အေခြ(၁) MP-3 တရားေတာ္စုစည္းမႈ

၁။ ကုသိုလ္လည္းရဝမ္းလည္းဝ (သန္လ်င္) Download
၂။ သမုဒၵရာ၀မ္းတစ္ထြာ (အင္းစိန္) Download
၃။ ေမတၱာႏွလံုးအလွဆံုး (ပန္းဘဲတန္း) Download
၄။ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (အလံု) Download
၅။ အသိမွန္ကန္အဖိုးတန္ (ဗဟန္း) Download
၆။ ႏွလံုးသား၀ယ္ဘုရားတည္ Download
၇။ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ဥစၥာထုပ္ (အလံု) Download
၈။ စြမ္းရည္သံုးတန္အာမခံ (ၾကည္႔ျမင္တုိင္) Download
၉။ ဘ၀လက္ေဆာင္စြမ္းားေျပာင္ (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၀။ ေမတၱာေပါင္းစုျမတ္ေကာင္းမႈ (ၾကည္႔ျမင္တိုင္) Download
၁၁။ ရဲရင္႔စြန္႔စား မိန္းမသား (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၂။ အမွန္တရားလူတရား (ဗိုလ္တေထာင္) Download
၁၃။ ကိုယ္႔လမ္းကိုယ္ေလ်ွာက္ ေကာင္းရာေရာက္ (အလံု) Download
၁၄။ စိတ္ေအးစရာမဂၤလာ (ဗဟန္း) Download
၁၅။ လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား (မဂၤလာဗ်ဴဟာ) Download
၁၆။ ဘ၀တန္ဖိုးလူ႔တန္ခိုး (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၇။ ဘ၀တန္ဖိုးလူ႔တန္ခိုး (မႏၱေလး) Download
၁၈။ အိမ္တြင္းမဂၢင္လူ႔က်င္႔စဥ္ (ကေလး) Download
၁၉။ ေမတၱာလႊမ္းၿခံဳေဘးရန္လံု (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၂၀။ အၾကမ္းအႏုစိတ္ကိုလု (ကေလး) Download
၂၁။ စိတ္ကိုႏိုင္မွခ်မ္းသာရ (ေတာင္ဥကၠလာ) Download
၂၂။ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (ကန္ေတာရ) Download
၂၃။ ေမတၱာလက္တြဲကုသိုလ္ပြဲ (ေညာင္တုန္း) Download
၂၄။ လူေတာ္လူေကာင္း လြတ္ၿငိမ္းေၾကာင္း (သဃၤန္းကြ်န္း) Download
၂၅။ ဆင္းရဲ၏ေနာက္ခ်မ္းသာေရာက္ (တာေမြ) Download
၂၆။ အသိမွန္ကန္အဖိုးတန္ (တာေမြ) Download
၂၇။ စင္ၾကယ္ျမင္႔ျမတ္လူ႔စိတ္ဓါတ္ (အလံု) Download
၂၈။ စိန္တစ္လံုး (ဗဟန္း) Download
၂၉။ မီးသတိျပဳ  (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၃၀။ သတိစြဲကိုင္ႏႈတ္ဆက္ပြဲ (ရန္ကင္း) Download
၃၁။ ဗိုလ္ (မဂၤလာဒံု) Download
၃၂။ ေမတၱာေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (ေလးေထာင္႔ကန္) Download
၃၃။ ဘ၀စာေမးပြဲ (ဗဟန္း) Download
၃၄။ အလွဴေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (ကေလး) Download
၃၅။ ပုညႀတိယ၀တၱဳသုတၱန္ (တြံေတး) Download
၃၆။ ဘ၀တစ္ေခါက္ခဏေရာက္ (ကေလး) Download
၃၇။ ကိုယ္႔အားကိုယ္ကိုးလူ႔တန္ဖိုး (ကေလး) Download
၃၈။ တရားအသိလူ႔မ်က္စိ (ဗဟန္း) Download
၃၉။ ပစၥည္းတန္ဖိုးလူ႔တန္ဖိုး (ေက်ာက္ေျမာင္း) Download
၄၀။ အသိမွန္ကန္ကုိယ႔္ဖို႔က်န္ (ၾကည္႔ျမင္တုိင္) Download
၄၁။ အသြားမတတ္မ်က္ေျချပတ္ (ၿမိတ္) Download
၄၂။ ေျမသန္႔မဂၤလာ (ကေမၻဇအိမ္ရာ) Download
