အေခြ(၁) MP3 တရားေတာ္မ်ား စုစည္းမွု

၁။ မဂၤလာသံုးပါးတရား Download
၂။ ပစၥဳပၸန္မွာ ထိတိုင္းသိေနပါေစ Download
၃။ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ဘ၀တရား Download
၄။ စစ္မွန္ေသာကရုဏာတရား Download
၅။ ဘ၀ဆိုတဲ့ေက်ာင္း Download
၆။ သိကၡာရွိရွိေနထိုင္ျခင္း Download
၇။ သည္းခံမွရင့္က်က္မယ္ Download
၈။ ၀ိပႆနာအေျခခံ (၁) Download
၉။ ၀ိပႆနာအေျခခံ (၂) Download
၁၀။ သတိပဌာန္ (၁) Download
၁၁။ သတိပဌာန္ (၂) Download
၁၂။ ေမတၱာတရား Download
၁၃။ လမ္းေပ်ာက္တတ္သူ Download
၁၄။ ဘ၀နဲ႕အခ်ိန္ Download
၁၅။ သီလတန္ဖိုး Download
၁၆။ စိတ္၏မိတ္ေဆြကိုယ္ျဖစ္ပါေစ Download
၁၇။ အလုပ္တြင္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း Download
၁၈။ သမုဒယေၾကာင့္ဒုကၡျဖစ္တယ္ Download
၁၉။ လူပီသတဲ့လူ Download
၂၀။ စြဲျမဲသူတို႕၏တိုးတက္မႈ Download
၂၁။ ေမတၱာေပါင္းကူးဆက္ဆံျခင္း Download
၂၂။ ဘ၀ဇာတ္ခံု Download
၂၃။ နိ၀ရဏ Download
၂၄။ ေအာင္ျမင္ေသာဘ၀တရား Download
၂၅။ အရႈပ္ထဲမွာရွင္းေအာင္ေန Download
၂၆။ ယေသာ အယေသာ Download
၂၇။ သတိႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္တရား Download
၂၈။ ဘ၀၏အဆင့္အတန္းမ်ား Download
၂၉။ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းတရား Download
၃၀။ ခြင့္လြတ္ျခင္းတရား Download
၃၁။ သတိျဖင့္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္ဆံျခင္း Download
၃၂။ ခ်စ္တတ္တဲ့လူျဖစ္ဖို႕လိုတယ္ Download
၃၃။ အဓိပၸါယ္ရွိေသာေနကမ်ားျဖစ္ေစရန္ (၁) Download
၃၄။ အဓိပၸါယ္ရွိေသာေနကမ်ားျဖစ္ေစရန္ (၂) Download
၃၅။ ဘယ္ေတာ့မွမရိုးႏုိင္တဲ့တရား Download
၃၆။ တရားထိုင္နည္း Download
၃၇။ သတိျဖင့္ေနျခင္းသည္ တရားအားထုတ္ျခင္း Download
၃၈။ သတိျဖင့္ ေနထုိင္ျခင္း (၁) Download
၃၉။ သတိျဖင့္ ေနထုိင္ျခင္း (၂) Download
၄၀။ သတိဆိုတဲ့အိမ္ (၁) Download
၄၁။ သတိဆိုတဲ့အိမ္ (၂) Download
၄၂။ ေသာက Download
၄၃။ အေပ်ာ္ဆံုးလူ Download
၄၄။ ဘ၀တန္ဖိုး Download
၄၅။ လူ႕သဘာ၀ Download
၄၆။ မထားအပ္ေသာမာန္မာန Download
၄၇။ အေကာင္းဆံုးေနနည္း Download
၄၈။ အေလ့အထသည္သဘာ၀တရား Download
၄၉။ အင္အားၾကီးမားေသာစိတ္ဓာတ္ Download
၅၀။ ေလးစားပါတယ္ Download
၅၁။ လူနာေသာ္လည္းစိတ္မနာေစနဲ႕ Download
၅၂။ ျဖစ္ေနတာကိုသိေနတယ္ Download
၅၃။ စိတၱာႏုပႆနာ  Download
၅၄။ ေသျခင္းတံခါး၀ Download
၅၅။ သေဘာထားမွန္ပါေစ Download
၅၆။ ပင္ပန္းမႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ Download
၅၇။ အေျခခံ၀ိပႆနာ (၁) Download
၅၈။ အေျခခံ၀ိပႆနာ (၂) Download
၅၉။ အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္ (၁) Download
၆၀။ အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္ (၂) Download
၆၁။ ေဒါသကိေလသာသာပယ္သတ္ျခင္း (၁) Download
၆၂။ ေဒါသကိေလသာသာပယ္သတ္ျခင္း (၂) Download
၆၃။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမင့္မားေစရန္ (၁) Download
၆၄။ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမင့္မားေစရန္ (၂) Download
၆၅။ ဘ၀အရည္အေသြး (၁) Download
၆၆။ ဘ၀အရည္အေသြး (၂) Download
၆၇။ စစ္မွန္ေသာကရုဏာ Download
၆၈။ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ  Download
၆၉။ အထီးက်န္တရား Download
၇၀။ ျမင့္ျမတ္မႈေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္း Download
၇၁။ ေမတၱာတရား (က်ားကူးဓမၼာရံု) Download
၇၂။ အင္း၀ေဆာင္တရားပြဲ Download
၇၃။ သေဘာထားမွန္ေသာရန္ပြဲ Download
၇၄။ ေမတၱာသုတ္မွအခ်က္အလက္မ်ား Download
၇၅။ အလုပ္တြင္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း Download
၇၆။ အက်ိဳးရွိရဲ႕လား Download
၇၇။ တရားအားထုတ္ျခင္းသည္ လူ႕သဘာ၀ Download
၇၈။ အေျခံခံ၀ိပႆနာ  Download
၇၉။ ဘ၀ကိုစိတ္ကဦးေဆာင္သည္ (၁) Download
၈၀။ ဘ၀ကိုစိတ္ကဦးေဆာင္သည္ (၂) Download
၈၁။ အေျခခံတရားရႈနည္း Download
၈၂။ အေသ၀နာစဗာလာနံ Download
၈၃။ ပညတ္ႏွင့္ပရမတ္ခြဲတရား Download
၈၄။ ေန႕စဥ္ၾကံဳေတြ႕မႈမ်ားကို ၀ိပႆနာရႈျခင္း Download