစတီေလးပါး Download
၄။ ေစာင္ကုန္သည္ Download
၅။ ခႏၶာဇာတိရွင္းတမ္း Download
၆။ အဖိုးႀကီးအို ခါးကံုးကံုးႏွင္႔ ခ်စ္တီးႏြားတရားေတာ္ Download
၇။ အေၾကာင္းသတ္၊ အက်ိဳးသတ္၊ ဥာဏ္ခ်ဳပ္၊ Download
၈။ ဘဝင္ႏွင္႔ သစၥာေလးပါးျမတ္တရား Download
၉။ ေလာကသံုးပါး တရားေတာ္ Download
၁၀။ ဟိတ္အေၾကာင္းႏွင္႔ ဆရာေကာင္းအေရးႀကီးပံုတရား Download
၁၁။ အားကိုးမမွားၾကနဲ႔ တရားေတာ္ Download
၁၂။ ဆင္ေသေကာင္ေပၚကက်ီးမိုက္ႏွင္႔ အၾကာအေၾကာင္းသတ္အက်ိဳးသတ္ Download
၁၃။ သတၱဝါေျခာက္ေကာင္ႏွင္႔မဟာဒုတ္ Download
၁၄။ ေဝဒနာတခါခ်ဳပ္အေရးႀကီးပံု Download
၁၅။ ပဋာစာရီအေၾကာင္းခံတရား Download
၁၆။ ဒုကၡကိုရွာေသာေမ်ာက္ႏွင္႔ ဘီလူးစားမခံရေသာမင္းသား Download
၁၇။ ကိုယ္ေတြ႔က်င္႔စဥ္ (၂) Download
၁၈။ ကံကံ၏အက်ိဳး၊ အခါအခြင္႔၊ အမ်ိဳးခႊ်တ္ပြဲ Download
၁၉။ ေမြးေန႔ႏွင္႔ေက်ာင္းေရစက္ခ် Download
၂၀။ ကပ္ႀကီးသံုးပါးတရားေတာ္ Download
၂၁။ ဘီလူးႏွင္႔ေစာင္ကုန္သည္ Download
၂၂။ အာရံုငါးပါးပဥၥဝုစ Download
၂၃။ အဂၢိခေႏၶာပမသုတၱံ ကလီေထာ္ေက်ာင္း Download
၂၄။ ပ႑ိတသာမေဏ Download
၂၅။ ပညတ္ငါးမ်ိဳး Download
၂၆။ ငါးပါးသီလအစတုဏၰိလ Download
၂၇။ ဝိသုဒၶီမဂ္ (၇) ပါးႏွင္႔ အာရံု(၆) ပါး Download
၂၈။ ရုပ္ဇာတိ နာမ္ဇာတိ တရားေတာ္ Download
၂၉။ ခႏၶာငါးပါး တရားေတာ္ Download
၃၀။ ေဝဒနာခ်ဳပ္ ႏွင္႔ စ်ာန္ Download
၃၁။ ဘဝင္ခ်ဳပ္နည္း Download
၃၂။ ေဝဒနာသမာဓိ Download
၃၃။ ေမ်ာက္ႏွင္႔ေခြး Download
၃၄။ ရုပ္နာမ္ ခႏၶာ ဇာတိ Download
၃၅။ ကြ်ဲတလင္းစခန္းသိမ္းပြဲ ၂၀၁၁ Download
၃၆။ ဘဝင္ရွဴ႕ကြက္ Download
၃၇။ အသားႏုအေဖႏွင္႔ ေကာင္းတယ္ Download
၃၈။ သမာဒိဌိဥာဏ္ Download
၃၉။ ဝိသုဒၶိမဂ္ (၇) ပါးႏွင္႔ အာရံု (၆) ပါး Download
၄၀။ ေဝဒနာ၏သေဘာတရား Download
၄၁။ ေဝဒနာ ရွဴ႕နည္း Download
၄၂။ ေဝဒနာ အယူမွား ႏွင္႔ ဦးခ်စ္စံ ေဒၚႏွင္းဥ Download
၄၃။ ကိုလွေအာင္ႏွင္႔ ေဝဒနာ Download
၄၄။ (၂၀၁၂ ဝါတြင္း) ဇာတိတရား Download
၄၅။ ၾကက္တူေရြးအသိႏွင္႔ခဏိကမရဏ Download
၄၆။ ေမြးေန႔အလွဴေဟာတရား Download