၄၃။ ၄၅-ႏွစ္တရားသက္ (မဂၤလာဗ်ဴဟာ) Download
၄၄။ ဘ၀ျပင္က်ယ္ခရီးသည္ (ကေလး) Download
၄၅။ ေမတၱာႏွလံုးအလွဆံုး (ပဲခူး) Download
၄၆။ လုပ္အားတန္ဖိုးလူ႔တန္ဖိုး (မရမ္းကုန္း) Download
၄၇။ စိတ္ဓါတ္ၿငိမ္းခ်မ္းလူ႔အစြမ္း (မဂၤလာဗ်ဴဟာ) Download
၄၈။ အသိမွန္ကန္အဖိုးတန္ (ဒဂံု) Download
၄၉။ ေက်ာင္း၏ေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (ၾကည္႔ျမင္တိုင္) Download
၅၀။ တရားစုေဆာင္းအေဖာ္ေကာင္း (တာေမြ) Download
၅၁။ ႏွလံုးသား၀ယ္ဘုရားတည္ (ပုဇြန္ေတာင္) Download
၅၂။ ခႏၵာကုိယ္ထဲေဘာလံုးပြဲ (ဗဟန္း) Download
၅၃။ တရားေရေအးအၿမိဳက္ေဆး (မဂၤလာဗ်ဴဟာ) Download
၅၄။ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ခပ္သုတ္သုတ္ (ေတာင္ဥကၠလာ) Download
၅၅။ အား (ေတာင္ဒဂံု) Download
၅၆။ နေမာဗုဒၶႆ       (လိႈင္) Download
၅၇။ အသိဆန္းၾကယ္အႏွစ္ၾကြယ္ (မင္းကြန္း) Download
၅၈။ ႏွလံုးသား၀ယ္ဘုရားတည္ (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၅၉။ ေမတၱာေပါင္းစုျမတ္ေကာင္းမႈ (သဃၤန္းကြ်န္း) Download
၆၀။ လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား  (ေျမာက္ဒဂံု) Download
၆၁။ ႏႈတ္ဆက္မဂၤလာ (သာေကတ) Download
၆၂။ အသိအမွန္အဖိုးတန္ (ဗဟန္း) Download
၆၃။ စိတ္ေကာင္းထားကမိတ္ေကာင္းရ (ပဲခူး) Download
၆၄။ ေက်ာင္း၏ေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (ေျမာက္ဒဂံု) Download
၆၅။ ရဲရင္႔စြမ္းအားမိန္းမသား (တာေမြ) Download
၆၆။ တရားတန္ခိုးစြမ္းအားတိုး (ၿမိတ္) Download
၆၇။ ပညာဦးစီးအလွဴႀကီး (ဗဟန္း) Download
၆၈။ ေမတၱာေပါင္းစုျမတ္ေကာင္းမႈ (မဂၤလာေတာင္ညြန္႔) Download
၆၉။ မီးသတိျပဳ (ေတာင္ဥကၠလာ) Download
၇၀။ ဥပၸါဒသႏိၱ Download
၇၁။ ေမတၱာေပါင္းစုျမတ္ေကာင္းမႈ (ရန္ကင္း) Download
၇၂။ စိတ္ဓါတ္ျမင္႔တင္စြမ္းအားရွင္ (ကေလး) Download
၇၃။ စိတ္ေအးစရာအေလးျဖာ(ေတာင္ဥကၠလာ) Download
၇၄။ ေဘာဇဥ္ေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (သာေကတ) Download
၇၅။ ကုသိုလ္ဂုဏ္ရွိန္လူ႔အရွိန္ (တာေမြ) Download
၇၆။ တရားေရေအးအၿမိဳက္ေဆး (ဗဟန္း) Download
၇၇။ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ႏိုင္စြမ္းအားပိုင္ (ဆူးေလ) Download
၇၈။ ေမတၱာႏွလံုးအလွဆံုး (ပဲခူး) Download
၇၉။ ဘ၀ေ၀စုျမတ္ေကာင္းမႈ (ဆက္သြယ္ေရး) Download
၈၀။ ပဌာန္းေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (သဃၤန္းကြ်န္း) Download
၈၁။ ေမတၱာေပါင္းစုစိန္ရတု (သထံု) Download
၈၂။ အသိမွန္ကန္အဖိုးတန္ (ေတာင္ဥကၠလာ) Download
၈၃။ စိတ္ဓါတ္ျမွင္႔ပညာရွင္ (ကေလး) Download
၈၄။ လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား (ကုန္သည္မ်ားဟိုတယ္) Download
၈၅။ သမုဒၵရာ၀မ္းတစ္ထြာ (သန္လ်င္) Download
၈၆။ ကိုယ္႔ကိုေစာင္႔ေရွာက္ ေဘးမေၾကာက္ (ဗိုလ္တစ္ေထာင္) Download
၈၇။ စိတ္ေအးစရာအေလးျဖာ (လႈိင္) Download
၈၈။ ကုိယ္ပိုင္အလုပ္ဥစၥာထုပ္  (ၾကည္႔ျမင္တိုင္) Download
၈၉။ အဆင္းအတက္လမ္းႏွစ္ဘက္ (သာေကတ) Download
၉၀။ သမုဒၵရာ၀မ္းတစ္ထြာ (အင္းစိန္) Download
၉၁။ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ခ်စ္လူအစစ္ (ရန္ကင္း) Download
၉၂။ သာဓုသံုးပါးျမတ္တရား (ၾကည္႔ျမင္တိုင္) Download
၉၃။ ေမတၱာႏွလံုးအလွဆံုး (တာေမြ) Download
၉၄။ အခ်ိန္ကိုထိန္းအပူၿငိမ္း (သာေကတ) Download
၉၅။ အား (ဗဟန္း) Download
၉၆။ ေမတၱာႏွလံုးအလွဆံုး (တာေမြ) Download
၉၇။ အလွဴေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (ကေလး) Download
၉၈။ အသိမွန္ကန္ကိုယ္႔ဖို႔က်န္ (ေတာင္ဥကၠလာ) Download
၉၉။ စိတ္ေအးစရာသာသနာ (သဃၤန္းကြ်န္း) Download
၁၀၀။ အမွန္တရားလူ႔စြမ္းအား (ဗိုလ္တစ္ေထာင္) Download
၁၀၁။ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (ဥကၠံ) Download
၁၀၂။ ကုသိုလ္ထံုမြမ္းနိဗၺန္လမ္း (ၾကည္႔ျမင္တိုင္) Download
၁၀၃။ ေမတၱာေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (ၾကည္႔ျမင္တိုင္) Download
၁၀၄။ ေမတၱာေပါင္းစုစိန္ရတု (ေညာင္တုန္း) Download
၁၀၅။ ဗုဒၶရတနာအားကိုးပါ (ဗဟန္း) Download
၁၀၆။ အသိစင္ၾကယ္စြမ္းရည္ၾကြယ္ (ေျမာက္ဥကၠလာ Download
၁၀၇။ ပညာဦးစီးအလွဴႀကီး (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၀၈။ ရဲရင္႔စြမ္းအားမိန္းမသား (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၀၉။ အမွန္ေလးပါးျမတ္တရား (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၁၀။ စိတ္ေအးစရာလူ႔ခ်မ္းသာ (လႈိင္) Download
၁၁၁။ ေမတၱာပန္းခိုင္သံုးပြင္႔ဆိုင္ (သဃၤန္းကြ်န္း) Download
၁၁၂။ ႏွလံုးသား၀ယ္ဘုရားတည္ (ဗဟန္း) Download
၁၁၃။ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ဥစၥာထုပ္ (တာေမြ) Download
၁၁၄။ လက္ေတြ႔အလုပ္ေမတၱာသုတ္ (ေတာင္ဥကၠလာ) Download
၁၁၅။ ေမတၱာေပါင္းစုေရႊရတု (လမ္းမေတာ္) Download
၁၁၆။ တရားေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (ပုဇြန္ေတာင္) Download
၁၁၇။ ကိုယ္႔လမ္းကိုယ္ေလ်ွာက္ ေကာင္းရာေရာက္ (သာေကတ) Download
၁၁၈။ အဆင္းအတက္လမ္းႏွစ္ဖက္ (ၾကည္႔ျမင္တိုင္) Download
၁၁၉။ ပဌာန္းေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (သဃၤန္းကြ်န္း) Download
၁၂၀။ ေမတၱာႏွလံုးအလွဆံုး (လႈိင္) Download
၁၂၁။ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ႏိုင္စြမ္းအားပိုင္ (ေျမာက္ဒဂံု) Download
၁၂၂။ ဘုရားဆံုးမၾသ၀ါဒ (မဂၤလာဗ်ဴဟာ) Download
၁၂၃။ အသိမွန္ကန္အဖိုးတန္ (ေတာင္ဥကၠလာ) Download
၁၂၄။ ဘ၀ေ၀စုျမတ္ေကာင္းမႈ (မဂၤလာေတာင္ညြန္႔) Download