၄၇။ ဘဝင္စိတ္ရရွဳ႕နည္း (၁) Download
၄၈။ ဘဝင္စိတ္ရွဳ႕နည္း (၂) Download
၄၉။ ရုပ္ဇာတိ နာမ္ဇာတိ Download
၅၀။ သူရဲေၾကာက္တဲ႔ ေဒၚနီ Download
၅၁။ သတၱဝါ ၆ ေကာင္ (၂) Download
၅၂။ ေဝဒနာနိေရာေဓါနိဗၺာန္နံ Download
၅၃။ ေမာင္မဲႏြား Download
၅၄။ စခန္းအစၾသဝါဒ Download
၅၅။ ဝင္ကစြတ္ႏွင္႔ ေမာင္မဲ၊ ေမာင္ျဖဴ Download
၅၆။ ဒုကၡ ရွာေသာေမ်ာက္ (၂) Download
၅၇။ ႀကိဳးမျဖဳတ္ဘဲ ေလွာ္တဲ႔ေလွ Download
၅၈။ ဓူတင္စခန္း ၾသဝါဒ Download
၅၉။ ငရဲ ၿပိတၱာ ႏွင္႔စ်ာန္လမ္း Download
၆၀။ ၈ႏွစ္ခါ…..ပြဲၾကည္႔ပါဦး Download
၆၁။ ေဝဒနာ ခ်ဳပ္ေသာကုလားႀကီး Download
၆၂။ အေသဝနာစ ဗလာနံ Download
၆၃။ အဝိဇၨာ ပိတ္ကာဆို႔…. Download
၆၄။ ဖုတ္စိတ္ ႏွင္႔ ေမာင္ပ႑ိ Download
၆၅။ အာရံု ငါးပါးႏွင္႔ မင္းခ်င္းမ်ား (၂) Download
၆၆။ ဥာဏ္ခ်ယ္တဲ႔ ဒီဆယ္လိွဳင္း Download
၆၇။ ေဝဒနာ က်ား Download
၆၈။ ေပါက္ပင္လည္းစိမ္း ေက်းလည္းစိမ္း Download
၆၉။ ယုန္ကိုယ္နဲ႔ေခြးစိတ္ Download
၇၀။ ပစၥဳပၸန္စိတ္ ရွဳ႕နည္း Download
၇၁။ အကုသိုလ္စိတ္ ကုသိုလ္စိတ္ Download
၇၂။ ဘာမွမရွိဘူး သိေသာစိတ္ Download
၇၃။ တရားေဟာေနေသာစိတ္ Download
၇၄။ ပဋာစာရီ Download
၇၅။ ရဟႏၱာ တပါး၏စကား Download
၇၆။ သတၱဝါ (၆) ေကာင္ဖမ္းနည္း (၁) Download
၇၇။ သတၱာဝါ (၆) ေကာင္ (၂) Download
၇၈။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ Download
၇၉။ ေလာကဝိဒူ Download
၈၀။ ရုပ္ဇာတိ နာမ္ဇာတိ Download
၈၁။ သာကိကာ အသိ Download
၈၂။ ေစာင္ကုန္သည္ Download
၈၃။ ဝါႀကိဳစခန္းၾသဝါဒ Download
၈၄။ ထိုင္ခြင္ အႀကိဳ ေဟာကြက္ Download
၈၅။ ခႏၶာဇာတိ ရွဳ႕နည္း Download
၈၆။ သညာသိ ဝိညာဥ္သိ Download
၈၇။ ပဋာစာရီ Download
၈၈။ ညီေတာင္ မင္းနန္ Download
၈၉။ ဘုရင္႔ေျမြေလးေကာင္ႏွင္႔ ရာဇဝင္သား Download
၉၀။ ကိေလသာ မ်က္ႏွာသာ မေပးနဲ႔ Download
၉၁။ ဝရမ္းေျပးႏွင္႔ ကိုယ္ေတြ႔က်င္႔စဥ္ Download
၉၂။ ေဟာကြက္ (၁) Download
၉၃။ ေဟာကြက္ (၂) Download
၉၄။ ေဟာကြက္ (၃) Download
၉၅။ ေဟာကြက္ (၄ Download