၁၂၅။ စိတ္ထားေကာင္းက မိတ္ေကာင္းရ  (မဂၤလာဒံု) Download
၁၂၆။ နေမာဗုဒၶႆ        (ၾကည့္ျမင္တိုင္) Download
၁၂၇။ ေမတၱာေပါင္းစုျမတ္ေကာင္းမႈ (ပဲခူး) Download
၁၂၈။ ႏွလံုးသား၀ယ္ဘုရားတည္ (သာေကတ) Download
၁၂၉။ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ႏိုင္စြမ္းအားပိုင္ (မဂၤလာေတာင္ညြန္႔) Download
၁၃၀။ ေမတၱာေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (န္ကင္း) Download
၁၃၁။ အသိစင္ၾကယ္စြမ္းရည္ၾကြယ္ (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၃၂။ စိတ္ေအးစရာလူ႔ခ်မ္းသာ (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၃၃။ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ခ်စ္လူအစစ္ (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၃၄။ တရားေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (တာေမြ) Download
၁၃၅။ အိမ္တြင္းမဂၢင္လူ႔က်င္႔စဥ္ (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၃၆။ တရားစုေဆာင္းခ်မ္းသာေၾကာင္း (သဃၤန္းကြ်န္း) Download
၁၃၇။ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (ဒဂံု) Download
၁၃၈။ သံုးပါးျမတ္စြာမဂၤလာ (ၾကည္႔ျမင္တိုင္) Download
၁၃၉။ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ဥစၥာထုပ္ (မဂၤလာေတာင္ညြန္႔) Download
၁၄၀။ ေမတၱာအလုပ္အႏွစ္ခ်ဳပ္ (သာေကတ) Download
၁၄၁။ ပဌာန္းေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (တာေမြ) Download
၁၄၂။ ေမတၱာႏွလံုးအလွဆံုး (သာေကတ) Download
၁၄၃။ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ႏိုင္စြမ္းအားပိုင္ (သဃၤန္းကြ်န္း) Download
၁၄၄။ ေမတၱာပန္းခိုင္သံုးပြင္႔ဆိုင္ (မဂၤလာဒံု) Download
၁၄၅။ စားဖြယ္ေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (မဂၤလာဗ်ဴဟာ) Download
၁၄၆။ တရားစုေဆာင္းခ်မ္းသာေၾကာင္း (ပဲခူး) Download
၁၄၇။ တရားအသိလူ႔မ်က္စိ (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၄၈။ ထိုက္တန္သူမွေကာင္းတာရ (စက္မႈ(၁)ဓမၼာရံု) Download
၁၄၉။ သမုဒၵရာ၀မ္းတစ္ထြာ (သာေကတ) Download
၁၅၀။ ေမတၱာပန္းခိုင္သံုးပြင္႔ဆိုင္ (ထာက္ၾကန္႔) Download
၁၅၁။ အသိထူးျခားလူ႔စြမ္းအား (မဂၤလာေတာင္ညြန္႔) Download
၁၅၂။ ခ်စ္ခင္ညီညြတ္ေမတၱာဓါတ္ (မဂၤလာဗ်ဴဟာ) Download
၁၅၃။ ဘ၀လက္ေဆာင္စြမ္းအားေျပာင္ (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၅၄။ အိမ္တြင္းမဂၢင္လူ႔က်င္႔စဥ္ (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၅၅။ တရားေရေအးအၿမိဳက္ေဆး (ဒဂံု) Download
၁၅၆။ ေမတၱာေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (တာေမြ) Download
၁၅၇။ ေကာင္းတာရွိမွလိုတာရ (ေျမာက္ဥကၠလာ) Download
၁၅၈။ အသိမွန္ကန္အဖိုးတန္ (ဆူးေလ) Download
၁၅၉။ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (ဗိုလ္တစ္ေထာင္) Download
၁၆၀။ လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား (ဗိုလ္တစ္ေထာင္) Download
၁၆၁။ ေမတၱာေပါင္းစုျမတ္ေကာင္းမႈ (ဗဟန္း) Download
၁၆၂။ သုတေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (အင္းစိန္) Download
၁၆၃။ ေမတၱာတရားလူ႔စြမ္းအား (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၆၄။ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ဥစၥာထုပ္ (ပုဇြန္ေတာင္) Download
၁၆၅။ ေမတၱာေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (သာေကတ) Download
၁၆၆။ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (ေျမာက္ဒဂံု) Download
၁၆၇။ တရားေဆာင္သူစိတ္မပူ  (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၆၈။ လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၆၉။ အသိမွန္ကန္အဖိုးတန္ (တာေမြ) Download
၁၇၀။ ဘ၀ပင္လယ္ခရီးသည္ (သာေကတ) Download
၁၇၁။ စိတ္ဓါတ္ျမွင္႔တင္ကံထူးရွင္ (ေတာင္ဥကၠလာ၀ Download
၁၇၂။ ႏွလံုးသား၀ယ္ဘုရားတည္ (မရမ္းကုန္း) Download
၁၇၃။ ႏွလံုးသား၀ယ္ဘုရားတည္ (မဂၤလာဗ်ဴဟာ) Download
၁၇၄။ အသိမွန္ကန္အဖိုးတန္ (ဗဟန္း) Download
၁၇၅။ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ဥစၥာထုပ္(ကံျမင္႔တရား) (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၇၆။ လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား (တာင္ဒဂံု) Download
၁၇၇။ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (တိုက္ႀကီး) Download
၁၇၈။ ဘ၀ပင္လယ္ခရီးသည္ (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၇၉။ အခ်ိန္ကိုထိန္းအပူၿငိမ္း (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၁၈၀။ စိတ္ဓါတ္ျမွင္႔တင္ကံထူးရွင္ (ေတာင္ဥကၠလာ) Download
၁၈၁။ စိတ္ကိုထိန္းေၾကာာင္းအခ်ိန္ေကာင္း ဦးစိန္သန္း+ေဒၚသန္းသန္း (ေနအိမ္) Download
၁၈၂။ အဆိပ္ကင္းကြာလူ႔ခ်မ္းသာ (တာေမြ) Download
၁၈၃။ တရားအသိလူ႔မ်က္စိ (ၾကည္႔ျမင္တိုင္) Download
၁၈၄။ ေမတၱာေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (တာင္ဥကၠလာ) Download
၁၈၅။ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ခ်စ္လူအစစ္ (သာေကတ) Download
၁၈၆။ ေမတၱာတရားလူ႔စြမ္းအား (သံုးခြ) Download
၁၈၇။ လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား (အင္းစိန္) Download
၁၈၈။ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (သာေကတ) Download
၁၈၉။ အသိမွန္ကန္အဖိုးတန္ (ေတာင္ဥကၠလာ) Download
၁၉၀။ အခ်ိန္ကိုထိန္းအပူၿငိမ္း (သာေကတ) Download
၁၉၁။ စိတ္ဓါတ္ျမွင္႔တင္ကံထူးရွင္ (လမ္းမေတာ္) Download
၁၉၂။ ယဥ္ေက်းလိမၼာအားကုိးရာ (မႏၱေလး) Download
၁၉၃။ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ခပ္သုတ္သုတ္ (မဂၤလာဗ်ဴဟာ) Download
၁၉၄။ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ဥစၥာထုပ္ (မဂၤလာေတာင္ညြန္႔) Download
၁၉၅။ သံုးပါးျမတ္စြာကုိးကြယ္ရာ (ဗိုလ္တစ္ေထာင္) Download
၁၉၆။ ေမတၱာပန္းခိုင္သံုးပြင္႔ဆိုင္ (ေျမာက္ဥကၠလာ) Download
၁၉၇။ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (သဃၤန္းကြ်န္း) Download
၁၉၈။ အသိမွန္ကန္အဖိုးတန္ (မဂၤလာေတာင္ညြန္႔) Download
၁၉၉။ လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား Download
၂၀၀။ စိတ္ကုိထိန္းေၾကာင္းအခ်ိန္ေကာင္း (သာေကတ) Download
၂၀၁။ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ခပ္သုတ္သုတ္ (တာေမြ) Download
၂၀၂။ ဘသဇာတ္ခံုပံုစံစံု (မဂၤလာေတာင္ညြန္႔) Download
၂၀၃။ ဗုဒၶလမ္းညြန္အက်င္႔မွန္ (မဟာ၀ိဇယေစတီ) Download
၂၀၄။ အခ်ိန္တန္ဖိုးလူ႔တန္ခိုး (ပညာေရးတကၠသိုလ္) Download
၂၀၅။ အိမ္တြင္းမဂၢင္လူ႔က်င္႔စဥ္ (ေတာင္ဥကၠလာ) Download
၂၀၆။ လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား (မဂၤလာဒံု) Download
၂၀၇။ အသိမွန္ကန္အဖိုးတန္ (ေျမာက္ဒဂံု) Download
၂၀၈။ ေမတၱာေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၂၀၉။ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (ကေလး) Download
၂၁၀။ ယဥ္းေက်းလိမၼာအားကိုးရာ (ေတာင္ဥကၠလာ) Download
၂၁၁။ ဗုဒၶလမ္းညြန္အက်င္႔မွန္ (မဂၤလာဗ်ဴဟာ) Download
၂၁၂။ ဘ၀တန္ဖိုးလူ႔တန္ခိုး (ဗဟန္း) Download
၂၁၃။ စိတ္ထားေကာင္းကမိတ္ေကာင္းရ (ကေလး) Download
၂၁၄။ တရားအသိလူ႔မ်က္စိ (တမူး) Download
၂၁၅။ တရားမေမ႔ဘုရားေန႔ (မဂၤလာဗ်ဴဟာ) Download
၂၁၆။ ေမတၱာလက္ေဆာင္စြမ္းအားေျပာင္ (မဂၤလာဗ်ဴဟာ) Download
၂၁၇။ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (သာေကတ) Download
၂၁၈။ ကိုယ္႔ကိုႏိုင္မွစြမ္းအားရ (တာေမြ) Download
၂၁၉။ ေမတၱာေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (ပဲခူး) Download
၂၂၀။ အသိမွန္ကန္အဖိုးတန္ (မဂၤလာဒံု) Download
၂၂၁။ တရားစုေဆာင္းခ်မ္းသာေၾကာင္း(ၾကည္႔ျမင္တိုင္) Download
၂၂၂။ တရားအသိလူ႔မ်က္စိ (မဂၤလာေတာင္ညြန္႔) Download
၂၂၃။ ထိုက္တန္သူမွေကာင္းတာရ (ဆူးေလ) Download
၂၂၄။ ကုသိုလ္လည္းရ၀မ္းလည္း၀ (သန္လ်င္) Download
၂၂၅။ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ဥစၥာထုပ္ (သာေကတ) Download
၂၂၆။ ေမတၱာတရားလူ႔စြမ္းအား (အင္းစိန္) Download
၂၂၇။ ေမတၱာေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (တာေမြ) Download
၂၂၈။ ေမတၱာပန္းခိုင္သံုးပြင္႔ဆိုင္ (အလံု) Download
၂၂၉။ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (သာေကတ) Download
၂၃၀။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလူ႔အစြမ္း (ဗိုလ္တစ္ေထာ) Download
၂၃၁။ အသိလက္ဦးစြမ္းရည္ထူး (ပုဇြန္ေတာင္) Download
၂၃၂။ အခ်ိန္တန္ဖိုးလူ႔တန္ဖိုး (မဟာ၀ိဇယေစတီ) Download
၂၃၃။ တရားအသိလူ႔မ်က္စိ (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၂၃၄။ လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား (မဟာ၀ိဇယေစတီ) Download
၂၃၅။ အိမ္တြင္းမဂၢင္လူ႔က်င္႔စဥ္ (ရွမ္းျပည္နယ္) Download
၂၃၆။ ေမတၱာလႊမ္းၿခံဳေဘးရန္လံု (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၂၃၇။ ေမတၱာလက္တြဲကုသိုလ္ပြဲ (ၾကည္႔ျမင္တိုင္) Download
၂၃၈။ ေမတၱာႏွလံုးအလွဆံုး (ဗိုလ္တေထာင္) Download
၂၃၉။ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၂၄၀။ အသိမွန္ကန္ကိုယ႔္ဖို႔က်န္ (တာေမြ) Download
၂၄၁။ အသိလက္ဦးစြမ္းရည္ထူး (သကၤန္းကြ်န္း) Download
၂၄၂။ ေအးျမရႊင္ၿပံဳးလူ႔ႏွလံုး (ဗိုလ္တေထာင္) Download
၂၄၃။ အသိမွန္ကန္ကိုယ္႔ဖို႔က်န္ (တာေမြ) Download
၂၄၄။ တရားအသိလူ႔မ်က္စိ (တိပိ ဋကပူဇာ) Download
၂၄၅။ တရားေလးေတြက်က္သေရ (လႈိင္) Download
၂၄၆။ အား (ပဲခူး) Download
၂၄၇။ ယဥ္ေက်းလိမၼာလူခ်မ္းသာ (သာေကတ) Download
၂၄၈။ ဘဝတစ္ေခါက္ခဏေရာက္ (လိႈင္) Download
၂၄၉။ ဗုဒၶေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၂၅၀။ နေမာဗုဒၶႆ         (လိႈင္) Download
၂၅၁။ ေမတၱာႏွလံုးအလွဆံုး (မဂၤလာေတာင္ညြန္႔) Download
၂၅၂။ ေမတၱာေပါင္းစုျမတ္ေကာင္းမႈ (ဗဟန္း) Download
၂၅၃။ တရားစုေဆာင္းအေဖာ္ေကာင္း (လိႈင္) Download
၂၅၄။ ေမတၱာေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (က်ိဳကၠဆံ) Download
၂၅၅။ ကိုယ္႔ကိုကုိယ္ခ်စ္လူအစစ္ (သာေကတ) Download
၂၅၆။ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ဥစၥထုပ္ (တာေမြ) Download
၂၅၇။ တရားေတာင္သူစိတ္မပူ (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၂၅၈။ အသိမွန္ကန္ကိုယ္႔ဖို႔က်န္ (အင္းစိန္) Download
၂၅၉။ ဗုဒၶေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၂၆၀။ အိမ္တြင္းမဂၢင္လူ႔က်င္႔စဥ္ (ေတာင္ဥကၠလာ) Download
၂၆၁။ အသိမွန္ကန္ကိုယ္႔ဖို႔က်န္ (ရန္ကင္း) Download
၂၆၂။ အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (ေျမာက္ဥကၠလာ) Download
၂၆၃။ တရားစုေဆာင္းခ်မ္းသာေၾကာင္း(ၾကည္႔ျမင္တိုင္) Download
၂၆၄။ တရားအသိလူ႔မ်က္စိ  (စမ္းေခ်ာင္း) Download
၂၆၅။ ေအးျမရႊင္ၿပံဳးလူ႔ႏွလံုး (မႏၱေလး) Download
၂၆၆။ ဘဝေဝစုျမတ္ေကာင္းမႈ (ေျမာက္ဥကၠလာ) Download
၂၆၇။ ယဥ္ေက်းလိမၼာအားကိုးရာ (မႏၱေလး) Download
၂၆၈။ ဘဝတန္ဖိုးလူ႔တန္ဖိုး လက္ပန္၊ (ဂန္႔ေဂါ) Download
၂၆၉။ ေမတၱာကိုင္စြဲေအာင္ရၿမဲ (သာေကတ) Download